برنامه ی محیلانه ی پرگار، ازبرنامه های شما منصفانه تر است!!

تلویزیون بی بی سی برنامه های متعددی پخش میکند که یکی از آنها برنامه ی پرگار است که بنظر میرسد درمقایسه با سایر برنامه هایش عمیقتر باشد.
البته پرواضح است که این مرکز غول آسای رسانه ای، با تجارب بی بدیل اش، بخاطر منافع ملی ما ایرانی ها تشکیل نشده و ودرنهایت وبا استادی تمام، سیاست های ریشه ای استعماری اش را پی میگیرد!
درمقایسه با صدای آمریکا که اراذل واوباش را هدف تبلیغی خود قرار داده وبنابراین خود را عجول تر نشان میدهد، این فرستنده ی معروف، دست اندرکار شکار نخبگان جامعه ی ایران بوده و بدین جهت سطح برنامه هایش بالاتر وادبیات بکار رفته دراین برنامه ها از صدای آمریکا مودبانه تر وکم وبیش ریشه ای تراست وصبر ایوب را دارد! که اگر چنین نباشد، بینندگان خاص خود را ازدست میدهد.
اساسا بی.بی. سی درمقایسه با صدای آمریکا سطحی بالاتر دارد و حرفه ای تر عمل میکند!
اما  در برخورد با مسائل حاد جهانی که منافع  یا اقدامات استعمارگران درخطر برملا شدن جدی قرار دارد، این فرستنده نیز درکنار اخبار  وتحلیل های زیادی که منتشر میکند،  سیاست "توطئه ی سکوت " را بر میگزیند که یکی ازنمونه های ساده ی  آن، عدم پیگیری اخبار مربوط به سرنگونی هواپیمای فیلیپین در فضای اکراین بود که ابتدا گناه را برگردن روسیه و مبارزین ضدفاشیست شرق اکراین انداخت و چون نتوانست دربرابر مستندات روسیه و…، که ثابت میکرد که این جنایت کار فاشیست های دست پرورده ی آمریکا دراکراین است، جوابی داشته باشد، پرونده ی این جنایت را برای همیشه بست و کمک بزرگ خود را به فاشیست ها نمایش داد!
اما به مقایسه ی بی بی سی ورسانه های رجوی که مدعی مجاهده برای " خلق قهرمان ایران" است که بپردازیم، انصافا میبینیم که  بی بی سی کارکرد بهتری دارد والبته نه ازان جهت که دلش به ما میسوزد، بلکه ازآن جهت که حرفه ای تر عمل میکند ومیداند که رسانه ی سرتاپا دروغگو، فقط امکانات صاحبش را ضایع میکند و بنابراین لازم است که گاها خویشتنداری نشان داده و حرف های درست یانیمه حقیقی هم مطرح شود که این صفت ازاول کار ازرسانه های رجوی گریخته است!
باری، احمد رضوی که ازادوات مسعود رجوی بشمار میآید، نوشته ای درگلایه ونقد از بی بی سی منتشر کرده که انگیزه اینجانب درتهیه ی این یادداشت کوتاه همین مسئله بوده است.
این نوشته که: " پرگار آیت‌الله بی‌بی‌سی بر چه مداری میچرخد "؟ نام دارد، بعد از نقل مقدماتی آورده است:
" در روزهایی که خامنه‌ای و همه باندهای جنایتکار حاکم بر ایران از باز شدن پرونده حقوق بشر این رژیم ضد بشر بعد از توافق و زهرخوران اتمی به وحشت افتاده‌اند و این مسئله به خواست مبرم همه آزادیخواهان و وطن‌پرستان ایران تبدیل‌شده است پیام این برنامه به آیت‌الله‌های حاکم این است که: نگران نباشید. هر جنایتی که تا الان کرده‌اید مفت چنگتان، ازاین‌پس هم تا می‌توانید و بهر شکل و اندازه که می‌خواهید شکنجه کنید، هوایتان راداریم ".
این اظهار نظر دردرجه ی اول روحیه دادن به اهالی بدبخت لیبرتی است که اگر انتظارشان در مورد مشکلات هسته ای بیخود وبلا اثر بوده، بدانند که مسائل حقوق بشری سد راه جمهوری اسلامی است وهنوز وحالاها هم باید دل خوش دارند!
دیگر اینکه هیچ آدم نکته سنج وعاقلی تاکنون نپذیرفته که کارهای بی بی سی وامثال آن، درراستای قطع شکنجه و… در جهان است که ناچار شود که با پخش یک برنامه به رژیم ایران بگوید که مخالفتی با آن نخواهد کرد!!
اگر حکومت ایران قبول کند که " فرمانبرداری" خوب دربرابر سلطه گران باشد آنگاه " دیکتاتور خوب" لقب یافته و جواز همه نوع عمل ضد حقوق بشری را از استعمار – اعم ازجدید وفرتوت اش – اخذ کرده، چنانکه عربستان و… چنین بود و کرده است!
دعوای جهان زورگو با ایران  ومشابهین این است که بحد کافی فرمانبردار نیستند وگرنه ادعای حقوق بشری این سخنگویان قدرتمداران واقعی پشت صحنه (مجتمع نظامی – صنعتی امپریالیزم) کاربرد سیاسی داشته وبر محور تسلیم کامل کردن این یا آن حکومت  وازجمله ایران است!
درد باند رجوی که آرامش نگذاشته ووادارش میکند که به صورت هرکس وناکسی چنگ بزند، درآن است که این رسانه ها به مطیع محض آنها تبدیل نمیشوند که خود  این رسانه ها وازجمله بی بی سی کهنه کارمیدانند که اگر بشوند، منفرد شده و درمدت زمانی کوتاه، باید گرفتار تعطیلی گردند!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا