ملاقات با خانواده محمدتقی یوسفی دردفترانجمن نجات گیلان

محکم و استوار و امیدوارتر از قبل
قبل ازاینکه با این پدربزرگوار صحبتی را شروع کرده باشم با روحیه همواره شاداب وبا شوخ طبعی که زبانزد دیگرخانواده های گیلانی هست دست به جیب کرد وپاسپورت خودش را تحویل داد وگفت ” این هم پاسپورتم. چونکه حضور اینبارمان درلیبرتی به نسبت سایر دفعات که دراسارتگاه اشرف متحصن می شدیم خیلی متفاوت بود ومن بسیار امیدوارتر ازقبل هستم که حتما میشود به لطف ونگاه خداوند متعال بچه هایمان را ازشر رجوی خائن رهانید و نزد خودمان آورد.”

مسول انجمن نیز ضمن توضیحاتی اندر وضعیت شکننده مناسبات فرقه ای درلیبرتی که اساسا سران تشکیلات کنترلی روی اعضای نگون بخت وناراضی ندارند و شیرازه تشکیلات مافیایی شان ازهم پاشیده شده است ازاقای علیرضا یوسفی پدر دردمند وچشم انتظار محمدتقی یوسفی عضو اسیر لیبرتی از کم وکیف حضورشان درلیبرتی پرسیدند که آقای یوسفی این فرهنگی بازنشسته ضمن تشکر از زحمات انجمن نجات گیلان و مسولین امر در خصوص فعالیتهای انساندوستانه و خیرخواهانه شان در راستای رهایی اسرای نگون بخت لیبرتی افزودند: ” همچنانکه اشاره کردم دراین دور فعالیت و رزم و تلاش خانواده های حاضر بسیارشدید وتحسین برانگیز بود و من هم بعنوان قطره کوچکی ازهمین جمع درمیانشان حضور داشتم وآنچه که از حضور در لیبرتی و دیالوگ با شماری از اسرا نصیبم شد احساس کردم رهایی عزیزانمان شدنی است ولیکن خیلی سخت است. تکرار میکنم خیلی سخت است چرا که بوضوح میتوان دید که چگونه فرزندانمان درگذرسالیان اسارت مغزشویی شدند و از احساس و عاطفه تهی گشتند. انگارداشتی با یک آدمک چوبی که روح و روانش را گرفته بودند صحبت می کردی و زبان شان بسته بود ولی با نگاه خود ما را می پذیرفتند وبه حرفهای ما گوش میدادند و در مواقعی هم که احساس میکردند که تحت کنترل هستند سرشان را پایین می انداختند و تو لاک خود می رفتند!”
درمیانه دیدارصمیانه لحظاتی بود که آقای یوسفی به گذشته های خیلی دور برمی گشت و در توصیف آن توضیح داد ” هیچوقت ازخاطرم نمیرود که همسرم درآغاز دهه هفتاد درجریان تبادل اسرا ودرچشم انتظاری بازگشت فرزندمان وقتی متوجه به اسارت درآمدن عزیزمان درفرقه رجوی شد آنقدرغصه خورد وبیتابی کشید تا دق نمود ومن ماندم با آرزوهای همسرم واینکه تعهد گذاشتم درارتباط با انجمن نجات وخود جنابعالی در رهایی محمدتقی ازاسارت رجوی کوتاهی نکنم وبه شما قول میدهم تا رهایی محمدتقی وبازگشتش به کانون پرمهرخانواده کوتاهی نکنم وامیدوارترازقبل درمیدان باشم.”
مسول انجمن نجات گیلان نیزضمن اعلام همدردی با این خانواده زحمتکش شاکیکار گیلک اظهارامیدواری کردند که انشاءالله  زحمات تمام خانواده های چشم انتظاربه بارنشسته وبزودی زود شاهد اضمحلال نهایی تشکیلات مافیایی رجوی و رهایی وبازگشت تمام اسرا ازجمله محمد تقی یوسفی درآغوش خانواده هایشان باشیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا