چرا تحویل موشک ها دفاعی اس 300 باند رجوی واربابانش را نگران میکند؟

 خبر تحویل عنقریب موشک های دفاعی اس300 روسی که حدودا ازهشت سال پیش قرارداد آن بسته شده و به عللی که برفرد عادی روشن نیست، هنوز تحویل ایران نگردیده، موجب نگرانی شدید محافل امپریالیستی وصهیونیستی شده و فرقه ی رجوی هم به تبعیت از آنها، وارد میدان شده و با نقل قول از چند روزنامه ی فارسی زبان که درستی موقع تحویل این موشک ها در همزمانی با تعیین متن نهائی توافق نامه ی هسته ای را مورد تردید قرار داده اند، کوشیده است که این مسئله را مسئله ای  بی اهمیت و غیر لازم و حتی مضر برای ایران  قلمداد کرده و به تشویش اذهان عمومی پرداخته و خبر موفقیت آمیز تحرکات دیپلماتیک فوق العاده پویای ایران در ماه های اخیر را بی اهمیت و حتی مضر به منافع ملی  ایران معرفی کنند!

در نوشته ای از این باند تبهکار که به نام " موشکهای اس – 300 روسی " در رسانه هایش منتشر شده، با صغری کبری چیدن های چند کوشیده ثابت کند که روسیه پیمان شکن است و… ونباید روی این معامله حساب بازکرد.

ما ضمن اینکه اظهار نظری بر روی عهد شکنی این و آن نمیدهیم، بر این نکته تاکید داریم که پیمان شکن دائمی و وفا به عهد کن همیشگی نداریم و افراد و مخصوصا سران کشورها، براساس منافع ملی، گروهی و یا احیانا شخصی خود عمل کرده و همانطور که زمانی میتوانند پیمان شکن باشند، در زمان دیگر و بالحاظ شرایط موجود وارزیابی منافع خود، برسر قول ها وتعهدات خود پایبند باشند وزندگی درستی این نظر اعلامی مارا بارها به ثبوت رسانیده است!

روسیه ی با سیستم سرمایه داری که درعین حال همسایه ی ایران است درحال حاضر تحت شدیدترین فشارهای آمریکا ومتحدانش قرار دارد وازدوستی دودهه ی پیش اش با آنها چیز زیادی باقی نمانده وخود درمقام موقعیتی نیست که توان وقصد تجاوز به ایران داشته باشد، کم وبیش درتوانمندی ایران درسطحی که مانع تاخت وتاز آمریکا در منطقه ومرزهای جنوبی اش باشد، ذینفع است وبنابراین نمیتوان عملکرد دوران یلتسین نوکر غرب را با حالا مقایسه کرده و دست به مانورهای عوامفریبانه ای زد!

ما نه دردوران امپراطوری نیکلای روسی بسر میبریم، نه اتحاد شوروی درکار است وبنابراین نمیتوانیم همان قضاوت ها را- با درستی ویا نادرستی آن قضاوت ها کاری نداریم- به لحاظ وجود شرایط کاملا متفاوت داشته باشیم که اگر چنین کنیم، دست به یک اقدام غیر علمی زده ایم.

 برابر اظهاراتی که کارشناسان مربوطه کرده و مااززبان آنها شنیده ایم،موشک های دفاعی اس 300 مدرنترین موشک دفاعی موجود جهان است وکاری با تهاجم ندارد.

لاورف وزیر خارجه روسیه دراین مورد اظهار داشته که بعد ازتحویل این موشک ها به ایران، طرف های خواستار حمله به ایران فکر هزینه هایی که این موشک ها برای آنها تولید خواهد کرد، بکنند وبعدا تصمیم بگیرند.

پس زمانی که ایران نخواهد توانست درامر تهاجم ازاین سلاح استفاده کند، ترس دیگران ومتخاصمین برای چیست؟

جز آنست که آنها نیات شومی برسر دارند که وجود این نوع موشک ها در ایران برعلیه این نیات شوم میدانند؟ آیا میخواهند ما را بمباران کنند واین موشک ها را مانعی دربرابر این نیت شوم شان میبینند؟!

دیگر اینکه علت دلواپسی سازمان مجاهدین رجوی از استقرار این موشک ها که تنها فضای ایران را پوشش دفاعی میدهند وکاری به خارج مرزهای ایران که مجاهدین؟! درآنجا هستند، ندارد، چیست؟

یاد آوری این نکته ضروری است که حضور قدرتمندانه تر درمذاکرات نهائی اتمی که اینک جریان دارد، نه تنها سبب تولید ضعف درمذاکرات نمیشود، بلکه دیپلمات های ما را قادر میسازد که با منطق وصلابت بیشتری ظاهر شده، واهمه ای از تهدیدات آنها دایر بربمباران و… نداشته ومنافع ملی ما را بیشتر پاس بدارند!

دلواپسان دیگر نیز، این موضوع را بدانند که قدرتمندان جهانی طرف مذاکره با ما صندوق های خیریه نیستند که دربرابر اظهار عجز ما، دلشان به حال ما سوخته وامتیازات بیشتری به ما بدهند و اتفاقا دراین مورد عکس قضیه درست تر است!

حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا