عملیات دروغ جاویدان – قسمت دوم

از حدودا دو هفته قبل از تاریخ عملیات دروغ جاویدان٬ تمامی نیروهای سازمان درخارج از کشور٬ بسیج شده بودند تا بتوانند بهر شکل ممکن٬ تعداد نفرات بیشتری را با هرکلک و حقه ای به عراق منتقل کنند! بدیهی است که هیچکس در خارج از کشور٬ از این عملیات خبر نداشت! کادرهای سازمان در تمامی کشورهای اروپایی و امریکایی به هواداران سازمان که البته ناگفته هم نماند اکثریت قریب به اتفاق آنها برای اینکه بتوانند پاسپورت پناهندگی دریافت کنند خودشان را به مجاهدین نزدیک کرده بودند٬ میگفتند که برادر مسعود یک نشست تاریخی میخواهد برگزار کند و میخواهیم شما را برای مدت خیلی کوتاه شاید یک هفته برای شرکت در این گردهمایی با مخارج سازمان به عراق منتقل کنیم و بعد از نشست هم همگی با مسئولیت سازمان و با مخارج سازمان به کشوری که از آنجا اعزام شده اید بازمیگردانیم! و حتی توضیح میدادند که انتقال برای دریافت پاسپورت پناهندگی هم خیلی کمک کننده است و…
با همین دروغ توانستند تعداد خیلی زیادی را از اروپا و امریکا راهی عراق کنند! نیروهای از همه جا بی خبر٬ بلافاصله بعداز ورود به عراق٬ در یکانهای رزمی سازماندهی شدند و به آنها لباس نظامی داده شد. بعد از کمتر از یک هفته٬ یک دفعه گفته شد که قرار است به نشست مسعود بروید. همه هم که مثلا برای همین نشست آمده بودند٬ خودشان را برای نشست آماده کردند و به نشست رفتند! مسعود رجوی در این نشست اعلام کرد که میخواهیم آخرین ضربه را به رژیم بزنیم و عملیات سرنگونی فروغ جاویدان را اعلام کرد! در آن نشست٬ قرار شد که تهران در مدت کمتر از سه – چهار روز فتح شود! اکنون که به طرحی که مسعود رجوی در آن نشست گفت فکر میکنم٬ ازطرفی هم بشدت عصبی میشوم و از طرفی خنده ام میگیرد که هربچه ای که کمترین علم و علوم نظامی داشته باشد٬ میفهمد که این طرح خیالی و رو هواست و از پیش بازنده و شکست خورده است! خلاصه روز حمله فرا رسید و همه کسانی که برای نشست و یک هفته آمده بودند را هم سوار ماشین های نظامی کردند و بدون اینکه کمترین آموزشی به آنها بدهند٬ روانه جنگ کردند!
ارتش باصطلاح آزادیبخش مجاهدین که از سالیان قبل٬ ارادت خود را با فروختن سری ترین اطلاعات نظامی ایران ٬به صدام ثابت کرده بود٬ با پشتیبانی ارتش صدام و مشخصا گارد ریاست جمهوری که مجهز به نیروی هوایی و تانکهای تی 72 بودند ٬ توانستند بسرعت از مرز بگذرند وعملا خط توسط عراقی ها شکسته شد!
فضایی که مجاهدین در ایام برای فریفتن نیروهایشان خصوصا تازه واردها ایجاد کرده بودند به گونه ای بود که پنداری درمدت کمتر از سه روز به تهران میرسیم! بطوریکه خیلی از تازه واردها٬ لباس های نو برای رژه نظامی در تهران آماده میکردند و درخواست میدادند! حتی بعضا به خانواده هایشان در اروپا خبر میدادند که دیدار ما در تهران و شما هم به ایران بیایید و…
ادامه دارد…
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا