همه دچار طامات (پراکنده گویی) میشوند وشما بیشتر ازهمه!

سرسخن سایت ایران افشاگری رجوی، عنوان: " طامات تا به چند و خرافات تا به کی "؟ یافته ودرابتدای نوشته آمده است:
" ضربة واردشده به گیج گاه خلیفه ارتجاع در کهکشان امسال مقاومت ایران که 23 خرداد گذشته در پاریس برگزار شد، آن‌چنان سهمگین و مؤثر بود که هنوز هم این نظام وحشی و عقب‌مانده در وضعیت تلوتلو خوردن است ".
جواب این ادعا ودروغ کهکشان گونه، که همان رسوایی خیمه شب بازی ویلپنت باشد با حضور 80درصدی خارجی های مختالف المنافع و20% ایرانی نمایان وامانده، بارها توسط جدا شدگان و اعضای خانواده های اسرای رجوی درلیبرتی وفرانسه، داده شده و روشن گردیده که این جنجال آفرینی رسوا، درچهارچوب منافع نئوکان های جنگ طلب وصهیونیزم طماع و اشغالگر وبا شرکت نمایندگان آنها وسازمانگری سازمان جوانان یهود فرانسه انجام شده که مایه ی ننگ هرایرانی وطن دوست وهرانسان فرهیخته است!
درادامه ی این نوشته ی دل خوشکنک صرف آمده است:
" وزارت بدنام به این شکست خفت‌بار، این‌گونه اعتراف کرده است: «…اقدامات قابل‌توجهی که برای مقابله با سازمان در اروپا صورت پذیرفته است، فعالیت‌های خودجوش برخی جداشده‌های این [گروه] بوده است…که متأسفانه بازخورد فراگیر و چندان مؤثری در افکار عمومی و فضای سیاسی اروپا نداشته است…»
اینکه وزارت بدنام مورد نظر شما درکجا وچه رسانه ای باین شکست؟! اعتراف کرده برخواننده روشن نیست وهدف آن ازبرخورد این چنینی با مسئله برای ما روشن نبوده واساسا مشکل ما این نیست که این وزارت خانه چه برخوردی میکند ویا نمیکند ودارای چه اهداف وسیاست هایی است.
آنچه برای ما اهمیت دارد، شناخت خودمان از جنس باند رجوی است که بسته به اوقات فراغتی که پیدا میکنیم، برافشاگری های خود درمورد این موجود ملعون که باند رجوی باشد، ادامه می دهیم وبا این کار، درحد توان خود به وظیفه ی ملی وانسانی خود عمل میکنیم!
درقسمت دیگر این نوشته ی سرمقاله نویس باند رجوی درایران افشاگر  وبنقل ازمنبع مجهولی وبنام دولت ایران، آمده است:
"… ظرفیت خانواده اعضای فریب‌خورده حاضر در سازمان در اروپا نیز مغفول مانده است که می‌تواند برگ برنده‌ای برای تبیین چهره واقعی یک فرقه تروریستی باشد. پیگیری چنین رویه‌ای می‌تواند امنیت روانی [مجاهدین] در اروپا را به سمت بحران برده و آن‌ها را در موضع انفعال قرار دهد…".
اتفاقا این پاراگراف نقل شده نشان میدهد که دولت توجهی به ظرفیت جدا شدگان ساکن اروپا وخانواده های آنها نداشته و ازخود انتقاد میکند که هیچ عیب ونقصی دراین انتقاد ازخود وجود ندارد (کسی را به ابراز خشونت و واقدام برعلیه منافع ملی تشجیع نمیکند و…)
دوباره میخوانیم:
"…در همین رابطه یک سایت دیگر اطلاعات آخوندی بوضوح این مأموریت بفرموده را رو کرده و:… از اقدامات ارزشمند دو پدر دردمند یعنی آقایان مصطفی محمدی و قربانعلی حسین نژاد، در خصوص مقر این سازمان در اورسورواز و محدودیت هائی که ممکن است [بر آن] اعمال گردد» صحبت می‌کند و نشان می‌دهد منشأ چنین تحرکات مذبوحانه‌ای نتیجه عملیاتی کردن کدام طرح ها بوده است؟ این دست‌وپا زدن‌های بی‌حاصل همچنانکه در پیشبرد خطوط قبلی دستگاه جاسوسی ارتجاع به اثبات رسید دردی از خلیفه توسری خوردة ارتجاع دوا نخواهد کرد و بیشتر شبیه خرافه گویی و طامات بافی های مأیوسانه است ".
 دراینجا نیز، نام سایت موازی بمانند سایت اصلی ادعا شده روشن نیست وعلت این پنهان کاری ایران افشاگر در عدم نقل نام این سایت ها عجیب است!
 اما، ما در سایت های متعددی که تماما توسط جدا شده ها از باند رجوی ایجاد ومدیریت شده و ازطرف خانواده های گرفتار مورد پشتیبانی قرار میگیرند، مکررا مشاهده کرده ایم که این دونفر ومخصوصا همولایتی ما حسین نژاد میانه، خسارات زیادی از فرقه ی رجوی دیده که در حیطه ی تحمل یک انسان عادی قرار ندارد واگر دولت ایران کمکی به آنها دررساندن صدای خفته وغریبانه ی شان نکرده ونمیکند، قابل انتقاد است واتفاقا ازنظر ما این دونفر میباید ازهر حیث وهر جهت، درنبرد نابرابری که با فرقه ی رجوی آغاز کرده اند، مورد پشتیبانی قرار گیرند که این پشتیبانی نه تنها عیب وایرادی ندارد، بلکه درراستای انجام یک فریضه ی ملی وانسانی هرایرانی شرافتمند میباشد که ما نیز دروسع خود ازآن حمایت میکنیم!
گروهی ازاعضای نجات یافته ازفرقه رجوی
آذربایجان شرقی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا