منبع خبر باند رجوی، جان بولتن صهیونیست است!

باند رجوی، باوجود اینکه خود را مقاومت مردم و قرار گرفته درنوک پیکان تکامل جامعه ی بشری معرفی میکند، اما وقتی به عمل واقعی میرسد، وفا داری یک سگ گله ی یک چوپان را نمیتواند نمایش دهد!
کار این فرقه ی مهجور وضدملی، عمدتا برروی این مسئله متمرکز شده که با ارائه ی اخباری که گویا ایران فعالیت های هسته ای خارج از عرف جهانی میکند، بهانه ها ی لازم را جهت یک جمله ی نظامی توام با تشدید تحریم های جهانی مهیا ساخته، مردم ایران را بزانو دربیآورد و به خیال خام خود، رجوی را براریکه ی قدرت رسانده تا بلکه بتواند مابقی برنامه های خود درکمپ های اشرف و… رادرسراسر ایران اجرایی کند وآنگاه منت هم برسرما بگذارد که به خوشبختی مان رسانده است!
درادامه ی این تشبثات که حکم تلاش مذبوحانه دارد،این باند مخوف وبی نظیر، به سخنان جان بولتن- سناتور خونخوار وسوپر راست آمریکا که زمانی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود و اعتقاد داشت که ساختمان این سازمان طبقات اضافی دارد وباید بمباران شود- روی آورده است!
نام خبر منتشره دررسانه ی رسمی این باند دغلکار " ایران بدنبال چاشنی های اتمی است " است که درادامه ی خبر ادعا شده است:
"   جان بولتون:… برنامه موشک بالستیکی ایران از همان آغاز از یک دهه پیش تولید وسایل حمل  سلاح های اتمی بوده است والبته که آنها نمی خواهند درمورد یک توافق اتمی وینِ دیگر یا قطعنامه2231 دیگر سازمان ملل گفتگو کنند, زیرا وزیر خارجه  جان کری درآن اسناد به آنها هر آنچه راکه برای ادامه آزمایش موشکی نیاز داشتند داده است "!!
این سناتور ونئوکان خونریز آمریکائی نگفته است که انگیزه ی جان کری از دادن اینهمه امتیاز به ایران چه بوده است واگر این امتیازات؟! برعلیه منافع آمریکا بوده، چرا جان کری مبادرت به انجام این کار کرده است؟!
آیا اویک خائن است و عامل ایران؟!
طرح چنین ادعایی خنده دار است وراست تر آنست که ایران ازمزایایی برخوردار شد که ازنظر قوانین بین المللی مجاز به استفاده ازآن بوده و دولت آمریکا بیش ازاین نمیتوانست مته به خشخاش بگذارد که اگر میگذاشت، اعتبار خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را ازدست داده وایزوله میشد وجان کری واوباما، دراین مورد واقع بین تر از جان بولتنی بوده که در عالم استیلای کامل نظام قبرستانی وتک قطبی جهان زندگی میکند!!
وبسایت رجوی بنقل از جان بولتن مینویسد:
"…  خوب البته ایران دروغ می گوید ولی هیچکس نمی تواند آنرا اثبات کند زیرا ما حق بازرسی از تاسیسات موشکی آنها را نداریم, ایران ما را به مکان های پاکسازی شده دراین مذاکرات می برد و نه به سراغ موشک های بالیستیکی و البته سراغ چیزهای دیگر می برد و البته که کری می خواهد آن را تکرار کند ولی آنها بار اول  خراب کردند و (رژیم) ایران به آنها فرصت دیگر ی نخواهد داد ".
این یک اصل حقوقی است که بدون داشتن مدرک، اقامه ی دعوا برعلیه کسی مقبول نمیافتد و جان بولتن با اظهار اینکه ایران دروغ میگوید، چیزی را ثابت نمیکند!
دیگر اینکه مگر قراربود که آمریکائی ها حق داشتن بازرسی تاسیسات موشکی دیگران را داشته باشد؟!
آیا کشورها از حقوق حفظ اسرار نظامی خود برخوردار نیستند؟!
بلی، درموارد خاصی این آژانس بین المللی اتمی است که باداشتن شبهات معقول میتواند با شرط حفظ اسرار نظامی کشور مفروض، از مکان هایی بازدید کند که  اتفاقا درمورد ایران، دست بازی دراین مورد داشته است!
با این حساب، آیا آقایان جان بولتن ورجوی میپذیرند که ازتاسیسات خود آمریکا ویا اسرائیل بازدیدشود؟! اگر جواب مثبت است، موارد خاصی ازاین بازدیدها ذکر شود ودرصورت منفی بودن جواب، باید خفقان بگیرند!
  جان بولتن میگوید:
  " درکانون سلاح اتمی اگر استفاده کنید چیزی وجود دارد وسیله ای برای انفجار درونی آن وجود دارد که کره ای توخالی از اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم که اطراف آنرا با ماده منفجره شدید الانفجاری پوشانده اند  مانند این اچ.ام.ایکس می باشد… بنا بر این این ماده انفجاری و انواع مشابه آن که ما و روسیه و  چین استفاده می کنیم برای داشتن یک کلاهک اتمی قابل استفاده که بتوان برروی موشک های بالیستیکی صلح آمیزی!!! که ایران توسعه می دهد قرار داد…".
چیزیکه شما ازآن استفاده میکنید، شروط لازم وکافی برای ساختن بمب اتمی را ندارد که خودهم اذعان نموده اید که استفاده میکنید ولابد منع قانونی ندارد که میکنید واگر دارد، چرا میکنید؟؟!!
دیگر اینکه ما چیزی بنام " صلح مسلح " داریم اما موشک های بالستیکی صلح آمیز نداریم و بی تعارف ازاین امکانات خود که زیاد هم نیست، درمقابل حملات تجاوزکارنه ی طمع ورزان استفاده خواهیم کرد که اکثریت بزرگتر مردم ایران هرگز آرزو نمیکنند که تجاوزی انجام گیرد وما ازاین سلاح های بازدارنده ی متعارف استفاده کنیم!!
دوباره میخوانیم:
"… این اچ ام ایکس دارای مصارف چند گانه بعنوان ماده شدید الانفجار است و این کار یست که ایران برای سه دهه است انجام داده است یافتن مواد  بامصارف دوگانه برای برنامه اتمی خود که کاملاً تصادفی است که نیازمند مصرف دوگانه برای هرچیزی است ازلیست خرید تا موادی که برای کلاهک اتمی شان می باشد. این امرکاملاً برای ناظرانی که تسلیحات اتمی را درک می کنند قابل فهم است… ".
وقتی با بازرسی های دقیق آژانس، مشاهده شده که ایران میزان غنی سازی خود را به سطحی پایین تر ازاستانداردهای ساخت بمب اتمی رسانده ودراصل، کل مسئله موجب دور بودن ایران ازساخت سلاح هسته ایست، طرح فروع مسئله بیمورد است وبیجاست که از موادی با مصارف چندگانه صحبت شود.
مثلا شما و رجوی هرچه ازدهنتان میآید با توسل باین شرط که انسان حق اظهار نظر دارد، میگویید و معمولا این حرف ها که میتوانست صلح آمیز هم باشد، تبلیغ خشونت ودعوت به جنگ است که کسی بموجب این حرف های بغایت مجرمانه، تحت تعقیب تان قرار نمیدهد!
پس ملاحظه میکنید که تنها اچ ام ایکس نیست که مصرف چندگانه ی مفید ومضر دارد، حرف زدن واظهارات شما هم از چنین خاصیتی برخوردار است!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا