برقص درآمدن فرقه ی رجوی با ساز قبلا کوک شده!

بطوری که پیش بینی میشد، باگرفتن بهانه ی اتمی ازدست کسانی که نمیخواهند کشور ما  با بدست آوردن ثبات وآسودگی خاطر، چاله وچاه های 400 سال اخیر انحطاط خود، با آرامش خاطر پرکند، شروع به طرح مسائل حقوق بشری کرده اند تا شاید بموجب آن بازهم بتوانند با طرح بهانه های جدید قطعنامه های مجدد تحریم را به ایران تحمیل کنند که بنظر نمیرسد اگرهم توفیقی دراین کار قبلا تدارک شده داشته باشند، این تحریم های پیش بیتی شده، برندگی وکارایی گذشته را داشته باشد!
روسیه پیشاپیش اعلام کرده که به هیچ قطعنامه ای تحریمی علیه ایران رای نخواهد داد ودیگران نیز بنوعی با رفتارهای خود نشان داده اند که منافع خود را درتسلیم درمقابل نئوکان ها وصهیونیست ها، ندیده و  بنابراین سخت است که دوباره بخواهند دردام آنها افتاده وبا تحریم مجدد ایران واین بار با اهرم های حقوق بشری، برمنافع خود ضربه بزنند!
ظاهرا اکثریت اعضای دائمی شورای امنیت نیز دریافته اند که نباید از یک سوراخ چندین بار گزیده شوند!
باند رجوی اما، بدون توجه به تحولات بوجود آمده ومستظهر به حمایت و نقشه های زنجیره ای نئوکان های آدم کش وجهانخوار بازهم به معده ی خود صابون مالیده وقول تحریم های جدید حقوق بشری داده که برای صدها بار نشان دهد که اینها هرگز نخواهند توانست تحلیل مشخصی ازاوضاع مدام تغییر یابنده داشته باشند!
تحریم اتمی ایران دراصل  بخاطر تسلیم کردن تمام وکمال آن دربرابر سلطه گران بود که با ملاحظه ی عدم امکان این کار – و متقابلا تجاربی که ایران ازاین تسلیم شدن ها دارد – باوجود وارد کردن لطمات زیاد به مردم ایران، نتوانست به مقاصد ضدبشری اصلی اش نایل آید وبنابراین بدرجات زیادی متوقف شد وبیشتر هم خواهد گردید!
به این هموطنان بی وطن خود که نوشته ی  " سخن روز " وبسایت ایران افشاگری خود را " پدرخواندة توحش و بنیادگرایی " نامیده وخواسته اند که با وارد کردن بازی قبلا مهیا شده ی " حقوق بشری"، داخل مرحله ی دیگری ازتحریم ها شده وبرای دلخوشی خود وساکت کردن اسرایشان درلیبرتی، حرف هایی مطرح کنند.
دراین مورد باید گفت که ضمن تاکید براینکه برایران لازم است که بالحاظ معتقدات عمومی مردم، گام های جدی درراه بهبود حقوق بشر درکشور خود بردارد، میدانیم که  قدرتمندان ابدا غم حقوق بشر درایران وحتی درکشور خود را ندارند و پادوان رجوی مطمئن باشند که این جهانخواران با لحاظ ورویت منافع مادی خود دررفتارهای سنجیده وآتی ایران و عبث دانستن دشمنی زیاد با این کشور، ابدا توجه جدی بدان نخواهند داشت!
همانطور که ایران نمیتواند مانع کشته شدن بی دلیل سالانه بیش از یک هزار نفر ازمردم آمریکا بدست پلیس درخیابانها شود که این رقم با آمار تمامی اعدامی های ایران برابری میکند!
اگر قدرتمندان غم اجرای حقوق بشر درکشورها را داشتند، میبایست حکومت عربستان قبل ازهمه ودهها سال پیش، زیر بار تحریم وفشار ازپا درمیآمد که میبینیم چنین نشده است!
توصیه ی من باین هموطنان، انتخاب راه های مطمئن تر برای کسب روزی است  وآنها با اقتدا به بوالهوسی های مسعود رجوی، طرفی نخواهند بست!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا