عمه ی لیبرال من، آمادگی خودرا برای بازرسی مرغدانش اعلام کرد!

رسانه های باند رجوی کوچکترین فرصت برای پیشنهادات مربوط به بازرسی های همه جانبه درایران را ازدست نداده وبنوعی میشود گفت که برای تحقق این مهم! روزوشب ندارند.
اظهار نظر" فیلیپ گوردون " دایر براینکه "  باید بتوان از همه در ایران بازرسی کرد "، ازجمله مسائلی بوده که مورد توجه واستقبال فرقه ی رجوی قرار گرفته وآنرا رسانه ای کرده است.
دراین نقل قول از " فیلیپ گوردون " آمده است
 " فیلیپ گوردون که تا ماه قبل دستیار ویژه اوباما و مسئول کاخ سفید در امور مربوط به خاورمیانه، بود، تأکید کرد: کاهش تحریمها باید به اقدامات قابل راستی‌آزمایی رژیم ایران مشروط شود. باید بتوان از همه جا بازرسی کرد ".
خوب! اینرا که همه فهمیده اند که راست آزمایی  باید درکار باشد و دوسالی هم بوده وگزارش سازمان های جهانی ذیربط وحتی مسئولین خود کشورهای مقابل،  وفا به عهد واقدامات مصلحانه ی ایران مورد تایید قرارگرفته است!
اما این موضوع که باید "  باید بتوان از همه در ایران بازرسی کرد " کمی جنجال سازبوده و حتی سر سفره ی افطاری عمه جان من سبب مباحثات مناقشه برانگیز شد!
جوان های فامیل حاضر درسر سفره، با شنیدن این حرف زور غیرتی شده بودند و باین مسئله که این پیشنهاد مقام سابق آمریکائی زشت و قلدرانه است و مقبول نمیافتد و ما پدر این نوع آدم ها را درمیآوریم و…، بجای صرف غذاهای لذیذ عمه جان داد وفریاد میانداختند و حاضرین بزرگسال  نیز کم وبیش همچنین!
عمه جان که معمولا حساب چند شاهی هم دستش است وخرج کردنش همواره هدفدار، از سردشدن وازدهان افتادن غذاهای لذیذش واهمه داشت و میترسید که این مهمانی باعزت اش خراب شود، به حرف آمد وگفت که:
" جوش نیآورید عزیزانم. غذایتان را بخورید دردتان بجانم. این آمریکائیه شاید شوخی کرده ویا ازسر بدمستی حرفی زده! نهایت اینکه من بعنوان بزرگتر فامیل مرغدانی ته حیاط خود را دراختیارشان میگذارم که بازرسی کنند وآب ها ازآسیاب بیافتد، اینهمه جوش زدن که لازم نکرده"!
پیشنهاد عملی و فداکارانه ی عمه جان حسابگر که ابدا مارا هم تاکنون به این مرغدانی مرموز!! راه نمیداده، موجب رضایت خاطر همه شد و غذاهای لذیذ هم قبل از سرد شدن وازدهان افتادن، با به به ودستتان دردنکند  گفتن ها صرف شد ومایه ی افتخار عمه جان!
ادامه ی خبر رسانه های رجوی چنین است:
" دستیار سابق اوباما در پولیتیکو نوشت: رژیم ایران با پذیرش چارچوب لوزان، آماده دادن امتیازات دردناک به‌خاطر توافق است ".
اینکه رژیم ایران بنا برخواست عمومی، حاضر به تعاملات پیچیده است،  برای مردم ایران دردناک نخواهد بود!
بنظر میرسد که این درد شامل کسانی است که بدنبال شیطان سازی ازایران بوده ودرصدد ترتیب حمله ی نظامی به کشورمان که تعاملات موجود وآتی، این میل اهریمنی آنها را برآورده نساخت!
ونقل قولی ازروزنامه نیویورک تایمز که لزومی برتکرارش نبود:
" روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت: این احتمال وجود دارد که تهران از فرصت بررسی توافق هسته‌یی در کنگره، برای اجرای تعهداتش ذیل توافق احتمالی، استفاده کند ".
اینجاست که گفته اند:
ازکرامات شیخ ما این است
شیره را خورد گفت شیرین است
آدم حسابی مسلم است که ایران از هرفرصتی برای اعاده ی آرامش به منطقه و بالاتر ازآن ایجاد فضای صلح آمیز برای سازندگی کشور وتحقق قول های انتخاباتی دکتر روحانی استفاده خواهد کرد.
جای نقل قول داشت این حرف؟!
سعید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا