تجارت سکس یکی از راه های کسب ثروت زورمداران است!

در دوران پهلوی دوم متوهم، اوهم بابرگزاری جشن های پر هزینه ی تاج گذاری و دوهزار وپانصد سال پادشاهی ایران، نظر منفی جامعه ی روشنفکری مردمی ایران را نسبت به خود جلب کرد.
این جشن ها علاوه بر جشن های هرساله 4 و 9آبان که سالروز تولدمحمد رضا پهلوی و رضا نیم پهلوی بود، باعث اعتراض شدید دلسوزان کشور میشد وشعری دراین رابطه سروده شده بود که بیتی از آن آورده میشود:
تا به کی با پول این یک مشت خلق گرسنه
صبح عید و وعصر جشن و شب چراغانی کنند!
البته پول هایی که مریم رجوی خرج جمع آوری این افراد درجشن ها و کنفرانس پایان ناپذیری میکند، پول مردم گرسنه ی ایران نیست بلکه این پول ها ازآن مالیات دهندگان کشورهای مختلف هستند که دراختیار مریم گذاشته میشوند تا کنفرانس های پایان ناپذیر وجشن های آنچنانی او مدام برقرار باشد!
اصلا کسی نیست که ازاو بپرسد که  آیا وقتی را برای مطالعه و تفکر اختصاص میدهد که مثلا رئیس جمهور برگزیده ی شوهرش مسعود رجوی هم هست و برای این کار سواد و.. لازم است؟!
باری،  یکی ازاین کنفرانس ها اختصاص به زنان – که مریم رجوی با واداشتن این طایفه درفرقه ی رجوی به تن دادن برای سکس مفت واجباری ورقص رهائی (لخت وعور) در برابر شوهر بوالهوس اش مسعود مجبور شدند- سخت زیز ضربه است، داشت!
این خبر بانام  " کنفرانس با شرکت شخصیت‌های بین‌المللی مدافع حقوق زنان: حمایت از برنامة 10 ماده‌یی مریم رجوی برای آیندة ایران " دررسانه ای باند رجوی منتشر شده وطی آن آمده است:
"  در کنفرانسی درباره وضعیت زنان در ایران، شخصیت‌های شرکت‌کننده، پروندة جنایات رژیم آخوندی علیه زنان در ایران را محکوم کردند و بر حمایت خود از برنامة 10 ماده‌یی مریم رجوی برای آیندة ایران تأکید کردند، در این کنفرانس پرفسور کارول فونتین Carole Fontaine استاد مذهب‌شناسی از آمریکا، پروفسور دانا هیوز محقق برجستة بین‌المللی دربارة قاچاق انسان از دانشگاه رود آیلند آمریکا، آنا باروس حقوق‌دان و الهام زنجانی شرکت داشتند ".
آیا این شرکت کنندگان این شرافت را نداشتند که به این خانم بگویند که تو حقی درمورد اظهار نظر در باره ی حقوق زنان با این کارنامه ی ننگین ات نداری؟!
مسائل مطروحه ی زیر نشان میدهند که آنان یا کم اطلاع یا تهی ازاین یک ذره شرافت انسانی هستند!
درخبر آمده است:
" پروفسور دانا هیوز در سخنان خود با اشاره به ماهیت زن‌ستیز حکومت آخوندی تصریح کرد که رژیم ایران هر روز قوانین بیشتری را برای تشدید فشار بر زنان تصویب می‌کند. وی گفت، باید بین اسلام (واقعی) و اسلامی که به‌عنوان ابزاری برای سرکوب زنان استفاده می‌شود، تفاوت قائل شد ".
این پروفسور آنچنانی، درجایی نشسته  که جریان تجارت سکس را که بنوعی خونریزی ای است که از جهان محروم بسوی جهانی که متنعم است واو درآن مناطق زندگی میکند، مشاهده میکند!
آیا این شخص درتقبیح این مسئله حرفی زده واقدامی کرده که نشان دهد واقعا هم ازحقوق زنان حمایت میکند یا این مسئله برایش " موردی است"؟!
آیا او اسلام شناس است که بین واقعی وغیر واقعی بودن اشکال آن اظهار نظر کند؟!
اسلام واقعی کدام است پروفسور عزیز وغیر واقعی اشت؟
بخصوص اینکه اسلامی که غیر واقعی باشد، قابل رویت و تجزیه وتحلیل هم نیست!
یکی دیگر ازاین مدافعان حقوق زنان ایران که ارادت خاصی هم به مریم رجوی با کارکرد فوق الذکر هم نشان میدهد، چنین میگوید:
"… پروفسور کارول فونتین با تأکید بر لزوم حسابرسی و طرد حکومت آخوندی به‌دلیل نقض حقوق بشر و حقوق زنان اضافه کرد، ما باید صدای زنان ایران باشیم… زنان ایران حاضرند بهای آزادی را بپردازند… آنها الگویی برای زنان سراسر جهان هستند… «ما شما را می‌شنویم و شما را تحسین می‌کنیم؛ همواره در کنار شما باقی خواهیم ماند ".
باطلاع این پروفسور میرسد که حقوق زن با مناسبات اجتماعی- اقتصادی گره خورده است وشما چگونه  با عدم نفی این مناسبات درکشورهای متروپل وحل کردن مشکلات زنان خودتان، میخواهید درکنار زنان ایران بوده وآنها را به آزادی برسانید؟!
شما جگونه است که " این صداها را نمی شنوید" وصداهایی را میخواهید بشنوید که بنفع مریم رجوی – حرمسرادار سابق – که یک انتقاد خشک وخالی هم از عملکرد ضد بشری وفاجعه بار خود نکرده – بشنوید؟!
با این وجود برقراری سیستم حرامسرا داری درایران را بما تجویز میکنید؟!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا