مجاهدین درباتلاق آلبانی

 همیشه فرقه رجوی (سازمان مجاهدین) در ایام بعد از شکست های خود یک بند از انقلاب فرقه ای با اعضاء خود مطرح کرده و شروع به انتقاد ازآن ها و وادار کردنشان  به نوشتن اقرارنامه می کند. مسئولین همواره دراین موارد می گویند که ما کاری کردیم که سازمان شکست را به پیروزی؟! تبدیل کرد وسپس شیپور پیروزی را می زند واین روند از زمان خروج از اشرف تا به امروز که وقت خروج از لیبرتی است، ادامه دارد.

خروج از اشرف را تشکیل هزار اشرف نام گذاشتند و… درحالی که آن خروج یک شکست بزرگ درتاریخ این سازمان فرقه گون می باشد چرا که از یک ظرف استراتژی خود را از دست داد واز طرف دیگر آن قدرت بادکنکی را نشان داد.

تا آن روز شاید، این گروه خودش را بالا تراز گروه های دیگر خارج نشین می دانست ولی امروز بعداز خروج از اشرف این بادکنک ترکید وآن ادعای اپوزسیون اصلی بودنش باد هوا شد!

استراتژی جنگ نوین که برای همه دیکته می کرد وآن ها را فریب می داد دیگر وجود ندارد واین را بعد از خروج از جلسه های درونی وهمچنین ازصحبت های سران این فرقه واز زوزه های آن می شود فهمید که این یک شکست تمام عیار بود!

خود رجوی هم که می گوید که لیبرتی یک زندان است اما ما به هزاراشرف تبدیل خواهیم کرد هنوز جواب نگرفته است. البته رجوی ها خودشان را خیلی بزرگ می کنند ومی گویند رژیم ایران در صدد است که شما را از این کمپ خارج کنند اما به یمن انقلاب مریم نتوانسته است!

رجوی تلقین میکند که من هنوزهم در عراق یک عددی هستم اما واقعیت این است که اگر رژیم بخواهد درشرایط فعلی  فرقه رجوی را از عراق خارج کنند، این کار برایش مثل آب خوردن بود واگر نمیکند به این خاطر است که این فرقه درعراق اهمیتی ندارد طوری که با ورود دو اکیپ از خانواده ها به جلو درب لیبرتی این فرقه ترس برداشته واعلام کرده هر هفته ما حدود 15 نفربه آلبانی اعزام خواهیم داشت من الان به این اشاره کنم وبعداٌ به ادامه حرف که رجوی شکست را می خواهد به پیروزی تبدیل کنند را پی گیری کنم.

با اعلام این انتقال قطره ای، رجوی می خواهد زمان بدست آورد:

هر هفته 15 نفر، دریک سال حدود 720 نفر خواهد بود واین به معنی فریب خانواده ها وبه خصوص نفرات در لیبرتی است اما نمی داند که این  عمل فقط مثل یک مسکن موقتی است و بین نفرات ایجاد تناقض میکند.

بعد از آن در لیبرتی اختلاف رده ای پیش خواهد آمد ومجدداً داستان طعمه که رجوی می گفت ما وهمه نفرات از آن عبور کردند ولی الان خودش طعمه را وارد تشکیلات روبه پایان خود می کند. شاید این هم یک حکمت است که اسرا بدانند که رجوی آزادی آنها را نمی خواهد بلکه مرگ آنها را با این خروج قطره چکانی در عراق دنبال می کنند!

اما اول قرار بود بعد از پایان خروج از اشرف و انتقال به لیبرتی به سوی یک کشور ثالث بروند و این شرایط درلیبرتی(کمپ ترانزیت) حادتر است…

آن دو شعار که رهبران فرقه مجاهدین سر می دادند واز احساسات بقیه استفاده می نمودند شعار اشرف را هرگز از دست نخواهیم داد واشرف سمبل وشرف فرقه مجاهدین است که عملی نشد.

امروز چون سران فرقه اشرف را با ننگ وخواری از دست داده اند، سمت وسوی شعارشان را به ایجاد کمپ پناهندگی در لیبرتی برده بودند و آن را تکثیراشرف می نامند ولی با فشار واقعیت ها میگویند که هزار اشرف در خارج از عراق است!!!

اینک رهبر فرقه، فقط به دلیل دریافت امتیاز است که بقیه را درکنار خود با هر دروغ وکلک حفظ کند واین خط تا ورود نفرات به اروپا باید انجام شود چون نفرات لیبرتی پایشان به اروپا برسد سمی برای هواداران است.

تا دیروز می گفتند امپریالیزم با رژیم یکی شده و ما را از همه چیز دور نگه داشته است ولی الان دیگر کسی در لیست سیاه وجود ندارد وهوادار انتظار دارد که  سران فرقه اقداماتی انجام بدهند واین را می شد بعداز خروج از لیست تروریستی  در آن زمان  از صحبت های مریم فهمید که گفت بعداز این انرژی چندین برابری را برای سرنگونی رژیم ایران بکار خواهیم گرفت اما مریم ابزار سرنگونی را نگفت که آیا مجدداً حمله زمینی است یا قبل از حمله، نیروها باید 7 سال دیگر برای شناسایی بروند تا ابزار سرنگونی تکمیل شود وخواهر مریم نیروها را نیز توجیه نکرد. من از همان صحبت مریم رجوی فهمیدم که از این پس برای رفع تناقضات هوادار دست خالی هستند وفقط یک شعار تو خالی که بعداز این، انرژی حاصله را برای سرنگونی به کار خواهیم گرفت، باقی میماند.

خروج این چنینی از لیبرتی، نشانگر باتلاقی دیگر در آلبانی است که رجوی به آن وارد می شود واین باتلاق خط پایان برتشکیلات خواهد بود.

سعید   

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا