اگر این مشکل واقعا وجود دارد، باهمکاری خانواده های متحصن حل اش کنید!

شورای باصظلاح ملی مقاومت طی بیانیه ای اشاره به سختگیری های مامورین عراقی برعلیه ساکنان اسیر اشرف شده است!
این اطلاعیه "جلوگیری از ورود نیازهای مبرم ساکنان کمپ لیبرتی توسط فالح فیاض " تیتر خورده و طی آن ادعا شده است:
" محاصره لیبرتی اقدام مجرمانه یی است که ملل متحد و آمریکا باید آن را متوقف کنند. کمیته سرکوب ساکنان لیبرتی بریاست فالح فیاض، محاصره و اعمال فشارهای ضد انسانی علیه ساکنان لیبرتی را تشدید میکند. روز دوشنبه 10 اوت (19 مرداد) برای چهارمین روز، نیروهای عراقی از ورود وسایل اولیه زندگی و اقلام تاسیساتی جلوگیری کرده و آن ها را از ورودی لیبرتی برگرداندند. قبل از آن نیز در روزهای سه شنبه 4، پنجشنبه 6 و یکشنبه 9 اوت، نیز از ورود همین اقلام جلوگیری شده است، اما تماسهای مکرر ساکنان و نمایندگانشان با یونامی در این رابطه به جایی نرسیده است ".
درپاسخ باید گفت که محاصره ی اولیه واصلی این افراد دربند، دراشکالی متفاوت توسط شخص مسعود رجوی انجام گرفته واگر غیر ازآن بود، تک تک آنها میتوانستند با همراهی مامورین عراقی مستقر درآن محل، یونامی وصلیب سرخ به شهر رفته وضمن گردش درشهر، قسمتی ازمایحتاج خود را راسا وتوسط پولی که رجوی موظف است بدانها پرداخت کند، تهیه کنند که با محاصره ازدرون توسط پادوان رجوی، این امر غیر ممکن شده است!
 ضمنا، تعداد قابل توجهی ازاعضای خانواده ی ساکنین لیبرتی دراطراف دیوارهای آن برای ملاقات با عزیزانشان متحصن شده اند و مسئولین برگمارده شده توسط رجوی، میتواند این مشکل رابا آنها درمیان گذاشته وحمایت جدی این خانواده های مصمم وشجاع را کسب کرده وموضوع را فیصله دهد!
شما گماشتگان رجوی!
اگر واقعا فکر میکنید که این مشکلات وجود دارند وریگی به کفش شما ازبابت مصرف داخلی وایجاد جنجال های تبلیغاتی منحصر بفرد خود ندارید، سریعا ساکنین لیبرتی را با خانواده ها مواجه سازید تا خانواده ها اززبان  خود آنها وجود این مشکلات را درک کرده ودررفع آن باصداقت تمام وبدور از منظورهای سیاسی و… اقدامات موثر تری بکند!
شما که اینهمه شورا- شورا میکنید، چطور است که به پیشنهاد ما دایر برایجاد شورایی متشکل از ساکنین لیبرتی، منتخبین خانواده ها، اعضای یونامی وصلیب سرخ گردن گذاشته ودررفع نقایصی که این کمپ ترانزیتی که متاسفانه با تعلل عمدی رجوی، تاریخ مصرف اش از مدتها قبل پایان یافته، دارد، به رتق وفتق امور بپردازند وشما با خیال راحت تر، این اسرا را که جانشان روزبروز بیشتر درخطر حاصل ازتحولات دائمی عراق قرار دارد، به کشورهای امن منتقل کنید؟!
چطور است با اعلام سریع قبول این پیشنهاد، یک بار هم که شده، خردجمعی ویا تشکل شورایی را در حل مسائل بکار گرفته و کمی هم تمرین دموکراسی بنمایید؟!
چه اصرار مشکوکی برای دخالت آمریکا دراین امور کوچک دارید تا بدین وسیله گرهی را که براحتی بادست باز میشود، بادندان بازکنید!
بدانید که " ممه" را لولو خورده و سماجت شما برای بازگشت مجدد آمریکا به عراق هزینه های سنگین وغیر قابل تصوری دارد و تداوم این سماجت هرکس وازجمله  نیروهای عراقی را تحریک کرده وموجب برخوردهایی خواهد شد!
نه! این دعوت مکرر آمریکا ازطرف مجاهدین رجوی سر بازایستادن ندارد:
" مقاومت ایران ملل متحد و دولت آمریکا را که بطور مکرر و بصورت مکتوب نسبت به سلامت و امنیت ساکنان لیبرتی متعهد شده اند به اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره جنایتکارانه و ضد انسانی فرا می‌خواند ".
مقاومت ایران که بهتر است " مخالفت ایران" نامیدش، با وجود اینکه میداند با دولت عراق وسازمان ملل متحد سروکار دارد، باز ازطرح نام آمریکا که سالهاست زمام امور این کشور را بدست دولت عراق سپرده، دست بردار نیست وبدون اینکه به امکان قبول این دعوت فکر کند، آرزوهای طلایی حضور ارتش آمریکا درکتارش وبازگشت رجوی و براه انداختن مجدد  وآزادانه ی حرمسرا ها را ازسر بیرون نمیکند واین چیزی نیست که صاحبخانه ای مانند ملت عراق ازآن خوششان بیآید!
گروهی ازاعضای خانواده های اسرای رجوی در لیبرتی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا