زندانیان عامل سیاست های دشمنان، سیاسی حساب نمی شوند!

جریان ازچه قراراست که طی ماه اخیر، زندانیان چندیکه خود را زندانی عقیدتی میدانند وسیاسی، دررسانه های رجوی مطالبی را انتشار میدهند یا این مطالب بنامشان منتشر میشود؟!
 مسئله بطور کامل روشن نیست واین ابهام البته سبب آن نیست که دم خروس ازلابلای این نوشته ها معلوم نشود وخواننده درک نکند که باند رجوی این بار باتمام قوا وارد شده وحتی اززندانیان خود هم نمیگذرد!
 ذکر این نکته خالی ازاهمییت نیست که فاشیست ها هم درمواردی زندانی میشوند ودارای عقیده هم هستند اما وجدان های هوشیار وشریف آنها را  بخاطر تبلیغ عقاید ضدانسانی شان زندانی سیاسی بحساب نمیآورند که هیچ، بلکه اعتقاد دارند که  برای رفع خظرشان، این نوع افراد باید تحت کنترل ومورد مجازات قرارگیرند!
کسانی که با قبول وتبلیغ طابق النعل بالنعل عقاید فاشیستی، مستبدانه وانحصار گرایانه ی مسعود رجوی زندانی میشوند، هرگز یک زندانی سیاسی بحساب نمیآیند!
باری!
این بار سعید ماسوری بوده که ملتزم شده صدای رجوی را ازحلقوم خود درآورده ودست به مظلوم نمایی بزند!
اوکه خود را یک زندانی سیاسی محبوس درگوهردشت معرفی میکند، نوشته ای را با عنوان " چه کسی باید طلب عفو کند "؟، در رسانه های رجوی منتشر کرده که طی آن آمده است:
" چندی است از زندانیان سیاسی (ازجمله خود من)میخواهند که درخواست عفو بنویسند، گویی که از اول زندانیان سیاسی تنها به خاطر منافع شخصی خودشان به زندان افتاده اند و حال هم باید برای نجات جان خودشان، درخواست عفو کنند… انگار نه انگار که بیش از سه دهه است که حقوق ملتی به تمامی به تاراج رفته واز اولیه ترین حقوق انسانی محروم گشته و جز زندان و اعدام حقی برایشان قائل نبوده اند… آری…همه اینها را باید نادیده گرفته وتنها برای آزادی فرد خودشان، درخواست عفو کنند  ".
حقوق ملت با طرز تفکری که رهبر عقیدتی تان مسعود رجوی دارد، ابدا ربطی بشما ها نداشته وزندانی شدن شما مسلما بخاطر فعالیت برای تحقق اهداف ضد میهنی وغیر انسانی مسعود رجوی بوده و اتفاقا برعلیه منافع اکثریت قاطع مردم است وبنابراین دشمنی خود با مردم را بحساب خیر وصلاح آنها نگذاشته وخود را زندانی سیاسی مردمی محسوب نکنید!
درد ورنج ومسائل مردم، هیچ ارتباطی با افکار مستبدانه وماکیاولیستی مسعود خان ندارد و این " خلق قهرمان" ابدا شما را زندانی سیاسی طرفدار خود نمیدانند وبرایشان اهمییتی ندارد که شما تقاضای عفو بکنید یا نکنید!
پاراگراف زیر نشان میدهد که درد این فرقه ی تبهکار درانتشار این نوشته چیست:
"…عین همین قضیه " جشن و پایکوبی " بر سر مذاکرات هسته ایی است… که بیایید آن همه منافع ملی بر باد رفته را نادیده گرفته، آن همه محرومیت و فقر و فشار اقتصادی و…که بر مردممان تحمیل شده را نادیده گرفته و حال که توافق شده با هم جشن بگیریم "…!!!
جواب ساده ی این ادعا این است که  عمده قسمت این محرومیت مردم ناشی از تحریم های طالمانه ایست که برای دیکتاتور های " خوب" که صدها برابر آن فعالیت هسته ای دارد، ابدا بکار بسته نشد وعمل شما باطرح این مسئله نشان میدهد که چگونه میخواهید ظالمان به مردم ایران را از دیدها پنهان کرده وعوامل دست چندمی را بجای ان معرفی نموده ومردم ومخصوصا اهالی بدبخت وفریب خورده ی  لیبرتی عراق رادچار سردرگمی کنید!
 تا آخرین لحظه ی رسیدن به توافق وین، شمای نوعی، بمباران و ویران کردن تاسیسات هسته ای مارا پیشنهاد میکردید که ضرر وزیان های عظیم تری داشت وحالا که حرفتان خریدار نیافت، وکیل منافع ملی  هم شده اید؟!
یادتان باشد که آلمان و ژاپن دهها سال مارا برای ساخت نیروگاه بوشهر سر دواندند وسرانجام بدستور آمریکا به قرارهای خود وفادار نماندند وایران که ملاحظه نمود خود باید کاری کند، دست به تحقیقاتی زد که تجربه ای درآن نداشته و مسلم است که دراین عرصه مانند طفل شروع به راه رفتن کرده، بارها بزمین میخورد ودوباره برمیخاست که این عمل هزینه های تحقیقات را بالا میبرد واین گناه ما نبود که دریچه های علم وتکنولوژی رابر روی مابستند وما مسلما متحمل هزینه های گزاف شدیم.
بلی! مردم نیات سوء سیاستگزاران سلطه گران را درتحمیل جنگی هولناک وآنهم به بهانه های واهی اتمی میدانستند و تحقق نیافتن این امر وکاربرد وموفقیت دیپلماسی را بطرز هوشمندانه ای جشن گرفتند ونگذاشتند که امثال نیم پهلوی ها ورجوی ها بر زمین سوخته ی ایران بعد ازاین جنگ وحشتناک، جشن وپایکوبی کنند!
آقای ماسوری مینویسد:
"…شما باید از مردم ایران و بعد هم از زندانیان سیاسی آنها، طلب عفو بکنید یا مردم و زندانیان باید طلب عفو بکنند "؟
اگر قرار بر عذرخواهی و اعاده ی حیثیت ازکسانی درکار باشد، این قضیه شامل باند رجوی نمیشود واتفاقا سران این گروه مستبد ومخرب، درجریان اعاده ی حیثیت احتمالی ازدیگران، جایی جز حضور دردادگاه ملت وجوابدهی درمقابل ترورها، جاسوسی ها، قتل ها وفجایع پرشمار درون تشکیلاتی  نخواهند داشت!
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا