سناتور محترم! شما قانونا حق ورود نداشتید که تعهدی هم داشته باشید!

باعرض پوزش از آن دسته- اکثریت قاطع- اسرای لیبرتی که نقشی دراین بند بازی های رجوی ودوستان سوپرارتجاعی اش درسراسر جهان ندارند، عرض شود که رجوی وپادوان درجه اول انگشت شمارش گله ای را گم کرده و بطور احمقانه دنبال بزغاله ی مریضی است، حالا باردیگر، دوستان وحامیان نئوکان وصهیونیست خود در سنای آمریکا را به مدد طلبیده تا آنها نیز درپیدا کردن بزغاله ی جرب گرفته، کمک شان کنند!
خبر این نوع کمک ها بطور مرتب وتکراری ازرسانه های رجوی با سه هدف عمده دنبال میشود:
1- به لیبرتی نشینان قوت قلب دهند که حامیانی این چنینی دارند.
2- عهد خود دایر بر ترانزیتی حساب کردن کمپ لیبرتی را ازیادها ببرند وکسی به اصل مسئله که لیبرتی نشینان چرا اصولا میبایست تا این موقع درآنجا باشند تا غم سلامتی؟! وامنیت شان هم وجود داشته باشند، توجهی نکرده واصل قضیه لوث شود!
ازاین راه است که میخواهند اقامت دائمی خود را به دولت عراق تحمیل کنند وخود را درقصور به تکالیف شان دایر برانتقال سریع این لیبرتی نشینان مورد معامله قرار گرفته به نفهمی زنند!
3- بااین پیشنهادات خستگی پایان ناپذیر ودرعین حال غیر قانونی، موفق به انجام ترتیباتی گردند که برابر آن، حضور آمریکا رادرکشوری که  خود مهمان ناخوانده وشرور آن هستند، پررنگ تر بکنند: " سنگ مفت، کنجشگ مفت ".
انگیزه ی اصلی اینجانب ازقلمی نمودن این یادداشت کوتاه، مشاهده ی خبری بود که در رسانه های رجوی درج شده بود که طی آن آمده است:
" در کمیته روابط خارجی سنا مقدمتاً سناتور کورکر در قرائت عناوین لوایح مورد بحث، به لایحة مربوط به تضمین سلامتی و امنیت اشرفی‌ها در لیبرتی به‌عنوان یکی از لوایح تحت بررسی در این جلسه اشاره کرد. سناتور کورکر: حال به (لایحة) s.۱۶۴۳ می‌پردازیم، برای تضمین امنیت و حفاظت مخالفان ایرانی در عراق، قانون ۲۰۱۵، با توجه به وضعیت کنونی عراق که بسیار پرآشوب است، یک الزام به گزارش‌دهی در مورد کمپ لیبرتی برای درک رابطة کنونی بین مخالفان ایرانی ساکن آنجا با دولت عراق مفید خواهد بود…  سناتور کاردین: خیر باز هم از این‌که این‌را مطرح کردید متشکرم. سناتور کورکر: بقیه؟ بله. – سناتور منندز: آقای رئیس این موضوعی است که من آن‌را مدت زیادی دنبال کرده‌ام و در این چارچوب مهم است که آیا آمریکا، وقتی وارد کشوری می‌شود و می‌گوید اقدامات مشخصی را انجام خواهد داد، در واقع انجام بشود. زیرا پیام جهانی آن در این پرونده این است که به ساکنانی که اکنون در لیبرتی هستند گفته شد، سلاح خود را تحویل بدهید و ما توسط ارتش خود از شما حفاظت خواهیم کرد. و به آنها در این مورد مدرکی داده شد. و البته آنها این کار را کردند؛ آنها به ما اطلاعاتی را در مورد استماعی که شما دربارة (رژیم) ایران خواهید داشت ارائه کرده‌اند، یکی از تأسیساتی که ما از آن اطلاع نداشتیم، اما در نهایت ما آنها را رها کردیم و بسیاری از آنها به‌قتل رسیدند. این به‌طور بنیادین غلط است. لذا ترجیح می‌دادم یک گواهی ببینم، زیرا ما باید نسبت به تعهد خود به افراد جدی باشیم تا وقتی وارد نزاع یا مکان دیگری در جهان می‌شویم افراد در واقع سلاح‌های خود را رها کنند یا در مورد قضیة اوکراین سلاح‌های هسته‌یی خود را رها کنند و نهایتاً باور کنند که ما آن‌چه را که می‌گوییم انجام خواهیم داد. لذا من از این قطعنامه حمایت می‌کنم و فکر می‌کنم بی‌نهایت مهم است ".
درجواب این سناتورهای محترم باید گفت که لطفا شما ازجیب گشاد خودتان خرج کرده و حق حاکمیت عراق را به مزایده نگذارید!
تجاوز نظامی شما به عراق غیر قانونی بود وبعدها هم غیر قانونی تر بودن آن مسلم گشت وبه جنایت ونسل کشی علیه بشریت تغییر یافت وبا این وجود شما قراردادهایی با این وآن امضاء کردید وسرانجام براثر مبارزات خونین مردم عراق مجبور به ترک آنجا شده و زمام امور آن کشور را بدست دولتی دادید که درانتخابات تحت نظارت شما بقدرت رسید وبنابراین شما مخلوع شده ها درعراق طبعا نباید دیگر کاره ای باشید و این دولت عراق است که تصمیم میگیرد که چه باید بکند یانکند!
اما بموجب قوانین عراق، جماعت رجوی یک فرقه ی تروریستی بشمار میآیند وهم اینک دخالت خشنی دراوضاع عراق دارند که طبعا این دولت خواهان حضور آنها نیست!
شما که اینهمه برای این اسرای رجوی دل میسوزانید، بهتر است بجای اعمال فشار بردولت عراق که قوانین خود را اجرا نکند، بهتر است از این جلال وجبروت خود استفاده کرده  واین اسرای لیبرتی نشین وعامل نگرانی دولت عراق را درنقاط مختلف وامن جهان پراکنده سازید تا ضمن حفظ جان آنها- که تنها با این طریق میسر است- برای یکبار هم که شده درامور داخلی دیگران دخالت نکنید!
فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا