دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده مهنازبابا احمدی کریمی از اسیران فرقه رجوی

مورخه 9/7/94 اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان با خانواده مهناز بابا احمدی کریمی که سالهاست دراسارت ذهنی وعینی فرقه رجوی به سر می برد درمنزل شخصی آنها درشهر اهواز دیدار کردند.

لازم به ذکر است که مادرمهناز که قبلا به طورمرتب ضمن تماس با دفتر انجمن ازوضعیت دختراسیرش سئوال می کرد، مدتهاست که به دلیل بیماری قلبی در بستر بیماری به سر می برد.

درابتدای این  دیدار برادر مهناز آقای فریبرز بابا احمدی کریمی به اعضای انجمن خیرمقدم گفت و ادامه داد ازاینکه به ما سر می زنید وبه هرطریق ما را درجریان وضعیت خواهرمان می گذارید ویا برای نجات امثال او تلاش می کنید نهایت تشکر را داریم. وی گفت خواهروبرادردیگرهم دوست داشتند امروزکه شما تشریف آوردید درمنزل حضور داشتند اما متاسفاته  به دلیل مشکلات کاری خارج ازاهواز هستند. وی ادامه داد متاسفانه پدرم که چند سال پیش درحسرت دیداردوباره دخترش ماند وعاقبت ازدنیا رفت. مادرم هم که مدتهاست ناراحتی قلبی دارد و دکترها هم گفتند نباید هیجان و یا استرسی به وی وارد شود، به همین خاطر تا جائیکه می توانیم سعی می کنیم جلوی او حرفی ازمهناز نزنیم اما بالاخره او مادراست ونمی تواند فرزندش را فراموش کند. به همین خاطر بعضا درتنهایی می نشیند وگریه می کند ومی گوید می ترسم ازدنیا بروم ونتوانم مثل پدرتان مهناز را دوباره ببینم. باورکنید ما درچنین مواقعی به هرطریق سعی می کنیم حتی به دروغ به او بگوئیم که مهناز زنگ زده و گفته حالش خوب است وبه زودی برمی گردد!!

 واقعا رجوی ازاین همه رنج ودردی که به پدران ومادران امثال خواهرمن وارد کرده چه سودی می برد؟ به نظر من رجوی فردی تهی ازاخلاق ومنش انسانی واسلامی است،  وقتی من ودیگر اعضای خانواده ام وضعیت مادرمان را می بینیم که هرروز به خاطر بی خبری ودوری فرزندش گریه می کند، می گویم خدایا امثال مادرمن زیاد هستند که فرزندانشان سالهاست  در فرقه رجوی اسیرند وچشم انتظاردیدن دوباره آنها هستند ولی رجوی پلید چگونه وبا چه رویی ادعای پیروی ازدین اسلام را دارد؟! آیا نمی داند که فرد  مسلمان می بایست درروز قیامت پاسخگوی اعمالش باشد؟ البته باز به نظرمن رجوی  ذره ایی به دین وآئین اسلام اعتقادی ندارد. رجوی سالهاست که نگذاشته حتی صدای ما خانواده ها به گوش عزیزان اسیرمان برسد.اما ازاینکه می بینیم انجمن نجات و شما به عنوان اعضای آن همواره برای رساندن صدای اعتراض ما نسبت به جنایات ضد انسانی رجوی وعواملش به گوش وجدان های بیدارو مجامع بین المللی درراستای نجات امثال خواهرما ازدست گروه خبیث رجوی تلاش می کنید، نهایت تشکر را داریم.

می خواهم این پیام را به خواهرم مهناز که سالهای سال است ازاو خبری نداریم بگویم که ما واقعا دوستش داریم وباید بداند این خانواده است که اصالت دارد نه گروهی مثل گروه خائن رجوی. او باید بنشیند وبا خودش  فکر کند که ماندنش این همه سال درگروه رجوی چه حاصلی تاکنون برایش داشته؟،باید ازخودش سئوال کند که چرا خود رجوی  سالهاست مفلوکانه ازصحنه گریخته وازترس پاسخگویی به اعمالش آفتابی نمی شود؟! بنابراین ازخواهرم می خواهم که عاقلانه تصمیم بگیرد وهرطورکه شده بیش ازاین زندگی خودش را با ماندن درگروه رجوی تباه نکند ونگذارد مادرش بیش ازاین عذاب دوری اورا بکشد. باید بداند که به قول معروف ماهی را هروقت ازآب بگیری تازه است.البته ما هم به سهم خودمان برای نجاتش تلاش می کنیم چون می دانیم اوهم  مثل بقیه اسیران نیاز به کمک وهمیاری خانواده را دارد.

اعضای انجمن نجات ضمن ابراز همدردی با این خانواده گفتند متاسفانه تنها چیزی که برای رجوی با فریب دادن امثال خواهرتان ودرادامه با مغزشویی دادن آنها مهم بوده وهست رسیدن به قدرت خیالیش بوده.رجوی بعد ازسقوط صدام با اینکه می دانست کشتی جنگ طلبی اش به گل نشسته وازرسیدن به قدرت خبری نیست، بازمذبوحانه تلاش نمود با آویختن به دامن اربابان جدید ودشمنان قسم خورده ملت ایران به اهداف سوخته شده خود برسد،اما وقتی بازبه این هدف خود هم نرسید سعی نمود با سوء استفاده ازجسم وجان اعضای اسیرحداقل اضمحلال فرقه اش را به تاخیر بیآندازد وبه همین خاطر درحال حاضر به معنای واقعی کلمه رجوی جنایتکارخواهرشما ودیگر اسیران دربند فرقه را به مثابه گروگان برای رسیدن به خواسته های حقیرش ازجمله دربردن خود وسران جنایتکارفرقه اش ازپاسخگویی به جنایاتی که مرتکب شدند می نگرد و به همین خاطر باید فرقه رجوی را به عنوان بزرگترین گروگان گیر قرن نامید. بنابراین برای رجوی تنها چیزی که مهم نبوده ونیست حفظ جان اعضا اسیراست.اما به یمن تلاش خانواده ها وافشاگیری های مستمراعضای جداشده ازاین فرقه درنهایت این خواسته رجوی هم محقق نخواهد شد و با روندی که پیش می رود به زودی همه ما شاهد اضمحلال وفروپاشی فرقه رجوی وآزادی همه اسیران خواهیم بود. چون همانطور که گفتید این خانواده وحق وحقیقت است که اصالت دارد.

درپایان این دیداراعضای انجمن یکباردیگرازمهمان نوازی این خانواده تشکروقدردانی کرده وابراز امیدواری نمودند که با تلاش های صورت گرفته به زودی چشم مادراین خانواده ودیگر مادران وپدران رنجدیده اسیران دربند فرقه به آزادی ودیدن دوباره فرزندان اسیرشان روشن شود.آقای فریبرزبابااحمدی کریمی گفت من هم به سهم خود یکباردیگر ازحضور شما اعضای پرتلاش انجمن نجات شاخه خوزستان در منزل مان وبه خصوص ازاینکه می بینیم همواره درکناروهمیار ما خانواده های چشم انتظاربوده وهستید وبرای رسیدن ما به خواسته های به حق مان یعنی آزادی عزیزانمان ازدست جنایتکاران رجوی تلاش می کنید نهایت تشکررا دارم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا