رادیوی کولتور (فرهنگ) فرانسه از مناسبات داخلی رجوی سئوالی نکرد!!

این عزیز برادر، مریم رجوی، باوجودی که دیگر پیر شده، با این حال " تاب مستوری ندارد"!
بنظر می رسد که اعتیاد او به ظاهر شدن در رسانه هاآنچنان شدید است که اگر روزی مانع این کار شوند،  دق کرده وجان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد!
البته این حضور رسانه ای او باید طبق میل اش بوده وگرایش او هم درمتکلم الوحده بودن است!
یعنی او بجای مصاحبه کردن و اجازه دادن به خبرنگار ورسانه ی مستقل وقدری که بتواند سئوال هایش را درمورد کارهای او ومخصوصا شوهر دومش- مسعود رجوی- شجاعانه مطرح کرده و جوابی دریافت دارد، به ایراد سخنرانی میپردازد!
با این تفاوت که برای گرفتن قباحت مسئله، سئوال هایی را خود به زبان یک خبرنگار مفلس طرح کرده وبه جوابگویی آن میپردازد!
کسانی که سنی ازآنها گذشته ویا مانند من به خواندن خاطرات عادت داشته واز مشخصات  رژیم محمد رضا شاه اطلاع دارند، میدانند که وقتی خبرنگاری پر روئی کرده و سئوال هایی را مطرح میکرد که جواب دادن به آنها برای شاه دشوار وپرضرر بود،  بجای پاسخگوئی طفره می رفت وبه نصیحت خبرنگار پرداخته و توسط آنها به رهبران اروپا وآمریکا هشدار می داد که قادر به رهبری جهان نیستند و بااین سیاست ها، دنیا را بدست شوروی خواهند سپرد!!
مریم رجوی اما، بسیار محتاطانه ومستبدانه تر از شاه عمل کرده واساسا با خبرنگاری مواجه نمیشود که پر رویی کرده وبخواهد اسرار صندوق خانه ی رجوی را روشن سازد!
او درمصاحبه؟! با رادیوی بی فرهنگ که نام خود را فرهنگ گذاشته به ترتیبی که ذکرش رفت، ترهاتی را مطرح میکند که رسانه های باند رجوی به شکل زیر، متن آنرا به نمایش میگذارند:
" روز ۱۱خرداد ۱۳۹۵ (۳۱مه ۲۰۱۶)، رادیو فرانس کولتور، طی برنامه‌ای با عنوان صدای مقاومت ایران، به نقش زنان در مقاومت ایران پرداخت… در ابتدا خبرنگار با اشاره به اپوزیسیون شورای ملی مقاومت می‌گوید: این اپوزیسیون از زمان حاکمیت شاه موجودیت دارد و امروز توسط یک زن برگزیده، خانم مریم رجوی رهبری می‌شود. شورای ملی مقاومت ایران یک ائتلاف تشکیل شده از گروه‌های اپوزیسیون از جمله مجاهدین خلق ایران است. در مقر شورا، الیویه استنر با مقاومین بسیاری از مرد و زن ملاقات نمود ".
درمورد این خبرنگار باید گفت که حیف نان!
آیا این توهین به دموکراسی قرن 19 فرانسه نیست که چنین خبرنگارانی بتوانند کارت و مجوز خبرنگاری دریافت داشته ودروغ بگویند؟!
در شورای باصطلاح ملی مقاومت، کسانی جز اعضای تشکیلات گوش بفرمان ومجیز گوی رجوی وجود ندارد وادعای تکثر گرایی درآن عین دروغگویی است ازنوع دروغ های آدم های وقیح!!
دوباره بخوانیم:
" در قسمتی از این برنامه، مریم رجوی در پاسخ به سؤالات خبرنگار فرانس کولتور، در مورد وضعیت زنان در ایران و دیدگاههای مقاومت گفت: در ایران دیکتاتوری مذهبی بر زن‌ستیزی تکیه دارد. رژیم ایران یک ایدئولوژی مردسالانه و ضدانسانی را تبلیغ می‌کند. در قانون آنها زنان از نظر حقوق، نصف مردان تلقی می‌شوند. یکی از اولین اقدامات سرکوبگرانه رژیم ملایان حجاب اجباری بود. من با تحمیل حجاب به زنان قویاً مخالفم چه در کشور خودم و در هر جای جهان. هر زنی باید آزاد باشد که پوشش خود را انتخاب کند. آزادی پوشش مانند سایر آزادیها توسط شورای ملی مقاومت ایران مورد دفاع قرار گرفته است ".
ودر نظام دیکتاتوری بی همتای رجوی چطور؟!
اگر زنان ایرانی ازحقوق نسبتا کمتری به مردان، برخوردارند، زنان حاضر درمناسبات رجوی این حقوق را ابدا ندارند:  
شوهرشان سرباز وفدائی رجوی است، فرزندانشان مال اوست، صاحب هیچگونه مالکیتی نیستند – چنانکه مردانشان هم نیستند- اختیاری برای انتخاب نوع زندگی ولباس پوشیدن و… نداشته ومجبور به استفاده ازیونیفورم خاص تایید شده ازرجوی بوده وقس علیهذا!!
آیا این خبرنگار فرانسوی، ازاین مسائل آگاهی نداشت که شمه ای ازآنرا برای مریم خانم مطرح کند  وبگوید که زنان ایران حقوقی صدها برابر بیشتر اززنان زیردست وفرمان شوهر شما وخودتان به نیابت ازشوهرتان، دارند؟؟!!
مریم خانم میگوید:
"… تفاوتی بین دیدگاه داعشی و دیدگاه بنیادگرای ملاهای حاکم بر ایران وجود ندارد. امروز سوریه و عراق و سایر کشورهای خاورمیانه عرصه تاخت و تاز رژیم ایران و شبه‌نظامیان جنایتکار آن شده است. این رژیم، عامل اصلی کشتار مردم سوریه و آواره کردن آنها و روانه‌شدن سیل پناهندگان به اروپاست. کما این‌که جنایات این رژیم، زمینه ایجاد و رشد و گسترش داعش شده است ".
داعشی ها سنی متعصب، منحرف ودشمن سرسخت شیعیان بوده و ریختن خون آنها را حلال بلکه لازم میدانند وملایان ایران شیعه هستند وسریشمی وجود ندارد که بتواند آنها را بهم پیوند داده و متحدشان کند!
درمورد  پس زمینه های پیدایش داعش هم باید گفت که این مسئله دلایلی مانند خشم ونفرت ازچپاول کشورهای مبدا توسط جهانخواران، توهین وتحقیری که این مناسبات به اهالی کشورهای تحت سلطه تحمیل کرده و بیکاری های حاصل این مناسبات ظالمانه، دارد و این گناه اسلام وملایان نباید باشد که حاکم کشورهای سلطه گر نبوده ونیستند!!!
قاتلان ودشمنان مردم سوریه هم مهمانان ناخوانده ای هستند که شرایط ایجاد آنها توسط همان جریاناتی که معروض افتاد، بوده وشما درصدد کسب برائت برای آنها هستید!!!
مریم خانم ادعا دارد:
"… زنان نیروی تغییر در ایران هستند… می‌خواهم در مورد یک دستاورد مقاومت ایران صحبت کنم. اولین بار است که یک جنبش مقاومت برابری زن و مرد را به اجرا در می‌آورد. به‌خصوص در رهبری سیاسی. حضور زنان جوان ایرانی در رهبری مقاومت ایران، گواه این خواست و اراده است. این تضمینی برای آزادی و دموکراسی در ایران فرداست و این ثروت و دارایی مردم ایران، برای ایران فرداست ".
کدام قشر از زنان؟!
آیا دراین قسمت مسائل طبقاتی وامثالهم کارکردی ندارند؟!
دیگر اینکه بطوری که بارها بشما گفته اند وگفته ایم، درتشکیلات نباتی شما، هم زن وهم مرد حقوقی ندارند واین برابری درنداشتن حقوق است!
رجوی برهمه ی شما- اعم از زن  ومرد- حاکمییت بلامنازع دارد وهمگی حقوقی شبیه بردگان دارید وبیخود لاف آزادی وبرابری نزنید!
تصمیمات شما زنان شورای مرکزی یا رئیس جمهور برگزیده ی رجوی، حاصل  اجزای دستورات  بی چون وچرای رجوی است و بنابراین نمیتوانید از هژمونی زنان صحبت کنید وای کاش بعنوان یک زن، این مسئله را بطور دزدکی وخصوصی هم که شده باشد، به آن خبرنگار باوجدان؟! فرانسوی میگفتید!
همچنین:
"… مقاومت ایران از جدایی دین و دولت و برابری حقوق تمامی شهروندان ایرانی با هر تعلق مذهبی حمایت می‌کند. ما برابری کامل بین زن و مرد را در تمامی زمینه‌ها، سیاسی، اجتماعی و قضایی و به‌طور خاص شرکت برابر زنان در رهبری سیاسی کشور را به‌رسمیت می‌شناسیم…".
شما از امام زمان (عج)- که همان مذهب باشد و رجوی را نماینده ی ایشان معرفی میکنید، بحد کافی سوء استفاده سیاسی و… مینمایید وحالا چگونه میتوانید التزام عملی خود را به جدایی دین ازدولت اثبات کنید؟؟!!
به کردها وسایر اقلییت ها هم که میرسیم، ممنوعیت زبان مادری آنها درتشکیلات خود را چگونه توجیه میکنید؟!
آیا این امر بمعنی بی اعتقادی شما به مقوله ی حقوق ملیت ها نیست؟!
صابر

"…شورای ملی مقاومت ایران طرحی برای خودمختاری کردستان ایران در این زمینه به تصویب رسانده است. و البته، ما مدافع و خواهان یک ایران غیرهسته‌یی هستیم ".

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا