سازمان مجاهدین و خیانتهای آنها بر علیه وطن

روزها و ساعتها برای به نتیجه رسیدن توافق هسته ای دولتمردان غیور کشورمان با دول غربی رو به اتمام است و در این بین سرکرده غاصب رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را بکار بسته تا بتواند مانع این توافق شود و این دشمنی خود را از طرق مختلف انجام می دهد که یکی از آنها سران سازمان مجاهدین و دیگری در حال حاضر کشور خبیث فرانسه می باشد که البته این دومی در حمایت و پرورش تروریست بسیار فعال می باشد و برای اینکه بتواند خود را در معرض نمایش بگذارد، از گروه تروریستی مجاهدین نیز در کشور خود پذیرایی می کند و در این سه دهه که سران فرقه رجوی بارها و بارها ترورها و جنایتهای خود را از دل همین کشور انجام دادند، بازهم مورد حمایت سردمداران آن کشور قرار گرفتند.
دخالتهای رژیم صهیونیستی در عدم برقراری صلح و آرامش در جهان کار امروز و دیروز نبوده و خیانتها و جنایتهای آنها دیگر برای تمام مردم جهان آشکار بوده و به خاطر جنایتهایی که در غزه و دیگر نقاط جهان انجام داده اند، از دید مردم جهان منزوی شده و دیگر اراجیف آنها نیز خریدار ندارد.
در روز گذشته نتانیاهو (سردسته غاصبان) ادعا نموده که توافق با ایران بسیار بد بوده و به ایران این امکان را می دهد که صاحب میلیاردها دلار شود، البته این حرف سردسته خبیث تروریستها که ساخته و پرداخته ذهن بیمار او می باشد، به سرعت توسط سران خائن فرقه رجوی بصورت تابلو در آمده و در مورد آن نقد و بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که حرف ارباب درست است و باید آن اجرا شود که البته کشوری همانند فرانسه که اقتصاد آن کشور ورشکسته بوده و احتیاج مبرم به حمایت مالی دارد، بر این مزخرفات دامن زده و آن را بصورت یک بیانیه قبل از نشستهای پایانی به سایر کشورها می خواهد تحمیل کند که این نیز خود بحث جداگانه دارد.
ولی مطلبی که حائزاهمیت است خیانت سران جنایتکار فرقه رجوی می باشد، چرا که این خائنین در طول 8 سال جنگ تحمیلی برای خوش خدمتی کشورهای تروریست پرور، بسیاری از هم وطنانمان را ترور و شهید نمودند و اکنون نیز با حمایت از کشورهایی که هر لحظه بفکر برانداختن نظام جمهوری اسلامی می باشند، هر نوع جنایت و خیانتی را انجام می دهند که تلاش برای عدم توافق کشورهای غربی با سیاستمداران کشورمان نیز از جمله آنهاست.
ولی این خائنین و حامیان خبیث آنها باید بدانند که دولتمردان کشورمان بطور تمام قد توسط مردم عزیز کشورمان حمایت می شوند و این غاصبان هر قدر بر طبل تو خالی خود بکوبند بازهم توطئه های آنها پوچ از آب در خواهد آمد و مردم ایران در تمامی زمینه ها نشان داده اند که بطور کامل از مردان هسته ایی خود حمایت می کنند و اجازه نمی دهند جنایتکارانی همانند عناصر پیر و فرتوت سازمان مجاهدین و یا سرکرده های حامی تروریست رژیم صهیونیستی بخواهند در انتخاب و ادامه راه دولتمردان کشور ایران خللی ایجاد کنند.
 

خروج از نسخه موبایل