تلویزیون العربیه بهتر است که دنبال فکر مردم خودش باشد!

تلویزیون العربیه که دراوان حمله ی آمریکا به عراق توسط سرمایه‌گذاران مرکز پخش خاورمیانه، گروه حریری لبنان، عربستان سعودی، کویت و دیگر کشورهای اطراف خلیج فارس با صرف هزینه ی  ۳۰۰ میلیون دلاری تاسیس شد،  درابتدای تاسیس اش، با پخش اخبار متفاوت تر با رسانه های جهانی معروف مانند بی بی سی و…، موفق به  جذب مخاطبان زیادی درجهان اسلام ومنجمله ایران شد.
این فرستنده که بعدها دانسته شد که سیاست " با چراغ آمده تا گزیده تر برد کالا " را اتخاذ کرده، آن نیست که ابتدا وبخصوص درجنگ عراق نشان میداد!
اینک این تلویزیون درراس سیستم خبر رسانی (ایران وشیعه هراسی) قرار گرفته وبدون توجه به وابستگی اش به کشورها وشرکت هایی با حکومت های مرتجع، یاد دموکراسی درایران افتاده وسلسله برنامه هایی تحت عنوان " فصلی در جهنم " تهیه ومنتشر میکند که مربوط به ایران است وفراموش میکند که درکشورهای متبوعه اش، وضع حقوق بشر و…، دهها بار وخیم تر ازایران میباشد!
فرقه ی رجوی درهمکاری تنگاتنگ با این فرستنده ی پرقدرت قرار دارد و مصاحبه هایی از خود را دربرنامه های آن پخش میکند و خود مجددا برای اعتبار بخشیدن به ادعاهایش آنرا باز انتشار میدهد!!
این  بار مصاحبه ای از نشریه ی " مجاهد خلق " را که خود قبلا منتشر کرده بود، به العربیه برده ودوباره نقل قول نموده است!
موضوع این مصاحبه های ابتر، مربوط به فاطمه وابوالقاسم رضائی (ازاعضای خانواده ی معروف رضائی هاست) است که عمدتا مربوط به دوران شاه است و آنچه بدان توجه نشده، وضعیت فعلی سازمان  مجاهدین است که اینک به فرقه ی رجوی تبدیل شده است!
بنظر میرسد که برای اعضای این خانواده ها بهتر ومناسب تر بود که با استفاده از مرگ جانسوز برادران وخواهران خود، ازاستقلال وآزادی دفاع  کرده وروح آنها را خوشحال مینمودند!
اما آنها اگر هم میخواستند، نمیتوانستند!
چرا که آنها با رسانه ی پرسانسور رجوی مصاحبه کرده بودند ونمیتوانستند بگویند که انتظار دارند که فرقه ی رجوی باید نام این سازمان را که بعضی ازبرادران مبارز وشهیدشان این نام را به تشکیلات داده بوده وتوقع انجام کارهای متفاوت تر ازکارهای فرقه ی فعلی رجوی داشتند، رها کرده وروح عزیزان نقاب برکشیده ی آنها را بیش ازاین معذب نکند، ازروی خود بردارند!
آنها نمیتوانستند توضیح دهند که آنچه شخص رجوی و درهمکاری با خودشان به پیش میبرد، درتعارض وتضاد کامل با آنست که برادران آنها میخواستند!
ابوالقاسم رضائی، درزمان حضورش درتهران، عامل قابل اعتماد رجوی بشمار می رفت و ترتیب ملاقات های فوق العاده امنیتی رجوی را او بعهده داشت!
این فرد که راه دشمنی باراه برادران شهیدش را انتخاب کرده، دردستگاه انکیزاسیون رجوی نقش عالی را دارد و درزمان خود، درقرارگاه های فرقه ی رجوی به انجام امر مهم سرشکنجه گری می پرداخت!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا