نوبت راه حل سوم شما که رسید، خبرتان میکنیم!

نشریه هیل بعنوان ارگان کنگره ی آمریکا، وسیله ای برای یاوه گویی های کسانی شده که صلح را آلت نیستی خود میدانند و کار بجایی رسیده که فرقه ی بدنام رجوی هم " اعلامیه های مجلس ترحیم " خود را درآنجا منتشر میکند واین امر البته برکشوری که ادعا دارد دنیا تنها با عق " کل " او میباید ومیتواند اداره شود، مایه ی ننگ است!
بعد از درج نوشته های خون آلوده ی نئوکان های تشنه به مال وخون دراین نشریه، بالاخره نوبت " سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا" هم رسید که برای ایران وآمریکا تعیین تکلیف کند!
مقاله ی این خانم نماینده ی فرقه ی رجوی در آمریکا " بعد از عقب نشینی رژیم ایران، تغییر دمکراتیک را تشویق کنید "، نام دارد وطی آن آمده است:
" منتقدان به درستی اشاره می کنند که معامله هسته‌ای ایران که در ۱۴ ژوئیه اعلام شده عمیقا ناقص است. این معامله زیرساختهای عمده هسته ای ایران را حفظ میکند و در سد کردن متقاعد کننده راههای دستیابی به بمب هسته ای شکست میخورد… ".
آیا ایران بخاطر بمباران اتمی این یا آن نقطه ی جهان محکوم به استفاده نکردن به انرژی هسته ایست تا قدغن هایی درمقابلش گذاشته شود که حتی برای ژاپن وآلمان بعنوان عاملین ومغلوبین جنگ دوم جهانی، این ممنوعیت ها ابدا وجود ندارد؟
آیا به دیگرانی که دراین مورد کنترل میشوند وسوابق شان بارها بدتر ازایران است، بازرسی هایی فراتر ازاین درنظر گرفته شده و برای ایران ارفاق؟! شده است؟
چرند نمیگویی خانم محترم؟!
" اما آنچه که بیشتر آزار دهند است و کمتر در باره آن صحبت میشود جنبه هایی از معامله است که در نقایص ذاتی آن نیست. این جنبه از این واقعیت که توافق در یک خلاء سیاست استراتژیک معرفی و شروع شد که سایر تهدیدها را چک نشده باقی میگذارد ".
یعنی شما میخواهید بفرمائید که آن 6 کشور قدرتمند جهان، کارشناسانی درسطح شما؟! نداشتند که این خلاء راپرکنند وثانیا جواب بدهید که خلاء موجود کدام است که ما خودمان پرکنیم؟!
البته خانم مورد بحث، مانند هرعضو یک فرقه ی منحط وانحصار طلب، همه چیز دان ونخود هرآش، بنوعی بدین خلاء؟! اشاره کرده است:
" آمریکا همچنان فاقد یک استراتژی منسجم، موثر و وسیع در مورد ایران است. استراتژی که به موضوع هسته ای وزنی را که میطلبد بدهد اما اینکار را در رابطه با و نه جدای از سایر تهدیدهای ایران انجام دهد و همچنین تراوش خواستهای میلیونها ایرانی که صادقانه خواهان تغییر رژیم هستند باشد ".
پس آمریکا درفکر تغییر رژیم ایران ازنوع بطور شایسته اش نیست واین خلاء ازآنجا ناشی میشود؟؟!!
میزان وطن فروشی یک ایرانی را میبینید که ازآمریکا میخواهد برای سرنگونی رژیم ایران تصمیمات درست بگیرد!
خواننده ی محترم!
با شنیدن این حرف ها، حجت برشما بمانند من که تمام شده، تمام نمیشود واحساس نمیکنید که با سخنگوی یک نیروی بیگانه وخصم ایران طرف حساب هستید؟!
بازمیخوانیم:
" توافق هسته ای ممکن است پیامدهای ناخواسته وخیم داشته باشد: یک رژیم جری شده که سود و دریافتهای خود را در کانال سایر تولید کنندگان آن مانند حمایت مالی از افراطی گری اسلامی قرار میدهد. در نتیجه، کاهش درک شده از یک تهدید در واقع باعث تقویت تهدید دیگری میشود".
آیا شماها که قبلا میگفتید رژیم ایران دراین مذاکرات شکسته خورده وعنقریبا مانند یک سیب کاملا رسیده دردامن شما خواهد افتاد، حرفتان را پس گرفته اید ویا شما با "تحلیل مشخص ازاوضاع مشخص " نظرتان را تغییر داده وواقعی وعلمی ترش نموده اید؟!
شما عزیز برادر!
کمی آمار وارقام مخارج تروریزم جهانی را ببینید وآنگاه مخارج ایران درمورد حمایت از تروریزم را معین کرده ودست خالی بمانید!
 سوریه ، متحد استراتژیک اش ایران درمنطقه است و  مخارج ایران دردفاع ازتمامیت این کشور وسعی برجلوگیری ازواگذار شدن امور آن بدست گروه های تکفیری خدمتی به صلح جهانی است وازاین بابت انتقاد اصولی متوجه ایران نیست!
حزب االه لبنان که قاعدتا باید خاری برچشمان متجاوزین صهیونیستی باشد که هست، متاسفانه خار چشمان شما وشماهای نوعی وطنی؟! نیز شده است!!
چرا که درنبود این جریان مردمی وقانونی، دامنه ی تصرفات صهیونیزم وسیع تر میشد و منطقه بیشتر ازاینکه هست، تروریزم زده میگردید!!
ونیز:
" همین هفته، بعد از مرگبارترین بمب گذاری در ماه های اخیر در بحرین، رسانه های دولتی گفتند مواد منفجره ای که در این حمله استفاده شده بود شبیه مواد منفجره ای بود که توسط ایران قاچاق شده و چند روز قبل از آن کشف و ضبط شده بود ".
که خوشبختانه این ادعای سخیف وشرورانه ی شما مورد تکذیب مقامات بحرینی قرار گرفت و فرقه ی رجوی آنقدر روداشت که خجالتی از این دروغگویی نکشد!!
باز میخوانیم:
" تمرکز کوته بینانه در موضوع هسته ای منجر به دست کم گرفته و یا حتی نادیده گرفتن دو ستون اصلی بقای رژیم مذهبی شده است: سرکوب مخالفان در داخل و صدور تروریسم در خارج ".
با این وجود، ازنظر باند جنایتکار رجوی، قدرت های بزرگ نمی بایست که تنها روی مسائل هسته ای متمرکز شوند وبهتر بود که قدرت را درایران دو دستی تقدیم خانم سوناها میکرد با دخالت درامور داخلی ایران وباایجاد انقلاب های رنگی ویا شورش های خونین به بهانه ی دفاع ازآزادی!
کاری که دریوگسلاوی (چهره ی مطرح جنبش عدم تعهد) کرد ونتایج تلخ وفاجعه بار  آن درجلوی چشمان همه است!!
درد دل اصلی  این خانم بشکل روشن درزیر آمده است:
"…اما آیا جنگ تنها جایگزین است؟ نه، یک گزینه سومی هم وجود دارد که برای مدتهای طولانی توسط جنبش مقاومت دمکراتیک و سازمان یافته شورای ملی مقاومت ایران ارائه شده است: احترام به حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری ".
وآمریکا منافع خود را باجدی نگرفتن این  مقاومت تسلیم صفت (باند رجوی) دید و با تحلیل واقع بینانه تر اوضاع،  وقعی باین پیشنهادات مالیخولیایی شما نگذاشت واجازه داد که این سوزش شدید درنقاط حساس جسم تان، شما را دچار هذیان گویی بکند!
خانم محترمه!
شما با اینهمه نشست وبرخاست ها که با افراد سیاسی کار داشته اید، هنوز متوجه نشده اید که کار آمریکا سرنگونی این یا آن دیکتاتورنیست وزمانی حکومتی را- اگر بتواند- سرنگون میکند که درتحلیلی که ازسود وزیان چند درصدی های صاحب واقعی جهان میکند، کفه ی ترازو را بنفع این چند درصدی ها ببیند که لابد ندیده  ویا قادر بانجامش نبوده است!!
ویا:
" اشتباه نکنید: تهران به دلیل فشار تحریمهای اقتصادی که توانای رژیم در متوقف کردن مخالفاتهای داخلی را تهدید میکرد به پای میز مذاکره آمد.
این معامله نشان داد که ولی فقیه تهران علی خامنه ای به اکراه تسلیم و به دلیل وحشت از ناآرامیهای اجتماعی قرص سمی استراتژیک را خورد. در سایه تحریمها و سوء مدیریت اقتصادی فاجعه بار، تنفر نسبت به رژیم از پیش در سراشیبی تندی [اوج] قرار داشت. در سال ۲۰۰۹، شرایط مشابهی باعث قیام عمومی شد که پایه های رژیم را لرزاند ".
پس ای آمریکا ومتحدانش، ساده لوحی نکنید وحلقه ی فشارهای تحریمی خود را که برگردن اکثریت قاطع مردم ایران که زمانی به آنها " خلق قهرمان " میگفتند، بیشتر ازاین فشار دهید تاافراد زحمتکش بیشتری ازسر نداشتن داروهای تخصصی و… جانشان را ازدست بدهند!!
وای سران کم شعور وبی تجربه ی آمریکا، اینقدر برمردم ایران فشار وارد کنید که جان به لب شده وشورش های کور براه انداخته واوضاع را بدست اراذل واوباش بدهند و رجوی ها هم بعنوان ام الاوباش، به نان ونوائی برسند!!
 دیگر اینکه اگر این پای میز مذاکره آمدن برای رژیم بد بود، چگونه با انجام آن اینهمه مخالفت کردید؟!
به قسمت بودار حرف های این خانم توجه کنید:
" آمریکا و جهان دارای متحدین خود هستند: مردم ایران و اپوزیسیون سازمانیافته که در سال ۲۰۰۲ برنامه مخفی سلاح های هسته ای تهران را افشا کرد. آنها آماده و قادر به ایجاد یک ایران دمکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی هستند اگر فقط غرب از توانمند سازی رژیم ایران خود داری کند. در این مقطع حیاتی، نبایستی به رژیم اجازه داد تعادل خود را به دست آورد. بعد از عقب نشینی هسته ای و قبل از آنکه از صدها میلیارد دلار دارایی های از انجماد خارج شده سود ببرد، این بازگشایی  کامل برای توانمند سازی مردم ایران و جنبش اپوزیسیون سازمان یافته آنها است. آنها میتوانند پیشرفتهای عمده به سمت یک آینده امیدوار کننده تر داشته باشند که در آن تروریسم، نقض حقوق بشر و سلاح های هسته ای به صورت پایدار و محکم و به طور همیشگی رها شده است ".
آیا آمریکا همان جهان است وجهان همان آمریکا؟؟!!
یعنی فرق وتضاد منافع عمده واساسی بین این دو وجود ندارد؟!
البته که دارد ولی شما  بعنوان بازنده ی یک قمار بد قلق، متوجه حرف هایی نیستید که درگذشته گفته اید وحالا عکس آنرا میگوید!
پس دلیل سقوط نکردن رژیم ایران، توانمند ساختن آن ازطرف غرب است وآیا اینهمه تحریم ظالمانه میتواند کشور ورژیمی را قدرتمند سازد واگر میتواند چرا صدام (شیخ الرئیس شما) را نساخت؟!
چرا به تناقضات حرف های خود توجهی نکرده وبرادر صابر خودرا دراین مورد شرمنده ی عیال ودوست دشمن میکنید؟!
اینکه غرب اجازه ندهد که ایران تعادل خود را بدست بیآورد، چه معنایی دارد جز اینکه ازآنها خواسته میشود که دست وپای دولت ایران رابسته وتحویل شما بدهند وشما آنرا اقدامی مختصر؟! ازطرف آمریکا بدانید؟!
خواننده ی باوجدان!
آیا به میزان وطن فروشی این باند که نام سازمان مجاهدین خلق را کماکان یدک میکشد وزمانی به مقاومت شما مرد م ایران دگر دیسی پیدا میکند، پی بردید؟!
اینها هستند که میخواهند مارا بسوی استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی رهنمون شوند!!
اگر وضع ما براستی هم اینقدر خراب است که اپوزیسیونی این چنینی داریم، وای برحال ما!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا