مریم رجوی

شما دلاله رجوی، دست تان تا مرفق آلوده بخون است!

حمله های تروریستی به تعدادی ازمردم فرانسه که اتفاقا توسط متولدین وتربیت یافتگان این کشور وبلژیک بوده، فرصت خوبی بدست خانم مریم رجوی داد که درمیدان ریا، اسب فریب وتزویر خود را به جولان درآورده تا بلکه بتواند با فریاد شدید " آی دزد، آی دزد " برای چند صباحی هم که شده، کارنامه ی تروریستی وآدم کشی تشکیلات شوهرش مسعود رجوی را به بایگانی بسپارد ومردم فراموش کنند که او بعنوان پیشکار همسر نامشروع شوهرش مسعود رجوی، چه سوابق ممتدی در کشتار وشکنجه افراد سازمان داشته وچه لیست بزرگی را ازمردم کرد عراقی را زیر تانک ها له کرده است و…!
اودرپیام خود که بمناسبت کشتار وزخمی شدن صدها نفر بدست داعش (عشایر انقلابی عراق!!) صادر کرده، آورده است:

" من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند… امروز وجدان بشریت در شوک و ناباوری و حیرت فرو رفته است که چگونه می‌توان تحت نام خدا و دین چنین جنایتی را مرتکب شد. بنیادگرایی تحت نام اسلام چه در لباس شیعه و ولایت فقیه، و چه در لباس سنی و داعش و جنایات ضدبشری آنها، هیچ ربطی به اسلام ندارد. همچنان‌که باید حساب فاشیسم دینی حاکم بر ایران و…را باید از حساب اسلام و مردم ایران جدا کرد. این یک رویکرد ضروری برای منزوی کردن بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام است ".

این شوک وناباوری چرا درموقعی که هزاران ترور درکشور خود انجام داده، هزاران سرباز ایرانی را بدست خود وسپاهیان صدام بقتل رساندید، زمانی که فرزندان اعضای سازمان را از پدر ومادر آنها جدا کرده وسپس آخرین باقیمانده ی کانون خانواده را با جدا کردن زوج ها وبخشیدن زن های تشکیلات به مسعود رجوی، متلاشی کردید، بر شما وارد نشد؟!
شما هم این جنایات را به فرمان مسعود رجوی که به مقام اولوهیت اش رسانده واورا همردیف وحتی برتر ازامامان قالب کرده اید، بنام اسلام مترقی انجام داده وخود را عامل خداوند انگاشتید و خم به ابرو نیآوردید!!
دراین مورد خاص با شما همنظرم که این کارها به اسلام رحمانی ربطی ندارد ولی نمیدانم به اسلام تکفیری که دویست سالی است درمنطقه وبا کمک انگلستان ظاهر شده نامربوط است و سلطه گران جهانی رواج این نوع اسلام را می پسندند وبرایش هزینه هم میکنند!
درجای دیگری ازاین پیان میخوانیم:

"…رژیم اسد و حامی اصلی آن، رژیم حاکم بر ایران، با کشتار ۳۰۰هزار نفر و آواره کردن بیش از نیمی از مردم سوریه، منبع اصلی تغذیه سیاسی و اجتماعی داعش است. تا این دیکتاتوری تحت حمایت فاشیسم دینی حاکم بر ایران در دمشق حکومت می‌کند، داعش به حیات خود ادامه می‌دهد و صدور حمام خون از خاورمیانه به اروپا ادامه می‌‌یابد ".

این حرف ها بمعنی ازضربه خارج کردن داعش است وبشدت مزورانه!
شما درفرانسه داعش را محکوم میکنید ولی به سوریه که می رسید، بامتهم کردن رئیس جمهور قانونی یک کشورونوشتن جرم و جنایات داعش بپای او، این فرزند نامشروع امپریالیزم وارتجاع منطقه را اززیر ذره بین خارج کرده و کسب برائت برایش میکنید!
یعنی با یک دست داعش را آهسته پس میزنید وبادست دیگر اورا درآغوش میکشید وفکر میکنید که مردم اینقدر فراموش کارند که فریب حرف های شما را خورده ومثلا ندانند که مردم مورد نظر فرانسه درکنار مردم کشورهای دیگر قربانی سیاست های رهبران دولتی خود شدند ونه  دیگرانی که ابدا قدرت خلق پدیده ای بنام داعش راندارند.
ازمردم فرانسه بخاطر کارهای (عشایر انقلابی) خود هم میتوانید عذرخواهی کنید تا قدری از گرفتاری ممکن وجدان درامان باشید!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا