ما به ” گوش بسته ” نیازداریم!!

امروزمطلبی را درسایت موسوم به مجاهدین خواندم که نه اینکه یادآورخاطراتی برایم بود ؛ بسیارخندیدم وموجب شد دست به قلم ببرم.

فرقه رجوی درادامه پاچه گرفتن های دولت عراق اینباردرسایت مذکورنوشت " به دستورکمیته سرکوب عراق ماموران عراقی مانع قرارپزشکی چهاربیماربرای جراحی چشم وچهاربیمارنیزکه ازناراحتی گوش رنج می بردند ؛ شدند!! "

شخصا ازاینکه هرچند دروغین قرارپزشکی بیماران مبتلا به  ناراحتی چشم چهاربیمار سوخت خیلی ناراحت شدم  ویک جورهایی دلم خواست زودی ناراحتی چشمشان مداوا میشد تا موجب می شد که اسرای نگون بخت لیبرتی با بینایی و بصیرت بازیافته بیشتری به عمق خباثت و خیانت رجوی ها پی برده وصف خود را تمیزداده وبه دنیای آزاد وکانون عشق و زندگی شرافتمندانه بازمی گشتند.

اما هرچه اسرای لیبرتی گوش درد داشته باشند واصلا کر بوده ومطلق شنوایی نداشته باشند خیلی به سودشان بوده والبته که فرقه حیله گرواغفالگررجوی هم به شدت ازاین ناحیه خواهد سوخت ولذا چاره نجات تشکیلات سیاه وبحرانی خودش را در" گوش بسته " اسرا می بینند.

لابد جداشدگان به خاطردارند که سلسله نشست هایی با حیله گری مهوش سپهری (نسرین) به دستوررجوی دراشرف مضمحل شده صورت گرفت که صورت مساله جلسه " گوش بسته " بود.

نسرین ازعوامل اصلی سرکوب اعضای ناراضی مجاهدین درآن جلسات درنهایت ضعف وزبونی واستیصال می گفت:

" ناراحتی ما اینستکه شما گوش تان بسته است وحرف رهبری را نمی شنوید!. دراین سالیان هرچه خوردیم وسرما پایین است ناشی ازاینست که گوش تان بسته است واهمیتی به خط وخطوط وپیام های رهبری نمی دهید!. شما گوش تان بسته است درعوض چشمهای تان خیلی بازاست! ای کاش شما کامل نابینا می بودید وچیزی نمی دیدید وچیزی نمی خواندید وقادربه تجزیه وتحلیل امورات نمی شدید که موجب بشود بیشترچشم تان به مسایل بازبشود وحاصل بلافصل آن این بشود که گوش تان بسته بشود!؟ هروقت ازپیش رهبری ماموریت پیدا می کنم که برایتان جلسه بگذارم سفارش اول و آخرشان اینست که به شما بگویم " گوش بسته نداریم! گوش بسته کارت سپاه پاسداران درمناسبات است! گوش بسته کاردست مان می دهد وباعث میشود که نتوانیم رهبری را به تهران برسانیم!!؟ و….."

حال خدایا من به عنوان یک جداشده ومرتبط با ده ها وصدها خانواده عضواسیردرمافیای رجوی عاجزانه ازدرگاهت میخواهم گوش های اسرای لیبرتی وآلبانی وفرانسه ودیگرچهارسوی عالم را خیلی محکم وسفت ببند واصلا پرده گوش شان را پاره کن تا قادربه شنیدن خزئبلات رجوی ها نشوند تا اسیرشان گردند وای خدای قادرمتعال یک خواهش کوچولوی دیگرهم دارم حال که شنوایی آنان را گرفتی درعوض یک بینایی وبصیرتی به آنان عطا کن تا با اندک تامل وتجزیه وتحلیل قضایا را به خوبی ازهم تمیزداده تا موجب رهایی شان از شر رجوی شود وماحصل آن این خواهد شد که دل دردمند خیل خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی عمیقا روشن وشادمان خواهد شد. آمین

راستی یک خواهش کوچولویی هم ازخلق خدا یعنی ازماموران عراقی دارم وآن اینست که چنانچه ادعای رجوی ها  مبنی بر لغو قرار پزشکی های بیماران گوش وچشم 8 بیمارلیبرتی صحت داشته باشد ؛  لغو قرارپزشکی گوش نه تنها بلااشکال است بلکه بسیارامرانسانی وخیرخواهانه است ولیکن تلاش کنید که قرارهای چشم پزشکی که بینایی بیشتری به آنان میدهد ؛ کنسل نشود!!

پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا