برگزاری جشن زاد روز هیتلر وماکیاول برای شما مناسب تراست!

فرقه ی رجوی که نزدیک چهاردهه است که سازمان مجاهدین خلق ایران را بگونه ای تسخیر وتصرف کرده که خبری ازاین سازمان را فقط در کتب ورساله های تاریخی میتوان یافت، ازسر بیکاری وزودتر ازهمه ی جریانات اپوزیسیون، اقدام به صدور بیانیه ی اول ماه مه (11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر) نموده وکوشیده که نام آلوده به صفت های زشت خود را با نام وموقعیت شریف کارگران وزحمتکشان عجین نموده وجای پایی درمیان نام ها بدست آورد!
رسم معمول همه ی سازمان های سیاسی این است که دراعلامیه های صادره ی خود، قبل ازدرخواست تجمع و… ازمردم، مقدمتا اشاره ای به علت وجودی این روزجهانی ومبارزات کارگرانی که منجر به پیدایش این روز گردید، میکنند و…
دربیانیه ی مورد شرح این باند مافیایی، ابدا اشاره ای به این مطلب  و اینکه درآن روز ودرقرن 19 برسر " مادر جونزها- کارگران مقتول آمریکائی) چه آمد وچگونه این مدعی دموکراسی عالی این کارگران را بخاطر طرح مسائل صرفا صنفی به خاک وخون کشید، نشده است ومعلوم است که چرا!
 برای اینکه اربابان زیر سئوال می روند و مخاطبانشان ازاین موضوع که حکومت آمریکا اجازه ی برگزاری هیچ تجمع ومراسمی را دراین روز نمیدهد واساسا روزکارگر را برسمیت نمی شناسد، آگاه میشوند واین موضوع ابدا بنفع رجوی نشانانی نیست که منافع خود را به این باارتجاع خونریز جهانی پیوند زده است!
اینها ابدا اعتقادی به بهبود شرایط زندگی کارگران وحتی هیچکس جز خود نداشته، وازوجود چنین مناسبت های جهانی، استفاده ی ابزاری میکنند!
دیگر اینکه برای لوث کردن اهمیت این روز جهانی، آنرا تبدیل به هفته ی ایرانی نموده و اشرف نشینان را که نقشی درتولید نداشته و مسائلشان ابدا سنخیتی با مشکلات ومطالبات کارگران ندارد، به صفوف کارگران وارد کرده ودرصدد توجیه جنایات رجوی درحق این فرزندان کارگران وزحمتکشان میباشند!
بنظر می رسد که اشرفی ها باید روز خاصی بنام " روز جهانی بردگان "  داشته باشند والبته باند رجوی اقدام به رسمی کردن چنین روزی نخواهد بود!
برای نشان دادن سوء استفاده ی این گروه دغلکار و طرفدار روابط برده داری در داخل تشکیلات خود، به قسمتی از شعارهای آن توجه شود:
" کارگران و زحمتکشان! جوانان آزاده و اشرف‌نشان!- از هر فرصتی برای بلند کردن فریاد اعتراض و مطالبه حقوق به یغما رفته محرومان و زحمتکشان استفاده کنید. ”حق“ گرفتنی است و گوهر سرخ فام آزادی در همه جا با فدای بیکران و با رزم بی‌امان به‌دست آمده است.هفته خیزش و اعتراض را به‌مناسبت عید جهانی کارگران بر پاکنید. هر کارخانه و واحد تولیدی را به کانون شعله‌ور اعتراض و قیام تبدیل کنید. پیش به سوی برپایی هزار اشرف و ارتش آزادی برای رهایی از ستم آخوندی – زنده باد آزادی، درود بر رجوی".
بدین ترتیب ملاحظه میکنید که  کارگران به شرکت برای قیامی که برنامه ای برای آن ندارند، دعوت میشوند که نتیجه ی این قیام های کور، همواره بنفع استبداد واراذل واوباش درهرکجای جهان بوده است وبدتر اینکه نام کارگر، آزادی ورجوی دریکجا ومنطبق برهم ذکر میشود که دراصل دعوت کارگران برای ایجاد اتخاد نامقدس ونشدنی با رجوی " برده دار است و شعار سمبلیک " زحمتکشان جهان متحد شوید" تبدیل به شعار " زحمتکشان ایران، تحت فرمان برده دار زمان قرار گیرید" تبدیل میشود!
سعید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا