اصرار نزدیک ترین دوست مریم رجوی به کنار رفتن بشار اسد!

ترکی الفیصل ( وزیر اسبق اطلاعات عربستان وازبانیان اصلی طالبان وداعش) – که اینک به محرم راز وبلکه رهبر سازمان مجاهدین خلق تبدیل شده و دارای چنان موقعیتی در پیش مریم رجوی شده که بعنوان فرد باصلاحیت خبر مرگ راستین ویا دروغین رجوی را اعلام کند ، بر ضرورت رفتن بشار اسد تاکید کرده وباند رجوی سرازپا نشناخته، این خبر را پوشش داده است.

به نوشته ی رسانه های رجوی، این شاهزاده ی خونریز عربستانی گفته است:

" … نه تنها عربستان بلکه آمریکا هم اعلام کرده است که بشار اسد باید برود، اروپایی‌ها هم اعلام کرده‌اند که اسد باید برود و البته مهم‌تر اکثر مردم سوریه اعلام کرده‌اند که اسد باید برود. ترکی فیصل یک راه‌حل برای سوریه که بشار اسد را هم در نظر می‌گیرد غیراخلاقی دانست و رد کرد ".

جواب این توقع سفیهانه این است که زمانی که بشار اسد تنها درقسمتی ازدمشق حکمرانی داشت و بقیه ی کشور به تصرف انواع گروه های تکفیری درآمده بود، چنین پیشنهادی را نپذیرفت وشما به همراه قطر وکمک های موذیانه ی آمریکا موفق به برآوردن این نیت شوم خود که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ ازدرون آن بیرون میآید، موفق نشده اید .

حال که بشار اسد به همراه متحدان وفادار ومعقولش، حرف اول را درجبهه های جنگ زده وموفق به بازپس گیری اکثر اراضی – ولو تبدیل به خرابه شده ی سوریه – شده ، چگونه این درخواست خوش خیالانه ی شما را پذیرفته وباند رجوی را هم دلشاد کند؟!

دیگر اینکه ، آمریکا واروپا هردو سر و ته یک کرباسند ودیگران موظف به تامین خواسته های اهریمنی آنها نیستند و گذشت زمان هرروزه نشان می دهد که حفظ استقلال هر کشوری با رعایت مصالح ملی آن کشور ممکن است و خواست نامشروع سلطه گران دراین مورد، نباید مورد توجه ومحاسبه قرار گیرد!

این شاهزاده ی " بد اخلاق " عربستان صحبت ازاخلاقیات  هم کرده و خود و نماینده اش که گروه مافیایی رجوی باشد، تعریفی ازاین اخلاقیات که لاجرم جهانشمول هم باید باشد، ارائه ننموده و دراصل حرف مفتی زده است!

سعید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.