فعلا آثار سرنگونی های قبلی را جمع کنید!

این چه شورش و ولوله ایست که بجان باند رجوی افتاده که اینهمه دست به دامن " روزی نامه " های کویتی شده است؟ اینهمه عجله برای چیست وچه درد بزرگی این باند مخوف  را ویران میکند؟!
فرقه ی رجوی بدون اینکه اجازه دهد که مرکب نوشته های افتضاح آمیز الحیات کویت خشک شود، با عجله ی زیاد به سراغ داد وستد دیگر با روزنامه ی اولوطن کویت رفته تا اوهم با تکرار شعارهای فرقه ی رجوی، ملهمی برآلامش باشد!
نام نوشته ی این " روزی  نامه "، " سرنگونی رژیم ایران امنیتی برای منطقه است "بوده ورسانه های فرقه ی رجوی با سرعت تمام آنرا ترجمه به فارسی کرده ومنتشرش نموده است!
 نام نویسنده مقاله "عبدالله الهدلق " ذکر شده که ازجمله نوشته است:
"… دخالت در کشورهای منطقه یکی از ارکان استراتژیکی است که تهران آنرا دنبال می ‌ کند و مانند پنجه ‌ گربه است که از یک سو با آن فرامین و شروط خود را بر کشورهای منطقه اعمال می ‌ کند و از سوی دیگر از آن به مثابه کارت فشاری در میز مذاکرات با قدرتهای بزرگ استفاده می ‌کند, و اشتباه است اگر تصور شود که تهران این استراتژی را یک شبه تغییر خواهد داد یا یک جریان اصلاح طلب و میانه رو ادعایی به این وضع پایان خواهد داد, زیرا این استراتژی در واقع پایه‌ یی است که رژیم ایران روی آن بنا شده و سرنوشت جنجال برانگیزش به آن مرتبط است, و اگر در مورد پایان دادن به دخالتهایایران در عراق و منطقه فکر می کنیم باید این نتیجه گیری را مد نظر قرار دهیم ".
درمورد مفهوم دخالت درامور کشورها، تعریف جهانشمولی نیست ونویسنده حضور ندارد که درمورد ایجاد سفارت خانه ها، کنسولگری ها، دفاتری با نام های انجمن های دوستی کشورها وحتی ایجاد کانون های فرهنگی و… درخاک کشورها، اظهار نظر کند که آیا این امور هم جزو دخالت در کارهای کشور میزبان است یانه وآیا ایران ازاین حقوق برسمیت شناخته شده ی جهانی، استفاده های تمام وکمال میبرد یا دراین موارد محدودیت هایی برایش درنظر گرفته شده وقادر به استفاده از آن امکانات درکشور میزبانی نیست که  کشورهای قدرتمند ومتوسط الحال ازآن استفاده میکنند!
همچنین ازاین نویسنده سئوال میشود که آیا درسفارت خانه های خارجی، افراد ویا عواملی بعنوان جمع آوری کننده ی اخبار واطلاعاتی وجود ندارد که کشور مقصد بخواهد با آگاهی ازوضعیت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی کشور میزبان، تحلیل درستی از اوضاع آنجا داشته تاروابط اش را با آن کشور بنفع منافع ملی خود تنظیم نماید؟!
اگر این کارها دخالت درامور داخلی کشور میزبان است، شامل همه ی کشور ها میشود وشما چگونه خواهید توانست استثناهایی درمورد بعضی ها قایل شده وبعضی های دیگر را متهم به دخالت درامور داخلی کشورها کرده وخواستار سرنگونی رژیم اش گردید؟!
باوجود اینکه اینجانب اطلاع کافی ازموسسات فرهنگی و… ایران درکشورهای دیگر ندارم ولی این موضوع برایم اظهر من الشمس است که مدارس وهابی عربستان ازچنان گستردگی درجهان برخوردار است که ایران ابدا قادر ویا مجاز به انجام این نوع کارها نیست!
آیا شما با نادیده گرفتن اقدامات فرهنگی؟! عربستان و برجسته نمودن اقدامات ایران، با استاندارد دوگانه ای عمل نمیکنید؟!
چرا اشاره ای به مدارس دینی پاکستانی که ازدل آن القاعده وطالبان بوجود آمد و منبع کمکی مهمی برای داعش شد و هزینه های آنها را عمدتا عربستان تامین کرد، اشاره ای نکرده وآنرا دخالت درامور داخلی افغانستان و… نمیدانید؟!
به صدها پایگاه نظامی آمریکائی مستقر درسراسر جهان چطور؟!
آیا از دل این پایگاه ها نیست که تغییر رژیم ها اتفاق میافتد وآنگاه شما اعتراضی باین دخالت ها نداشته وایرانی را که ازاین نوع پایگاه ها ندارد، بباد حمله گرفته اید؟!
دوباره میخوانیم:
"  تنها راه حل و بهترین راه حل در تغییر این رژیم نهفته است, و این امر منوط به مردم و مقاومت ایران است بطوریکه جهان در روز 13 ژوئن گذشته در پاریس شاهد گردهمایی عظیم مقاومت ایران بود جاییکه بیش از 150 هزار ایرانی مخالف در شعارهای خود خواستار تغییر و سرنگونیرژیم شدند, و من نمی ‌ دانم کشورهای منطقه تا کی به فاصله گرفتن از حمایت از مخالفت مردم ایران با رژیم حاکم بر تهران ادامه می ‌ دهند, و جامعه جهانی تا کی مقاومت ایران را که نوک پیکان سمت دهنده فعالیت سیاسی و فکری و بسیج کننده علیه رژیم تهران است را نادیده می گیرد؟ آیا زمان آن نرسیده که کشورهای منطقهو جامعه جهانی دست کمک و حمایت خود را بسوی مقاومت ایران که بیانگر امیدها و آرزوهای خلق ایران است دراز کنند؟ آیا این بهترین زمان برای پاسخ مضاعف دادن به تهران و اثبات این حقیقت نیست که کسی که خانه اش شیشه ای است بهتر است سنگ بسوی دیگران پرتاب نکند (پایان نقل قول از نویسنده و پژوهشگر منی الجبوری) ".
صحیح!
پس نتیجه ی این صغرا کبری چیدن های شما این است که سرنگونی واجب؟! رژیم ایران بدست فرقه ی رجوی که دراینجا " مقاومت ایران" لقب گرفته، انجام شود!
ایراد این پیشنهاد این است که شما قبل ازروشن کردن مسائلی که من مطرح کرده وقاعدتا جوابی برای آنها دریافت نخواهم کرد که مثلا چرا دیگرانی که هزاران بار تند تر ازایران رفته ومنطقه رابه ویرانی کشیده اند، نباید سرنگون شوند!!
اصلا چطور است اول آن نوع رژیم ها را که دخالت عمیق تری دراوضاع جهان ومنطقه دارند، سرنگون کرده وسپس سراغ ایران بیآیید؟؟
به جامعه ی جهانی که میرسیم که هدف شما ازاین جامعه آمریکا ومتحدان بله قربان گوی اوهستند، بعرض انورتان می رسانم که آنها هرکاری که درحیطه ی قدرت شان بود برعلیه مردم ایران کردند و نتایجی بیشتر از این بدست نیآوردند.
یادتان باشد که درکنفرانس کنگره ی چند ماه پیش آمریکا، حانم مریم رجوی حضوری اینترنتی یافت و پاره ای ازاین قانون گزاران آمریکائی اورا بخاطر نداشتن پایگاه اجتماعی اش درداخل ایران مورد سرزنش قراردادند وردش کردند!!
ونیز برابر اسناد منتشر شده، نظر سازمان اطلاعات عربستان این است که فرقه ی مجاهدین تهی ازپایگاه اجتماعی درایران بوده و تشکیلات خارجی اش هم مملو از عوامل حکومتی ایران است ونباید جدی گرفته شود!!
با این وجود می بینید که این جامعه ی جهانی؟! توجه به مسئله دارند و این گناه فرقه ی رجوی است که قدرت اجرای امیال آنها را ندارد!!
برابر اعلام پاره ای ازرسانه های هم خون های عربی خودتان، 80% شرکت کنندگان درنمایش ویلپنت، خارجی بودند وبجای 150هزار نفر 4000 نفرحضور داشتند که سهم ایرانی های شرکت کننده دراین خیمه شب بازی حدود یکهزار نفر بوده ومسلم است که کشورهای پول پرست وقدرتمند دنیا،  در سطح کلان  وتاحد سرنگونی حکومت ایران، پولشان  را بدین راحتی درراه این انسان های کم تعداد به هدر نمیدهند!!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا