دیدار اعضای انجمن خوزستان با آقای غلامرضا راکی درشهرستان مسجد سلیمان

مورخه 25/1/95 اعضای انجمن نجات خوزستان با آقای غلامرضا راکی درشهرستان مسجد سلیمان دیدار کردند. آقای راکی که سالهاست  برادرش بنام محمد رضا اسیرفرقه رجوی وهم اکنون درکمپ لیبرتی بسرمی برد به اعضای انجمن نجات خوش آمد وسال جدید را به آنها تبریک گفت.
آقای غلامرضا راکی که درمغازه تراشکاری اش مشغول بود با حضور اعضای انجمن دست ازکارکشید وبا آنها  درباره وضعیت برادرش واز خاطراتی که مادرش درسفراخیر به عراق داشت به گفتگو نشست.وی اظهارداشت همانطورکه خبردارید مادرم علیرغم اینکه بیمار بود دراسفندماه گذشته به همراه دیگرخانواده ها برای حضوردراطراف لیبرتی به عراق رفت که متاسفانه خودم بدلیل مشکلات کاری نتونستم با مادرم بروم. اما مادرم وقتی برگشت خیلی افسرده شده بود ومرتب گریه می کرد ومی گفت خدا رجوی را لعنت کند که  نگذاشت فرزندم را  ببینم.او ازفضای اطراف لیبرتی و از داد و فریاد والتماس خانواده ها برای دیداربا عزیزانشان برایم تعریف کرد وعکس هایی راکه دراین رابطه به همراه داشت را به من نشان داد که حقیقتا خیلی ناراحت کنند بوده که چرا اصلا باید خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان اینقدرالتماس کنند. آیا والدین حق ندارند فرزندش را ببیند؟!.او می گفت ازاین ناراحت ودلگیرم که من درچند صدمتری فرزندم بودم اما بی غیرت های رجوی نگذاشتند اورا ببینم! واقعا شنیدن این حرف برای هرانسانی دردناک است. نمی دانم تا کی قراراست امثال برادرم درچنین وضعیتی باشند،وتا کی باید مادرم ودیگر مادران ازدیداربا عزیزانشان محروم باشند؟!تا کی باید مادرم درد دوری عزیزش که سالهاست اورا ندیده تحمل کند کوه هم بود تا حالا فروریخته بود. نمی دانم این نهادهای بی خاصیت حقوق بشری وبین المللی چکاره هستند دراین دنیا؟
اعضای انجمن نجات درپاسخ گفتند ما هم عکس  وفیلم های تلاش خانواده ها دراطراف لیبرتی برای دیداربا عزیزانشان را دیده ایم طبعا شرح جنایتی که رجوی جنایتکار درحق اعضای اسیروخانواده های آنها روا داشته ومی دارد هرانسان آزاده ای را متاثرمی کند.متاسفانه رجوی بدلیل فریبکاریهایی که طی سالهای گذشته درصحنه های مختلف داشته شرایط ملاقات خانواده ها با عزیزان اسیرشان را خیلی سخت کرده است.ولی نباید فراموش کرد که اگر فرقه رجوی به وضعیت فلاکت بارامروزی  دچارشده ویا تعدادزیادی ازاسیران نجات یافتند براثر تلاش های خانواده ها وحضور مستمرآنها دراطراف کمپ های فرقه وافشاگریهای اعضای جداشده درعرصه های مختلف  بوده.بهرحال باید امیدوار بود وهمچنان به تلاش های خودمان برای نجات اسیران ادامه دهیم چراکه رجوی با متوسل شدن به هرترفند وتوطئه ای بدنبال مایوس وناامید کردن خانواده هاست .
آقای راکی اضافه کرد وگفت البته رجوی کورخوانده، ما هرگزنمی توانیم ادامه اسارت برادرمان را تحمل کنیم ما راهی جزتلاش وپیگیری مستمربرای نجات برادرمان ازدست جانیان رجوی نداریم وبه یاری خدا همچنان به تلاش های خودمان ادامه می دهیم.
درپایان این دیداراعضای انجمن نجات به آقای راکی و خانواده وی وهمچنین به دیگر خانواده هایی که عزیزانشان اسیرفرقه رجوی هستند این اطمینان را دادند که انجمن نجات واعضای آن تا آخر و تا آزادی عزیزانشان درکنارآنها خواهند بود وگفتند قطعا آنچه را که اصالت دارد حق وحقیقت است نه تشبثات مذبوحانه فرقه رجوی.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا