وارونه نمایی

مانور پوشالی رجوی برفتنه و تولید فتنه

این روزها اگر سری به سایت های لجن پراکن فرقه تروریستی رجوی ها بزنید خواهید دید که مملو از توهمات و برنامه ریزی های خیالی و بر چشم اندازهای ماحصل از فتنه در ایران و بحران تضاد مردم وحاکمیت و خلاصه امیدهای واهی و استراتژی های صد من یک غاز است.
اگر یک عنصر خوش بین و غافل به ترفند های تاکتیکی رجوی بخواهد به نوید های واهی رجوی گوش فرا دهد و آنها را کنارهم قرار دهد به نتیجه زیر خواهد رسید.
"تمامی عالم و آدم پشتیبان سیاست تروریزم رجوی است –عراق و سوریه و یمن و ترکیه در جوار مرزهای ایران انقلاب کرده اند و آماده تصرف ایران و تقدیم دو دستی به فرقه ضد انسان رجوی هستند – مردم ایران درحال سازماندهی فتنه و زمینه و بستری مناسب برای سوارشدن رجوی آماده شده وخلاصه قدرت در چشم اندازو گرو همین انتخابات اسفند است و فتنه نتیجه می دهد."
رجوی از آنجایی که تا سردماغ خود را نمی بیند به همین دلیل همیشه از حول حلیم به دیگ می افتد. درسال های 60 با تعدادی بچه بی تجربه و سابقه دار فراری و تتمه ساواک و مالباخته مالی فکر می کرد با چند عدد ترقه و بطری بنزینی می تواند ایران را بگیرد و درآخر دیدیم که چه شد.
همین رجوی در ادامه رفت وفتنه دیگری بنام ارتش آزادی و صدام و…را ساخت که وقتی از وی سئوال شد جناب رجوی این تانکی که از صدام تحویل گرفته ای هنوز روی شنی ها وچرخ های آن رنگ قرمز خون جوان های ایرانی باقی مانده آیا فکرمی کنی بتوانی با آن به پیروزی برسی؟ رجوی جواب می دهد: مافقط می خواهیم به قدرت برسیم بقیه اش مهم نیست.دیدیم که فرجام این فتنه و سیاست مزدوری هم چگونه ختم شد.
درسال 78 درجریان فتنه کوی دانشگاه رجوی می خواست هرطورشده رهبری و فرماندهی آن فتنه را به خود نسبت دهد لذا اسم تعدادی از افرادی که از تشکیلات بریده و به ایران رفته بودند را در اطلاعیه های خود آورد و گفت این ها اعضای من هستند و کوی دانشگاه را اینها خلق کردند.
او با این فتنه می خواست هم آنرابه خود نسبت دهد و هم به ایران پیام دهد که آن جداشدگان را به زیر اعدام ببرد.
رجوی با فتنه به دنیا آمده و با فتنه شروع کرده وبا فتنه ادامه حیات می دهد اگر این حربه را ازاو بگیرند دستش خالی و زمین گیرشده و وارفته می شود که موش زیر خاکی شده است.
 

2 نظر

 1. آقای شیر احمد روز رخ ،رهائی شما را از جنگال دیوان و کرکسان تبریک می گوئیم و امید داریم که همیشه در کنار خانواده بزرگوار خود از جمله برادر زحمت کش و مظلوم که سالیان سال در پشت دربهای زندان اشرف برای رهای شما از دست دژخیمان رجوی زحمات و مشکلات فراوانی را متحمل شدند .
  آزدادیتان مبارک.
  آعضای انجمن فراق

 2. ما هم بنوبه ی خود ، بازگشت این عزیز رنج کشیده وبلادیده را به خود او، اعضای گرانقدر خانواده اش وانجمن محترم نجات استان گلستان تبریک گفته وبا آرزوی رهائی دیگر عزیزان دربند- که برادرم سید مرتضی یکی ازاین خسران دیده های اصلی است- شب های پرکابوس خود را به صبح میرسانیم.
  رضا اکبری نسب
  تبریز
  21 مرداد 1393

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا