تفاهم نامه ای که بدون حضور ذینفع امضاء شده باشد، باطل است

چند روز پیش مقاله ای درسایت ها خواندم که ظاهرا سازمان تروریستی رجوی دررابطه با موضوع حضور دختر آقای حسین نژاد جلوی کمپ لیبرتی که فقط به منظور دیدار با خواهر اسیرش انجام گرفته بود سروصدایی همراه با تهمت وافتراء به این خانواده بپا کردند! البته این اولین باری نیست که سران این گروه مزدورچنین رفتار ضدانسانی را با ما خانواده ها می کنند چون درطی سالهای 88 تا 90 وقتی پشت کمپ سابق اشرف خراب شده برای دیداربا عزیزانمان تحصن کرده بودیم آنها بطورمستمر و لحظه به لحظه علاوه برنثارانواع واقسام تهمت ها به سمت ما سنگ پرانی می کردند  تا شاید ازخواسته به حق خود دست بکشیم ولی درنهایت این ما خانواده ها بودیم که با ایستادگی صبورانه خود توانستیم بساط دروغگویی های آنها را ازکمپ اشرف جمع کنیم بنابراین لجن پراکنی های جدید تفاله های رجوی هم فقط به این علت است که خوب می دانند اگراینبارهم پشت کمپ لیبرتی تحصن کنیم می توانیم بساط جنایاتش را برای همیشه ازکشورعراق جمع کرده وعزیزانمان را نجات دهیم. اما مهمتراینکه سرکردگان گروه اسیرکش رجوی با کمال بی شرمی وپررویی اطلاعیه ای دراین رابطه صادرکرده که درآن ضمن مزدورخواندن این خانواده ودیگرخانواده ها که این صفت فقط شایسته رجوی فراری است وقیحانه درآن به یونامی اعتراض کرده وگفتند "شما به ما اطمینان داده بودید که هیچ کسی را به هیچ عنوان اجازه نزدیک شدن به لیبرتی نمی دهید بایستی به تعهدات خود عمل کنید ومانع حضورافراد بیگانه که ما خانواده ها باشیم شوید! ویا با بیان چرندیاتی بی شرمانه حضور خانواده ها دراطراف لیبرتی را نقض صریح قانون بین‌المللی پناهندگی و کنوانسیون منع شکنجه و بسیاری از معاهدات بین‌المللی دانسته اند!!عجب! اولا ازکی مرسوم شده که محل استقراراسیران به گروگان گرفته شده آن هم توسط گروهی که سابقه جنایت وخیانت دارد را کمپ پناهندگی تلقی کنند! ثانیا سران گروه رجوی مزدور بیهوده تلاش می کنند تا با بیان این مزخرفات خود را مدعی وبزرگ جلوه دهند کورخواندند ومعلوم است که هنوز ازخواب پنبه دانه خود بیدار نشدند تا ببینند ما خانواده های اسیران و بقیه ملت ایران نه تنها ازآنها متنفریم بلکه هرگزبخاطرخیانتی که به کشور کردند نخواهیم بخشید.ثالثا هیچ نهادی دردنیا نمی تواند خانواده فرد زندانی را ازملاقات با عزیزش منع ومحروم کند. رابعا مهمتراینکه تفاهم نامه ای که سران گروه رجوی ازآن برای خروج ازاشرف دم می زنند چون بدون حضور ذینفع که ما خانواده ها باشیم امضا شده ازاساس باطل است.بنابراین سران گروه خائن رجوی بهتر است بدانند که آنها هرگز نه با بازی های کثیف سیاسی درزدوبند خائنانه با اربابانشان ونه با تهمت وافتراء به ما خانواده های محروم مانده ازدیداربا عزیزانمان نمی توانند درعزم واراده ای که ما برای نجات عزیزان اسیرمان ازچنگال کثیف شان داریم کوچکترین خللی ایجاد کنند.
اما یونامی ودیگر نهاد های بین المللی که ادعای دفاع از حقوق بشردارند می توانند حقوق حقه ما خانواده هایی که سالهاست ازدیداربا عزیزان اسیرمان درگروه رجوی خائن محروم مانده ایم نادیده بگیرد؟! اگرواقعا آنها به بزرگترین گروگانگیرهای جانی تاریخ وعده دادند تا هرطورشده جلوی حضور ما خانواده های اسیران گرفتارگروه رجوی را دراطراف لیبرتی بگیرند سخت دراشتباهند چراکه با اینکاربدترآبروی خودشان را برباد می دهند،هرچند با سکوتی که تاکنون درقبال اقدامات جنایتکارانه تروریست های منطقه کردند این را ثابت کردند که ادعای آنها چیزی درحد کشک است.
بنابراین من احمد هاجری به همراه خانواده ام که برادرمان بنام علی سالهاست دراسارت فرقه رجوی است که قطعا دیگر خانواده های چشم انتظارهم با من هم نظر هستند این هشداررا به رجوی وعوامل جنایتکارش می دهیم که هرگزنخواهیم گذاشت آنها جان وزندگی عزیزان اسیرمان را بازیچه اهداف پلیدشان بکنند واین را مطمئن باشند که درصورت محیا شدن مقدمات حضورآگاهی بخش ما دراطراف لیبرتی دوباره بسان سیل بنیان کن برای نجات جان عزیزان اسیرمان برای همیشه بساط آنها را ازلیبرتی وکشورعراق جمع خواهیم کرد. حال هرچقدرهم که سران این گروه تروریستی وضد وطن  بخواهند به ما تهمت بزنند،سنگ اندازی کنند ویا به اربابانشان متوسل شوند ولی بدانند که راه گریزی نخواهند داشت ومن به  رجوی مزدورمی گویم که منتظرباش تا ببینی  وعده ی خدا برحق است یا وعده توخالی اربابان پوشالی تو.
احمد هاجری ازشهرستان آبادان
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا