درد جهان واقعی، مسئله ی اتمی ایران نیست!

فرقه ی رجوی وآقای علیرضا جعفر زاده که بعنوان یکی ازپادوان اصلی مسعود رجوی به ایفای نقش شریف؟؟!! داد وستد اطلاعات اتمی ایران با آمریکا واسرائیل را بعهده دارد، مقاله ای با عنوان " آیا جهان از فریبکاری های اتمی رژیم ایران آموخته است – بیاند بریکس: 20 اوت 2015 "
"؟ منتشر کرده که رسانه های رجوی بازتابش داده اند.
همانطور از تیتر مقاله و محتوای آن معلوم است، بنظر باند رجوی جهان عبارت است از آمریکا و چند هم پیمان زیر دستش ولابد بقیه ی جهان که بیش از سه چهارم آنست، ارزش وموقعیت " داخل جهان بودن" را ندارند!
پرواضح است وقتی طرز نگرش اینگونه بر گروهی مسلط است  که اکثریت جهانیان را برسمیت نمی شناسد، با این گروه چگونه میتوان به بحث و بررسی نشست وبه تفاهماتی؟! دست یافت و شیر فهم شان کرد که این اشتباه – وبیشتر عمدی- راه بجایی نمیبرد؟!
درهرصورت، برای تنویر افکار عمومی هم که شده مجبوریم که با نقل قسمت هایی ازنوشته ی آقای جعفر زاده، نگاه کوتاهی به ماهیت این نوشته داشته باشیم.
او مینویسد:
" 14 اوت دقیقا 13 سال بعد از آن روزی است که من به اتاق کنفرانس هتل بین المللی ویلارد در واشنگتن دی سی جهت افشاگری درمورد وجود سایتهای اتمی نطنز و اراک در ایران برای اولین بار پای گذاشتم. این افشاگری ماشه یک پاسخ بین المللی را که هنوز تا امروز ادامه دارد را کشید ".
اصلا چرا این کار را کردی؟ نماینده ی آژانس یا شورای امنیت بودی؟!
اگر جواب مثبت است، چگونه  این افشاگری ها را برعلیه اسرائیل و… نکردی که دهها بار بیشتر ازایران فعالیت اتمی داشته ودارند و به ساخت انبوه سلاح اتمی هم رسیده اند؟!
صحبت از جامعه ی جهانی نوع تعریف شده اش ازطرف باند رجوی درمیان است:
" جامعه جهانی یک بدهکاری عظیم به حرکت اصلی اوپوزیسیون، مجاهدین خلق برای تلاش و پشتکار مداوم آن در افشای برنامه تسلیحات اتمی تهران دارد. بدون آن، ملاها تا به حال صاحب بمب شده بودند ".
جامعه واقعی جهانی مشکلی بنام مسئله ی هسته ای ایران ندارد وآنچه که هست میل سیری ناپذیر سلطه گران به تسلیم کردن کامل کشورها یی مثل ایران است که برای انجام آن، لازم دارد بهانه هایی هرچند واهی که بشدت بزرگ نمائی هم بشود، بدست آورد ومسئله ی اتمی هم درراستای پیدا کردن این بهانه مطرح شد وشما تقبل زحمت نموده!! و اطلاعات راست ودروغ آمریکا واسرائیل را بنام خودتان منتشر کرده وبر تنور این بهانه، هیزم ریختید!
آنها فکر میکردند که با انتشار این اطلاعات بدست شما، بمردم خود که اطلاع درستی ازماهیت شما ندارند، خواهند قبولاند که تقصیر آنها نیست که مثلا به ایران حمله میکنند ویا آنرا تحریم، بلکه خود اپوزیسیون ایران این ادعاها را مطرح کرده ودراین میان قسمتی ازمامورین وجاسوسان خود راازدیدها پنهان میکردند!
شما نقشی جز مشاطه گری درحد خیانت به وطن انجام ندادید واگر کسی بشما بدهکار است، نئوکان ها و دولت افراطی نتیانیاهو است که فکر میکنم با خارج کردن نامتان از لیست تروریست های " بد " و کمک های دیگر، ادای دین کرده اند و حسابی درکار نیست!!
درضمن، اگر فعلا به ایران حمله نشد وتسلیم کامل آن محقق نگشت وتن به توافق داده شد، نبود شرایط کافی برای حمله به ایران بود ونه چیز دیگر!
آقای جعفر زاده میگوید:
" بعد از همکاری اولیه که با بی میلی صورت گرفت، رویکرد تهران فریب کاری، ندادن اجازه دسترسی، از بین بردن شواهد و مانع انداختن در مسیر تحقیقات صورت گرفته بوسیله آژانس انرژی اتمی ملل متحد بود ".
بی میلی ای درکار نبود، آنها سرگرم تحقیق درباره ی این افشاگری های نیابتی شما بودند ومیدانید که هرکشوری که بدرجاتی ازاستقلال برخوردار باشد، به هر درخواست این وآن باین راحتی جواب مثبت نمیدهد وهربازرسی را بدون بررسی های لازم وتحلیل نیت طرف درخواست کننده، باین سادگی ها نمی پذیرد!
ضمن اینکه ایران درموقع تحریم وداشتن بدترین رابطه با این سلطه گرانی که شما " جامعه ی جهانی اش"  مینامید، مناسب ترین موقعیت را برای بمب سازی داشت که این عمل را انجام نداد!
او می نویسد:
" تهران کماکان مانع از دسترسی به سایت نظامی پارچین شده است، سایتی که برای طیفی از فعالیتها شامل آزمایش انفجاری با چاشنی های اتمی استفاده شده است ".
اگر ایران دلیل قانع کننده ای ارائه نمیداد، طرف مذاکره کننده این مسئله را قبول نمیکرد واگر کرده، توازن قوای موجود دربین 6 قدرت مذاکره کننده طوری بوده که مانع تحقق این پیشنهاد شما واسرائیل گردیده وشاید هم بازدید از این مرکز نظامی، وجاهت قانونی نداشته است!
ونیز:
" سیزده سال بعد از نطنز، من از این ترس دارم که طرح عملی جامع مشترک فقط به این موضوع خدمت کند که تهران را قادر سازد بیشتر از آن چه که در گذشته انجام داده است را انجام دهد. این فرض که میگوید ملاهای حیله گر ناگهان قلبشان تغییر کرده است اشتباه است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در ماه اوت از حسن روحانی و وزیر خارجه او جواد ظریف به خاطر به رسمیت شناختن فوائدهمکاری ستایش کرد ".
این مسئله هم اتفاق نیافتد، ترس شما تا موقعی که مقدرات ایران را بطور تمام وکمال بدست رجوی نسپارند مرتفع نخواهد شد!
این ترس دائمی همراه شما خواهد بود و کاری ازدست ما برای رفع این ترس برنمیآید وبهتر است که خودتان با خود درمانی ویا مراجعه به جامعه شناسان وروانپزشکان، براین فوبیای مهلک  خود چیره شوید!
همچنین:
" یک سیاست ” واقعی جهانی ” درباره ایران سابقه تهران و نیت حقیقی آن را فهم میکند. و این موضوع به معنای این است که واشنگتن نیازمند این است که فشار را روی ایران تا زمانی که رژیم سایتهای اتمی و نظامی خودرا بازکند، حفظ کند ".
طرف طوری حرف میزند که انگار جهان یک دهکده ی پیشا قرون وسطایی است که کلید امورش را به آمریکا سپرده اند که هرطور صلاح دانست، عمل کند!
نه عزیز!
واشنگتن با اصرار برتداوم رفتارهای قبلی اش برعلیه ایران،  همکاری چین و روسیه را ازدست داده و صدای آلمان را هم درآورده وبنابراین با لجاجت کردن احمقانه ای که شما باو توصیه میکنید، خود را منزوی خواهد کرد!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا