ویلپنت: می توان و باید موش زایید

"تبریک به جداشدگان، تحریم ویلپنت به بار نشست"

تجمع پوشالی امریکایی انگلیسی در ویلپنت 94 که با زمینه و سیاهی لشگر خارجی و افریقایی راه اندازی شده بود وجه غلیظ و بارز آن تقابل با افشاگری ها و روشنگری های چند ساله جداشدگان ازفرقه بود. به گونه ای که فرقه رجوی برای این کار از موضع ضعف تا حدودی کنترل و مدیریت کار را به مجریان و گردانندگان انگلیسی و امریکایی مثل تام ریچ –تویسرلی – جولیانی سپرده بود.
درمجموع محاسبات کار و جمعبندی چندین ساله از رسوایی های سالیان قبل را از توی افشاگری های جداشدگان بیرون کشیده و به این نتیجه رسیده بودند که خط و خطوط را عوض کنند.
رجوی ها برای این تقابل ابتدا پرچم های زرد و نمای زمینه زرد و جو ساز هرساله را عوض و با رنگ آبی سرمه ای غلیظ زمینه سالن و صندلی ها طوری مات و یک رنگ کرده بود که آمار صندلی های خالی و بی رمقی شرکت کننده ها و شکل و کاراکتر آدمها به چشم نیاید.
درعوض ردیف های جلو و نمای چپ و راست سالن و اطراف جایگاه را با پرچم امریکا و انگلیس پوشانده بودند. این ها سرپوش بردماغ سوختگی و افشاگری سالیان قبل بود. درواقع تخمین ماکزیمم آمار سالن حدودأ 2 تا 3 هزار نفر و شاید در شق روشن به 4 هزار نفر می رسید " می خواستند به جداشدگان بگویند هی افغانی و افریقایی و گرسنگان را توی سرما نزنید این بار همه اش امریکایی و انگلیسی اند ".

افتضاح در بی رمقی حاضرین و نمایندگان انگلیسی و امریکایی با هشتاد سال سن و عصا وسمعک و انواع  و اقسام نگه دارنده های کهنسالی و از طرفی مثل روز روشن بود که یک نفر پولی گرفته و بقیه را مثل کلاس اولی ها توجیه و روی سن آورده و ازجانب آنها حرف می زند.
نکته جالب اینکه تام ریچ امریکایی وجولیانی گفتند ما به مجاهدین تعهدی ندادیم که در مقابل امضاء درعراق پای توافق باعراق از مجاهدین حمایت کنیم. بلکه تام ریچ گفت: حمایت آنها از مجاهدین صرفأ در قبال دادن اطلاعات و جاسوسی های هسته ای و نظامی از ایران است.
نکته جالبی که در حرف های جولیانی بود اینکه لیستی را نشان میداد و از تحت تعقیب های مجاهدین به جرم ترور و آدم کشی پرده برداشت و گفت ما پول گرفته ایم که هرطور شده این لیست را از عراق  خارج نماییم. اما دولت امریکا به وعده اش عمل نکرده است.
او لو داد که در سیستم حاکم امریکا به این جمعبندی درخصوص مجاهدین رسیده اند که آنها آلترناتیو نیستند و نمی توانند هم باشند. و درادامه از استقلال خواهی خلق ها و ضعف امریکا در سرکوب آنها مثل قرن گذشته سوز و گداز کرد.
حرف و هشدار جداشدگان به جولیانی، حامی دو آتشه تروریست های تحت تعقیب رجوی این است که دست آغشته به خون تروریست ها شستن دقیقأ هم جرم شدن با آنهاست و به هیچ وجه بخشودنی نیست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا