رجوی میراث برخون و حماسه رضا رضایی شهید

به قطع و یقین باید گفت اساس انگیزه هواداری از سازمان مجاهدین وقت دربعدازانقلاب ضد سلطنتی برای عمده  ماها تاثیرپذیری عمیق از رشادت و پاکباختگی وفدای بیکران صادقانه رضا رضایی و سایر اعضای خانواده رضاییهای شهید بوده است که رجوی عمیقا بدان خیانت کرد و به انحراف کشاند.
25 خرداد هرسال یادآورشهادت قهرمانانه رضا رضایی درمواجهه با خیل قداره بندان ساواک شاه ملعون بوده است. رضا که خود گفته بود " من نمی اندیشم جزبه میدان نبرد" درصحنه عمل اجتماعی وسیاسی نیز بدان وفادارماند و با رنج و خونش پای تعهدش را امضاء کرد و درد دل تاریخ به نیکی به ثبت رساند.
رضا رضایی درجریان ضربه ساواک در شهریور1350 به زندان افتاد وبه اقتضای جوهره انقلابی ومردم خواهی خود وبا جسارت تمام باطرح پیچیده امنیتی اززندان گریخت وبه فعالیتهایش درسطح رهبری جنبش ادامه داد تا اینکه درمحاصره ساواک متعاقب نبردی نابرابربه شهادت رسید.
واما رجوی درپس مواجهه با اولین ناملایمات زندان شاه درخیانت به همرزمانش به ساواک چراغ سبزنشان داد وبا رهایی اززندان به یمن پیروزی انقلاب سال 1357 وبا میراث خواهی خون رضاییهای شهید وسایرین درسطح رهبری سازمان مجاهدین قرارگرفت وبتدریج دراثربی کفایتی خود آنرا به یک فرقه مخرب کنترل ذهن وهمدست با صهیونیستها درمقابله با مردمان ایران زمین ومنافع ملی مملکتمان تبدیل کرد.
اینک رجوی ازیک پرونده سیاه تروریستی درخفا ودرخفت وخواری روزگارمیگذارند وشماری ازاعضای نگون بخت را با فریب ونیرنگ وبا مغزشویی درزندان خودساخته لیبرتی به اسارت گرفته است وبه خانواده های اعضای گرفتاردرعراق نیزنه تنها اجازه ملاقات نمیدهد بل با تهمت وافترا  وبا هتاکی ناجوانمردنه عقب میراند وبدانها ظلم وجفا میکند.
درفضای بازخارج کشورهم ازکمترین ملاحظاتی برخوردارنیست وبا تعرض فیزیکی وترورشخصیتی اعضای جداشده درصدد ایجاد رعب ووحشت بوده وکمترین انتقادی را برنمی تابد.
 دراین راستا آخرین خبرمنتشره حمله وهجوم ومصدوم کردن مصطفی محمدی ودخترش حوریه درحواشی مقراورسوراوازبوده که آن پدرودخترعزیزدرپی یک مطالبه به حق مبنی برملاقات با دختراسیرشان درلیبرتی بوده اند.
ارزشها وآرمان ومیدانهای نبرد بنیانگزاران مجاهدین خصوصا رضا رضایی شهید کجا و پستی ودناعت وخیانت واعمال تروریستی وهرزگی سیاسی در آویختن به بیگانگان دردشمنی علیه ملت بزرگ ایران برای رسیدن به قدرت وشهوت کجا!!؟
پوراحمد
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا