اضمحلال فرقه رجوی

پیشگویی های رجوی، ببار ننشست و مفتضح ترش هم کرد!

ازماه ها قبل ازانتخابات هفتم اسفند 94، باند رجوی هرچه درچنته داشت روکرد تا جلوی برگزاری شرکت مردم دراین دو انتخابات را بگیرد وبجای آن، شهروندان ایرانی را به خیابان ریخته، شورش کوری براه بیاندازد تا ازنتیجه ی آن، دستنمالی برای خودش دست و پاکند که نشد!
دراین مورد به قسمتی از نوشته ی مهرداد هرسینی رجویست توجه فرمایید:
" باخت – باخت هر دو جناح در نمایش انتخابات –  خواست مردم ایران در یک جمله نهفته است و آن  نه به دیکتاتوری مذهبی و آری به حاکمیت مردمی حقوق بشر و دمکراسی.این جوهر و مضمون تمامی رنج و تلاش و خون جگرهایی است که فرزندان ما در هیبت مقاومت ایران، در هیبت مجاهدان آزادی در اشرف قهرمان، در زندان لیبرتی و یا در سیاهچال های قرون وسطایی رژیم و نیز تمامی کسانیکه دل در گرو یک ایران آزاد، بردبار و دمکراتیک دارند، می باشد ".
دراین مورد وبا توجه به تحقیقات میدانی- رویت حضور مردم در پای صندوق های رای، گزارش رسانه های خارجی و… – میتوان دریافت که آنطور نبوده که مهرداد خان به معده ی شریف خود قول داده بود.
کمترین دستآورد این انتخابات، گشایش هرچه بیشتر راه دولت منتخب برای اجرای برنامه های پسا برجام خود میباشد که از اهمیت جدی برخوردار است از سویی، ونشان دادن میزان بالای مدنیت مردم ایران به جهانیان که با چه نظم وترتیبی در محل انتخابات حاضر شده بودند، ازسوی دیگر است!
صحبت از باخت- باخت نمیتواند ابدا مطرح شود واگر شد، تنها دردستگاه کج ومعوج رجوی معنی دارد وبس!!
واینکه اعلام شده این فرقه به دیکتاتوری مذهبی " نه " گفته است، ادعای عجیبی است.
چرا که رجوی راسا قدرت خود درتشکیلات را با سوء استفاده از مذهب تثبیت کرده ومانند رطب خورده ایست که منع رطب نتواند کرد!
درضمن، حضور گروگان ها وطلسم شده های رجوی چه درایران وچه درعراق، ابدا ربطی به کلیت مردم ایران ومبارزاتشان ندارد واگر این موضوع اهمیتی دارد، این اهمیت صرفا از نقطه نظر منافع خانواده هایی است که عزیزانشان درچنبره ی رجوی گرفتارند!
درقسمت آخر این نوشته مهرداد هرسینی آمده است:
".. طرح «برجام ملی» که از سوی آخوند روحانی اعلام شده بود، اکنون به بایگانی دیگر شکست های زنجیره ای نظام افزوده و بدین سان مهر تائیدی بر نتیجه باخت – باخت هردو جناح خواهد شد ".
این یکی را شیخ اجل سعدی وعاقلان دانند و  گرنه هیچ فرد وجریان عاقلی ابدا ادعا نکرده است که طرح برجام شکست خورده است.
نمایش مدنی مردم ایران درجریان این انتخابات نشان داد که دیگر کشورها باید افتخار کنند که با ما رابطه داشته باشند وکسان دیگری هم شرمنده باشند که مدام برطبل ایران هراسی میکوبیدند ومردم ایران را عامی و خشن معرفی میکردند که درعمل ثابت شد که چه تهمت بزرگی برمردم ایران میزنند و درعوض، این مردم دارای چه پتانسیل بالایی از تعامل وتدبیر وخرد بوده وچگونه مانند خورشیدی تابناک برسر جهان اسلام میدرخشند.
نوید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا