از به قتل و آوارگی سپردن کسان نزدیک خود، خسته نشده ای!

صالح جان کهندل!
این ساکن زندان گوهردشت کرج وهمولایتی آذربایجانی ما که یک دوجین از فامیلان ودوستان خود را دررکاب مسعود رجوی به کشتن داده ویا دست بسته تحویل او داده که بنفع هوا وهوس های حقیر ومنفور خود در کلاس های مغزشوئی کمپ لیبرتی بکارگیرد وخود هم دردفاع ازاین راه ضدملی وضدانسانی، سکونت درزندان گوهر دشت رابرگزیده،  بطورمرتب دررسانه های فرقه ی رجوی دست بقلم میشود تا ثابت کند هرگامی که دولت وملت ایران برمیدارند همواره به شکست میانجامد!
صالح جان!
آیا اساسا آیا این نوشته ها متعلق به خود توست و اطلاعی ازمضمون این نوشته ها داری؟!
اگر داری ونظرت همان است که منعکس میشود، شکست های ایران که ازنظر تو سرنوشت ازلی وابدی آنست، چرا دالواپس ات میکند که عزم جزم کرده ای که تنها رجوی درقدرت باشد ودراین راه هم التزام عملی خود را با دادن چندین کشته، اسیر وزندانی، نشان داده ای!
درنوشته ی منتسب بتو که نام " جشن گوساله ملا نصرالدین " تیتر خورده، تاکید برروی این مطلب است که رژیم ایران هم در شروع اقدامات هسته ای شکست خورده وهم دررفع شبهه ها ورسیدن به توافق با قدرت های بزرگ متضرر شده است.
اگر اینطور است، تو بعنوان یک انسان تمامیت خواه و مرید جان برکف رجوی، ازاول ماجرا تا به حال موفق میدان بوده ای و جای اینهمه گلایه و دلواپسی برای چیست؟
راستی هرگز ازخود پرسیده ای که چرا مواضعی را بنمایش میگذاری که با مواضع هارترن دشمنان بشریت معاصر- نئوکان ها وصهیونیست ها- مو نمیزند؟!
با این وجود  چطور میتوانی خودرا زندانی سیاسی وطرفدار آزادی ودموکراسی بدانی؟!
ازنظریات تو ومقتدایت مسعود رجوی، بوی خون وکینه وشقاوت به مشام میرسد و ابدا فرقی با کسانی که بعلت تبلیغ فاشیزم درزندان بسر میبرند، ندارد وپرواضح است که بشریت مترقی، ابدا مخالف زندانی کردن فاشیست ها نبوده وآنها را یک جانی ونه زندانی سیاسی بحساب میآورند!
بتو همولایتی ام توصیه میکنم که بیشتر فکر کن وتجدید نظر کلی درتفکرات منجمد شده ات بعمل آوروقدری از میزان  وبار جنایاتی که درحق نزدیکتین افراد خانواد ودوستانت کرده ای، کم کن وگرنه هیچ انسان عاقلی پیدا نمیشود که تورا یک زندانی سیاسی حساب کند!
وحید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا