پلیس فرانسه شکایت حسین نژاد را ضمیمۀ پروندۀ تروریستی فرقه ساخت

فرقۀ رجوی با پخش تراکتهای دروغ و تهمت علیه جدا شدگان در فرانسه و توهین به حق حاکمیت دولت فرانسه پرونده اش را سنگین تر ساخت
قاضی ضد تروریست فرانسه شکایت اینجانب را ضمیمۀ پروندۀ ابریشمچی کرد تا موقع محاکمۀ او مطرح شود
نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین
متعاقب پخش تراکتهای سراسر دروغ و تهمت و اهانت به حاکمیت دولت فرانسه از سوی سردمداران فرقۀ رجوی مستقر در قلعۀ اورسوراواز علیه جدا شدگان از فرقه که پناهنده و مقیم فرانسه هستند از جمله علیه اینجانب با عکسهای ما موقع آکسیون جدا شدگان روز پنجشنبه ۷ ماه می جاری در حمایت از محاکمۀ مهدی ابریشمچی در دادگاه ضد تروریستی فرانسه و سپس حملۀ مزدوران و چماقداران رجوی فردای آن روز به محل اقامت اینجانب در پاریس و پخش تراکتها علیه من در ساختمان محل اقامتم شکایتی تسلیم پلیس محلی کرده و نامۀ شکایتی دیگر به قاضی ضد تروریست فرانسه که پروندۀ محاکمۀ مهدی ابریشمچی به جرم ارتکاب اعمال تروریستی را پیگیری می کند همراه با ترجمۀ تهدیدات سال گذشتۀ شخص رجوی به قتل ما جدا شدگان مقیم اروپا با صدای خود او و لینگ کلیپ آن در رسانه های فرقه مبنی بر اعلام عدم امنیت جانی تسلیم کردم که هر دو شکایت مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و پلیس پاریس و قاضی ضد تروریسم فرانسه سردمداران فرقۀ رجوی مستقر در اورسوراوز را عامل این اقدامات که مصداق ترور فکری و پخش دروغ و تهمت علیه پناهندگان مقیم فرانسه و تجاوز به حریم شخصی آنها می باشد شناخته و شکایت را به پروندۀ موجود تروریستی فرقه که همچنان در پلیس و دادگستری فرانسه باز است ضمیمه نمود تا در محاکمات سردمداران فرقه از جمله و مشخصا در محاکمۀ مهدی ابریشمچی در این دادگاه مطرح شود.
سردمداران فرقۀ رجوی مستقر در قلعۀ اورسور اواز باید بدانند که اگر اروپا و جهان آزاد بویژه فرانسه را با عراق تحت حاکمیت ارباب سابقشان صدام حسین در دوران مزدوری و نوکری رجوی برای او و دست باز داشتن برای هر نوع جنایت عوضی گرفته اند سخت در اشتباه هستند زیرا نمی توانند در اروپا و جهان آزاد قلدر مأبی پیشه کنند و جدا شدگان از تشکیلاتشان را که رسما پناهنده و مقیم این کشورها هستند و برخی نیز مانند اینجانب از ۲۸ سال پیش موقعی که خودم در تشکیلات آنان در همان اورسواواز بودم دارای حق پناهندگی و اقامت رسمی در فرانسه بودم همچون دهها سال گذشته در اشرف و لیبرتی عراق و داخل تشکیلات دوزخی رجوی از هر گونه آزادی بیان و ارتباط محروم و محدود سازند و یا آنها را از افشاگری واقعیتهایی که درون این فرقه دیده اند و با تن و جان و روانشان لمس کرده اند بازدارند. اگر اینگونه گمان می کنند زهی خیال باطل و کور خوانده اند.
از همین جا به سران فرقۀ ضد انسانی رجوی که با وقاحت تمام نسبت به دادن حق پناهندگی و اقامت به ما توسط دولت فرانسه با توهین به حاکمیت این کشور و دخالت در امور آن اعتراض می کنند می گویم که:
اولا اینجا سرزمین اربابتان صدام حسین نیست.
ثانیا زمان دیگر نه در عراق و نه در اروپا زمان دولت در دولت بودنتان نیست که با دخالتهای فرقه گرایانه و تروریستی در امور داخلی فرانسه همچون دخالتهایتان در عراق برای دولت فرانسه تکلیف تعیین کنید.
ثالثا شماها که انواع پرونده های تروریستی و پولشویی در دادگستری فرانسه دارید در معرض لغو حق پناهندگی و اخراج قرار دارید نه ما که مشخصا اینجانب و آقای عیسی آزاده از کمپ لیبرتی با برگۀ حق پناهجویی کمیساریای عالی پناهندگی به فرانسه آمدیم که مهمترین مدرک مورد استناد دولت فرانسه برای پناهندگی و اقامت ما در فرانسه گردید.
رابعا مشخصا اینجانب به هیچوجه برخلاف تمام ورق پاره ها و یاوه نامه های مضحکی که علیه من منتشر کرده اید تازه وارد فرانسه نشده و تازه از دولت فرانسه پناهندگی نگرفته ام بلکه به دنبال بازگشتم به فرانسه از عراق حق و مدارک پناهندگی و پاسپورت و اقامت دائمی ام که از ۲۸ سال پیش همراه همسرم و فرزندم داشتم یعنی وقتی در تشکیلات خودتان در همین اورسواواز بودیم توسط دولت فرانسه فقط تمدید شده است. بخش قانونی و حقوقی خود سازمانتان پناهندگی من و همسر شهیدم و دخترم زینب را که شما او را در ۱۷ سالگی و زیر سن قانونی بدون اجازۀ من از فرانسه ربوده و به عراق برده و تا کنون اسیر دست شما می باشد پیگیری کرده و امور مربوط به وکالت و ترجمه و راهنمایی در رابطه با آن را انجام می دادید حالا خودتان خنده تان نمی گیرد که به دولت فرانسه می گویید فلانی «وارد فرانسه شده و چگونه و چرا به او پناهندگی داده اید؟»!!! چطور آن موقع که با شما در اینجا بودم و پناهنده بودم حق پناهندگی داشتم بعد که با خود شما به عراق رفتم و بخش اعزام شما مرا بدون استفاده از پاسپورت فرانسوی که داشتم و قاچاقی (به علت اینکه نمی خواستید دیگر به فرانسه برگردم) به عراق بردید و با شما و در تشکیلات شما ۲۴ سال در عراق بودم حال که به فرانسه با همان مدارک پناهندگی و اقامت و پاسپورت که داشتم برگشتم و دولت فرانسه که کاملا در جریان جزء به جزء کارهای شما می باشد پروندۀ پناهندگی مرا که از همان موقع در بایگانیش بود تمدید کرده است فقط چون دیگر با شما نیستم و به افشای عملکردهای ضد ملی و ضد انسانی رهبری تان می پردازم با توهین به حاکمیت فرانسه و اهانت به شعور فرانسویان به نحو مسخره ای و با وقاحت تمام می گویید: چرا و چگونه به فلانی پناهندگی داده اید؟!!…
تمام این دروغها و تهمتها و یاوه های ساختگی علیه ما و فریبکاریها و اهانتهایتان به دولت و ملت فرانسه دقیقا به ضد خودتان و جرمی دیگر از جرمهای حقوقی و قضائی شما شده و پرونده تان را در قضائیۀ فرانسه بیش از پیش سنگین کرده است.
حضرات تروریست پناه گرفته در قلعۀ اورسوراواز که امروز به جرم اعمال تروریستی محاکمه می شوید لطفا فرافکنی نکنید و همه را به کیش خودتان نپندارید. تمام این دروغها و یاوه هایی که علیه اینجانب سرهم بندی کرده و می کنید بارها در همان سال اول بازگشتم به فرانسه یعنی سه سال پیش به گوش مقامات ذیربط مهاجرت و امنیت فرانسه خواندید و اینها اصلا برایشان تازگی ندارد. آنها همانموقع با مصاحبه هایی که با اینجانب کردند و وقتی مدارک قدیمی پناهندگی و اقامت و پاسپورت فرانسوی مرا دیدند و به بایگانی خودشان مراجعه کردند و دیدند که ۲۸ سال پیش با مسئولین خود شما برای گرفتن پناهندگی پیششان می آمدم و به سابقۀ اقامت و پناهندگی و عضویت من در بخشهای سیاسی و مطبوعاتی و انتشاراتی و ترجمه در سازمان شما در همین فرانسه و بعد هم در عراق واقف شدند از ته دل به یاوه های شما قاه قاه خندیدند و بیش از پیش به خصلت دروغگویی و فریبکاری شما پی برده و درست بر عکس پندارهای واهی شما با اطمینان و اعتماد بسا بیشتر حق پناهندگی و اقامت مرا تأیید کرده و مدارک قبلی ام را تجدید و تمدید کردند. و بعد از این نیز بر اثر تجاربی که مسئولان فرانسوی با فریبکاریها و اعمال و جرمهای شما دارند به جداشدگان از سازمان شما بیشتر و زودتر حق پناهندگی و اقامت داده و می دهند. لذا آن جنابان فقط عرض و آبروی خود می برید و زحمت ما می دارید!! وعدۀ دیدارمان با شما هنگام محاکمه سردمدارانتان در دادگاه ضد تروریستی پاریس.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا