دیدار اعضای انجمن خوزستان با خانواده محمدرضا راکی از اسیران دربند فرقه رجوی

روزجمعه 25/2/94 اعضای انجمن در ادامه دیدارهای خود درساعتی ازهمین روز با خانواده محمدرضا راکی که ازاسیران دربند فرقه رجوی دیدارکردند.
دراین دیدار آقای غلامرضا راکی که همواره رابطه بسیارخوب وصمیمی را با انجمن واعضای آن دارد ورود اعضای انجمن به منزلشان را خیرمقدم گفت. وی بعد از اطلاع ازاینکه رستم آلبوغبیش بعد ازرهایی ازفرقه رجوی به میهن بازگشته بی صبرانه منتظر دیداربا او بود تا بتواند ازطریق وی خبرهای تازه ای را ازوضعیت برادراسیرش بنام محمدرضا کسب کند.به همین منظوربعد ازمعرفی رستم به آقای راکی وی ابتدا به رستم آلبوغبیش بخاطررهایی ازفرقه رجوی وبازگشت به آغوش خانواده اش تبریک گفت،بعد ازآن با هم ساعتی را درباره وضعیت برادراسیرش وعلت ماندن تاکنون وی درلیبرتی وهمچنین راههای نجاتش ازجهنم فرقه گفتگو کرد.که رستم آلبوغبیش هم توضیحاتی را دراین خصوص به آقای راکی ارائه دادند.
بعد ازآن مسئول انجمن نجات ضمن ارائه گزارشی ازفعالیت های افشاگرایانه صورت گرفته ازسوی تمامی اعضای جداشده ازاین فرقه به منظورنجات همه اسیران وهمچنین تلاش خانواده های چشم انتظارآنها به آقای راکی گفت اگر شنیده باشید اخیرا برخی ازخانواده های چشم انتظاربعد ازپیگیری مستمرهمراه با نوشتن نامه هایی به دولت عراق وکمیساریا موفق شدند جلوی کمپ لیبرتی حاضرشوند که متاسفانه طبق معمول سران فرقه سراسیمه با ایجاد شانتاژ و اتهام زنی به خانواده ها مانع ازانجام ملاقات آنها با عزیزان اسیرشان شدند،سران فرقه رجوی همچنین دریک حرکت کثیف ضدانسانی دیگر وبا بکارگیری روش های کنترل ذهن وبا سوء استفاده ازجهل وبی خبری فرزندان اسیرخانواده هایی که جلوی کمپ لیبرتی حاضرشده بودند وحتی دیگر اسیران آنها را مجبورکردند تا طی نوشتن نامه هایی علاوه برناسزاگفتن واتهام زدن به خانواده های خود ازحضور آنها دراطراف کمپ به کمیساریا شکایت کنند!! که سران فرقه اولا با این تشبثات مذبوحانه وضدانسانی خود باردیگر ثابت کردند تا چه اندازه ازتلاش وحضورآگاهی بخش خانواده های اسیران وحشت دارند. ثانیا ثابت کردند که چرا رجوی خائن جام زهر اخراج ازکمپ سابق بدنام اشرف را نوش جان کرد.ثالثا معلوم شد که ادعاهای رجوی خائن فراری بعد ازاخراج ازکمپ اشرف مبنی برساختن "هزاراشرف وتبدیل کردن لیبرتی بعنوان پلی بسوی تهران و…" فقط مصرف داخلی وبرای شیره مالیدن برسراعضای نگون بخت خود ومزخرفاتی برای توجیه نوش جان کردن جام زهر اخراج ازاشرف بیش نبوده. اما به رغم همه تشبثات سران فرقه خانواده های رنجدیده عزم خودرا جزم کردند تا تلاش وپیگیریهای خود را درعرصه بین المللی برای ملاقات با عزیزان دربند خود و بعد نجات آنها ازجهنم خودساخته رجوی را بیشترکنند.

آقای راکی ضمن محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه باند رجوی گفت من بخوبی ازنیات پلید گروه رجوی درهمان سال 88 که با خانواده ها به اطراف کمپ اشرف رفته بودم آگاه شدم وفهمیدم که آنها تا چه اندازه ازحضور ما می ترسند،چون همان موقع که جلوی درب کمپ جمع شده بودیم آنها عده ای را بسیج کرده بودند تا به ما ناسزابگویند وحتی مارا تهدید قتل می کردند! که واقعا برای من که شناخت خیلی کمی نسبت به این گروه داشتم جای تعجب بود که چرا آنها چنین رفتاری را با ما دارند ! مگرما چیزی جزیک ساعت ملاقات با عزیزانمان ازآنها خواسته بودیم؟!  وهمان موقع حتی به خانواده هایی که درکنارم ایستاده بودند گفتم وقتی اینها با ما که خانواده های اعضای خودشان هستیم چنین رفتاری دارند اگر درمملکت به جایی می رسند با بقیه مردم چه رفتاری می کردند؟! وی ادامه داد وگفت ولی تهدید وتهمت زدن سران گروه رجوی مزدورنمی تواند ما را ازتلاش وپیگیری برای نجات عزیزمان که سالهاست اورا ندیدیم بازدارد، باورکنید که مادرم نگران است ومرتب می گوید بیا باهم برویم جلوی کمپ نفاق،من می خواهم پسرم را ببینم،به همین خاطرمن با همه مشکلات کاری که دارم حاضرم هرکاری بکنم تا شاید برادرم نجات پیدا کند، تا حداقل بتوانم درد ورنج هایی که مادرم سالها بخاطر دوری فرزندش ازاو کشیده به پایان برسانم.خدا لعنت کند رجوی که مسبب همه این دردورج هاست.
بعد ازصحبت های آقای غلامرضا راکی اعضای انجمن گفتند یقینا ترفندهای ضدانسانی  واتهام زنی به خانواده ها ازسوی باند مفلوک رجوی برای جلوگیری ازحضورآنها جلوی کمپ فرقه وهمچنین منصرف کردن آنها ازادامه تلاش برای نجات عزیزانشان دیگر منسوخ شده وقطعا سران فرقه ازتشبثات خود سودی نخواهند برد،چراکه خانواده های چشم انتظاربا توکل به خدا اراده کردند تا هرطور شده فرزندان اسیرخودرا ازاسارتگاه جهل وجنایت رجوی نجات دهند.اعضای انجمن همچنین تاکید کردند که ما بعنوان اعضای نجات یافته ازجهنم فرقه رجوی با اشراف به ماهیت پلیدی که این فرقه دارد درراستای افشای ماهیت فریبکارانه آنها همچنان تلاش کرده وتا آزادی تک تک اسیران دربند درکنارشما خانواده های رنجدیده خواهیم بود. آقای راکی درپاسخ گفتند تلاش انسانی شما برای نجات امثال برادرمن واقعا ستودنی است وازیاری وهمراهی تمامی شما با ما خانواده های چشم انتظاربسیارسپاسگزاریم.
درپایان این دیداراعضای انجمن یکباردیگر ازمهمان نوازی وحسن توجه آنها نسبت به ادامه تلاش وپیگری نجات عزیزشان ازفرقه رجوی تشکر وقددرانی کرده وبرای این خانواده هم ابراز امیدواری کردند که بتوانند هرچه زودتر چشمشان به نجات و درآغوش کشیدن عزیز اسیرشان بنام محمدرضا روشن شود.    
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا