باند فرقه گرای اصلی ایران، سازمان مجاهدین خلق است!

سایت ایران افشاگر رجوی، مطلبی با عنوان " جهان عرب امروز وارد نبرد بود و نبود با رژیم ایران و باندهای فرقه گرای آن شده است " از نشریه السیاسه چاپ کویت  بشرح زیرمنتشر کرده است:
" روزنامه السیاسه چاپ کویت در مطلبی با عنوان «همکاری عربی با مقاومت ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است» با اشاره به مداخلات گسترده رژیم آخوندی در سوریه و کشورهای عربی نوشت: جهان عرب که امروز وارد نبرد بود و نبود با رژیم ایران و باندهای فرقه گرای آن شده با ایجاد یک ائتلاف استراتژیک محکم و عملی و سیستماتیک با اپوزیسیون ایران، و برپایی پلهای اعتماد و همکاری و به رسمیت شناختن این اپوزیسیون به عنوان صدای مشروع و واقعی مردم ایران، نیروهای خلقهای ایران و عرب را به سمت آنچه منافع مشترکشان سمت و سو میدهد….".
اولا باید گفت که جهان عرب یک مفهوم گنگ ویا پرتضاد است.
آنهائی که به حج مشرف شده اند، گداهایی با انگشتان بریده شده میبینند که انگشتانشان بجرم سرقت در سرزمین مملو ازثروت  قطع شده ودولت مربوطه بدون توجه به گرفتن آلات کار ازآنها، به امان خدا رهایشان کرده است!
درکنار این وضع، کاخ های سربه قلک کشیده ای هم وجود دارد که متعلق به 3هزار شاهزاده ی این مملکت و حواریون آنهاست که غم مردم را نداشته ودرعوض هرچه بخواهی به گروه های آدمکش تکفیری کمک میکنند وظاهرا که این کمک ها سربازایستادن ندارد!
این جهان باید مافیای شاهزادگان ومرتجعین آنجا دانست که درسر بزنگاه ها، کاری درحد کارستان انجام نخواهند داد!
شاهزاده هایی که زمانی آنقدر خیره سر میشوند که کار بدست پادشاه میدهند!!
ما هنوز فراموش نکرده ایم بدرفتاری جنسی آن شاهزاده ی عربستانی در زمان فیصل را که چگونه سفارت عربستان در فرانسه با عجله ی تمام، دختر درهم ریخته ی فرانسوی را بادادن هرچه که او میخواست، راضی کنند که ازاقامه ی دعوای او دردادگاه های فرانسوی خودداری کرده و نگذارد آبروی صاحبان وفرمانروایان کعبه، برباد رود!!
ثانیا ازمتن جمله فوق میتوان دریافت که این ائتلاف استراتژیک- ائتلاف فرقه ی رجوی با اعرابی که شرحشان رفت، درحال تشکیل شدن است مگر اینکه ثابت شود که رجوی پیاز داغ آن را زیادتر کرده است!!
مثلا با این روزنامه ساخت وپاخت کرده که مسئله را بادکنک گونه، پرحجم تر سازد!!
آنچه که با قاطعیت میتوان گفت، آنست که ائتلافی که با خطرناک ترین فرقه ی سیاسی- مذهبی ایرانی بسته شده، اعتباری درهمان حد خواهد داشت که خود این فرقه ی منحط  درذهن وجدان های بیدار دارد!
بدین ترتیب، فرمانروایان مرتجع مردم فلاکت زده ی عرب، دست دردست مخرب ترین فرقه ی ایرانی میگذارند تا با فرقه گری درمنطقه مبارزه کنند!!
فرمانروایانی که آنقدر غم خلق های ایران واعراب را دارند که رجوی درسطوح پایین تر اش دارد!
سپس:
" روزنامه السیاسه افزود: دستانتان را به سوی برادرانتان در مقاومت ایران دراز کنید… همکاری استراتژیک و محکم بین جهان عرب با اپوزیسیون ایران تنها راه حل برای از بین بردن طمعهای باندهای وحشی و فرقه گرای بیماریست که از تهران میآیند.. واقعیتهای صحنه میگوید مقاومت ایران همپیمانی طبیعی و آماده برای جهان عرب است ".
بلی ازنظر سیستم نگاه به زنان، رجوی و شیوخ مذکور دارای وجوه مشترک بوده واین خصوصیات استراتژیک؟؟!! میتواند آنها را بهم پیوند دهد!
مشکل این کار درآنجا خواهد بود که آنها برعلیه رجوی که زنان بیشتر وفرمانبرتری دراختیار داشت، حسودی کنند که توصیه میشود قبل از تمامی کارها، این تضاد استراتژیک حل وفصل گردد وبماند اختلافات ناچیز تاکتیکی وسیاسی که قابل حل ترند!!
فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا