افشای باند کثیف جاسوسی وپولشوئی سازمان مجاهدین خلق در هلند

مهناز خوشچین Mahnaz Koshchin.
آدرس خانه: Dr. Mansveltkade
Netherland
فیسبوک: mani Khoshchin
مهناز خوشچین از زمان ملیشیائى با سازمان بود و دستگیر شد در زندانهاى ایران بود. فکر کنم از قبل از انقلاب ایدئولوژیک سازمان او را آورد به پاکستان و سپس به عراق منتقل شد. و از آن زمان همیشه از مسئولین بالا بود.
در زمان جنگ بین عراق و آمریکا تعداد بسیار زیادى از سازمان جدا شدند و آنها را در اسکانهاى H,F در واقعه ته اسکانهاى قرار گاه اشرف نگهدارى مى کردند. مهناز خوشچین هم یکى از زندابانها بود و حق تیر داشت.
زمانى که مریم رجوى رئیس جمهور سازمان مجاهدین شد، تعداد خیلى زیادى نفر به خارج آوردند. مهناز هم به خارج آورده شد و از مسئولین بود، مسئول دفتر ژیلا دیهیم در هلند. بعد از مدتى با سازمان ور افتاد و جدا شد. الان در هلند زندگى مى کند پاسپورت هلندى دارد. او داراى دو فرزند پسر و دختر است. دختر طلوع خرد ۱۷ سأله و پسر سپهر خرد ۱۳ سأله. اسم همسر سابق: محمد رضا خرد (معروف به حمید خرد). بخاطر اینکه مهناز دوباره به سازمان برگشت زندگى آنها از هم پاشید.
بعد از بدنیا آمدن طلوع سازمان دوباره رفت سراغ مهناز خوشچین و او را خرید.مهناز خوشچین حقوق بیکارى مى گیرد. اما مستمرا در کشورهاى بلوک شرق و ترکیه رفت و آمد دارد. در خارج از هلند همیشه ویزا کارت (این کارتى هستى که در همه جاى دنیا استفاده مى کند و همچنین این کارت را بعضا به کسانى که اعتماد داشته باشد هم مى دهد تا در خارج از هلند استفاده کند.) استفاده مى کند هیچ وقت پول کم نمى آورد آگاهانه وسائل خانه زیاد نمى خرد اما براى خودش و بچه هایش ماهى ۲-۳ هزار یورو خرج مى کند. با دوست پسر هلندیش Karel براى سازمان پول شویى مى کند و هم با او در کارهاى قاچاق مواد و بیزنس در اروپاى شرقى و اروپاى جنوبى است. تمام راههاى غیر قانونى بلوک شرق و ترکیه را مى داند. خیلی ها اطلاع دارند که karel یک خلاف کار است. پلیس مى تواند از همسر سابقش استفاده کند.
تقریبا ۱۶-۱۵ سال پیش سازمان مجاهدین مهناز را مأمور کرده بود به خانه فردى به نام صمد که در شهر Den Haag زندگى مى کرد برود. گفت وقتى وارد خانه شدم صمد یک چمدان پول با دلارهاى سبز آورد. از من تقاضاى همکارى کرد. از خانه آمدم بیرون به سازمان گزارش را داده بود. دو هفته بعد در اخبار شنید که صمد کتک خورده است. کار سازمان است مهناز تایئد کرده بود که این شیوه کار سازمان است در واقع چند عرب جلوى خانه صمد درگیرى ساختگى درست کردند و صمد آمد بیرون که آنها را از هم سوا کند که ریختند روى سرش و او را کتک زدن و فرار کردن. مهنازبیان می کند پلیس توانست آنها را پیدا کند؟ نه معمولا سازمان آنها را از آلمان یا فرانسه مى آورد و سریع هم آنها را بر مى گرداند و به آنها پول هم مى دهد تا سکوت کنند.
مهناز از دلارهاى سبزى مى گوید که شوهر سابقش حمید خرد مى برد به بأنک به گیلدن تبدیل مى کرده است. وی این دلارها را از کجا آورده همه که از عراق آمدندحتى یک سنت هم نداشتیند. اما او در جواب مى گفت این پول بچه است که دولت هلند بهم داده.
به ایران آقایى حدودچند سال پیش ۱۰۰۰۰€ یورو پول قرض داد. مهناز خوشچین مى گفت از ایران برایش مى فرستند.
چند سال پیش به مهدى حاتمى ۱۰۰۰۰€ قرض داد او از این پول هیچ به مهناز خوشچین پس نداد و مهناز خوشچین را مجبور کرد به سکوت.
مهناز خوشچین براى دو خواهرانش و پدر و برادرش که از ایران به هلند قاچاق کرد، بابت هر نفر ۲۰۰۰۰ هزار گیلدن خرج کرد(تقریبا ۱۶-۱۵ سال پیش) بعنوان پناهنده سیاسى آورده بود. در صورتى که هیچ کدام الفباى سیاست را نمى دانند.
به گفته مهناز خوشچین پدر و برادر او چندین سال در زندانهاى هلند بودند و بعد از چند سال از زندان دپورتشان کردند به ایران.
مهناز خوشچین خواهرزاده (پسر) شوهر سابقش را به هلند قاچاق کرد. براى این هم ۲۰۰۰۰ گیلدن پرداخت کرد. این پسر در ایران به چند زن تجاوز کرد و دادگاه ایران دنبال این مرد بود. اما مهناز خوشچین او را بعنوان پناهنده سیاسى به هلند قاچاق کرد و سپس او را به کشور انگلستان قاچاق کرد. خواهر زاده شوهر سابقش هم کنون در انگلستان در بیرمنگام زندگى مى کند.
مهناز خوشچین کسى هست که با امیرا الله ابراهیمى و Kare همدست دست که هم براى سازمان مجاهدین پولشویى مى کنند و هم با Karel در کار قاچاق مواد مخدر و با بیزنیزهاى غیر قانونى در خارج از هلند فعال هست. از این جریانات همسر سابقش حمید رضا خرد اطلاع دارد. دلیل این که سکوت کرده این است که خود را شریک جرم مهناز خوشچین مى داند.
به هر حال مهناز خوشچین بهترین لینک است که خلاف کارهاى سازمان مجاهدین و غیر مجاهدین ردیابى شوند.
خانم مهناز خوشچین بخش پولشوئی سازمان مجاهدین در هلند را برعهده دارد. مهناز خوشچین نفر مخفى سازمان مجاهدین خلق است.
آقاى امرالله ابراهیمی مسئول بخش جمع اوری اطلاعات از اعضا جدا شده از سازمان مجاهدین که ماهیت مجاهدین را افشا می کنند یا افرادی که با سازمان مجاهدین مخالف هستند هست. این بخش از کار را آقاى امرالله ابراهیمی به همراه آقاى مهدی حاتمی که از اقوام نزدیک اقای ابراهیمی می باشد و با چند تن دیگر انجام می دهند و برای مخالفین سازمان مجاهدین پاپوش درست می کنند نمونه ان ضرب و شتم صمد ال سید (تقریبا ۱۶-۱۵ سال پیش در بالا اشاره شده است) بود.پاپوش درست کردن برای اقای بهزاد علی شاهی نمونه بعدی ان است از اینگونه موارد زیاد وجود دارد.
-در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در شهر Arnhem در Holland در کمپ پناهندگی نفرات امرالله مراجعه کرده بودند که بهزاد را مورد ضرب وشتم قرار دادند.
آقاى امرالله ابراهیمی کسى است که تا سال ۱۹۹۱ عضو سازمان مجاهدین بود ودر کمپ اشرف در عراق زندگى مى کرد. در سال ۱۹۹۱ از سازمان مجاهدین جدا شد و به اردوگاه رمادی فرستاده شد پس از چند ماه زندگى در اردگاه رمادی به مجاهدین پیشنهاد همکاری مى دهد. از ان زمان مجاهدین وی را به عنوان خبر چین در بین اعضا جدا شده در رمادى برای خبر چینی استخدام کردند و پولی هم به وی می دادند. آقاى امرالله ابراهیمی همکارى هم داشت به نام آقاى جواد قندى. که سازمان از این دو فرد براى جاسوسى بر علیه جدا شده ها استفاده مى کرد. پس از پروسه هایى سازمان مجاهدین این دو فرد (آقاى امرالله ابراهیمی و جواد قندى) دوباره به کمپ اشرف برگرداند و پس از کسب اعتماد، مجاهدین آین دو را غیر قانونى به هلند منتقل کردند. تا تقریبا یک یا دو سال پس از سقوط صدام سازمان مجاهدین کسانى را که از آشرف سابق به خارج از عراق منتقل مى کرد، در آنها وحشتى تحت نام دپورت شدن به عراق را ایجاد مى کرد. یعنى (آگر بگویید از قرارگاه آشرف سابق واقع در عراق آمده اید، شما به عراق دپورت مى کنند). بنابراین سازمان به این دو (آقاى امرالله ابراهیمی و جواد قندى) هم گفته بود که باید بگویید از ایران آمدیم و در آنجا با سازمان مجاهدین همکارى مى کردیم و حالا جانمان در خطر است و آمدیم هلند پناهنده شویم. و پناهندگیشان هم در کشور هلند پذیرفته شد. (آقاى امرالله ابراهیمی و جواد قندى) این دو نفر همواره در کشور هلند با سازمان مجاهدین کار مى کردند. اینها بین اعضا جدا شده که در هلند بودند نفوذ و خبر چینی مى کردند. تا وقتى که این موضوع لو رفت و از ان به بعد علنی برای سازمان مجاهدین کار مى کنند. مهمترین کار و مسئولیت اینها خبر چینی و جاسوسی از جدا شده ها و افرادی که مخالف سازمان مجاهدین هستند می باشد. آقاى امرالله ابراهیمی بعد از سال ۲۰۰۸ که تعداد جدا شده ها در اروپا بیشتر شد مسئول بخش اطلاعات سازمان در هلند شد برای کار های جاسوسی وخبر چینی. و نیز آقاى مهدى حاتمى هم همکار آقاى امرالله ابراهیمی مى باشد. که این دو البته با هم فأمیل هم هستند.
افرادى که تاکنون شناسایى شدند که در کارهاى پولشویى و غیر قانونى براى سازمان کار مى کنند و یا حقوق بگیر سازمان هستند عبارتند از:
مهناز خوشچین + Karel مردى بین ۶٠ تا ۶۵ ساله خانم خوشچین بجز پولشویى براى سازمان مجاهدین در کارهاى غیر قانونى دیگر هم با Karel همکارى مى کند.
آقاى امرالله ابراهیمی، در شهرRijksWijk زندگى مى کند.
آقاى جواد قندى،در شهرRijksWijk زندگى مى کند.
آقاى مهدى حاتمى،در شهرRijksWijk زندگى مى کند.
آقاى علیرضا کاظمى، در شهر Rijks Wijk زندگى مى کند
آقاى محمود شرقى، او درAmasterdam زندگى مى کند و هم در کشور انگلیس زندگى مى کند. سازمان مجاهدین براى وى یک minicab خریدند تا در انگلیس براى مجاهدین کار کند.
آقاى نوروالله زاهد) ایوب) در شهر Zoetermeer زندگى مى کند. فائزه زاهد اینها خانوادگى در کمپ اشرف واقع در عراق زندگى مى کردند. این خواهر و برادر هم توسط مهناز خوشچین به هلند قاچاق شدند. خانواده زاهد همگى از مواجب بگیران سازمان مجاهدین خلق در هلند هستند. یک دختر دیگر از این خانواده هم اکنون در کمپ لیبرتى در عراق زندگى مى کند. همسر نورالله در عراق است در هلند به دنبال زن دیگری هست.
آقاى اصغر کیانى در شهر Den Haag زندگى مى کند. این فرد همه این افراد فوق را بخوبى مى شناسد.
عطیه مصطفى پور حقوق بیکارى مى گیرد و در شهر Arnhem زندگى مى کند. کورده، افغانیها و ایرانیهاى Arnhem او را به خوبى مى شناسند و معروف است. او داراى سه فرزند است محمد حنیف درویش، سیاوش درویش و مریم درویش. پدر این سه فرزند در کمپ لیبرتى در عراق زندگى مى کند.
چیزى که مشخص نیست این است خانم مهناز خوشچین از کجا این همه پول وارد مى کند و خرج مى کند. همه ماها که از عراق آمده بودیم، حتى یک سنت هم نداشتیم. بدون هیچ پولى وارد کمپهاى پناهندگى شدیم.
ما جداشده ها بر علیه آقاى مسعود رجوى و مریم رجوى-قجرعضدانلو و نیز بر علیه سازمان شان (مجاهدین خلق) شکایت داریم و معتقد هستیم که این سازمان در هرجا باید بسته شود. چون این یک گروه إفراط گرا هست که آگر إمکان آن برایش بوجود بیاید، هیچ فرقى با داعش ندارد.

حمید رضا بی کس، وبلاگ صدای خاموش شدگان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا