ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق

فرقه تروریستی رجوی بلافاصله بعد ازاخراج خفت بارش از کشورعراق با شگردهای خاص فرقه ای آن را یک پیروزی بزرگ برای خود و ناکام گذاشتن توطئه های دشمن عنوان کرد! وبرای توجیه شکست خفت بارشان با جاروجنجال زیاد به نحو مضحکی درسایت های خود شروع به جعل بیانیه های موهوم ازجانب جوانان خوزستان،تشکل های موهوم دانشجویی ناکجا آباد،زندانیان سیاسی داخل ایران و….کردند ودرمقرخود درکشور آلبانی جشن وپایکوبی به راه انداختند! که واقعا فقط باعث اسباب خنده شدند وازطرف دیگرشیادی وحقه بازی خود را بیشتر ازهر زمان دیگر به همه نشان دادند به واقع که سران خیانتکار فرقه رجوی در پررویی و دریدگی سیاسی همانندی ندارند که انگارهمین فرومایگان به گل نشسته نبودند که تا دیروزازقول همین تشکل های موهوم بیانیه صادرمی کردند که آنها خواستار پایداری، ایستادگی به هرقیمت مجاهدان وارفته اشرفی درعراق وتامین امنیت آنها شدند.اما در ورای همه تشبثات فرقه باید گفت که دیگرحتی مزخرفاتشان برای نیروهایشان هم مصرف ندارد. چراکه خود آنها سالها درعراق ازنزدیک شاهد دروغ ها وترهاتی که رجوی برای نگاه داشتن  آنها درعراق  عنوان می کرد بودند. آنها بارها ازخود رجوی وطن فروش شنیدند که می گفت من آمدم عراق تا ازاینجا سرنگونی را محقق کنم، می گفت  کوهها اگر بجنبند اشرف زجا نجنبد،در نشست حوض سال 74 اززبان رجوی شنیدند که می گفت وقتی ارتش آزادیبخشش منحل می شود که من یعنی خود رجوی  نباشد! ازاو در نشست های عمومی فرقه شنیدند که می گفت کسانی که هوای رفتن به اروپا را درسر دارند خائن وطعمه خارج دوست هستند! خروج ازعراق وکمپ اشرف را برای نیروهایش مرزسرخ کرد! پس این سئوال دراذهان آنها ایجاد می شود که با این همه شعارهایی که رجوی سرداد چرا سران فرقه حالا اخراج ازعراق را می خواهند بعنوان یک پیروزی به خورد ما بدهند؟
البته این هنوز از نتایج سحر است و در روزها و ماههای آینده و بعد از خوابیدن گردوخاک های پوشالی مریم قجر شیاد و سران جنایتکار فرقه هرچه بیشترآثارفروپاشی واضمحلال کامل فرقه نمایان خواهد شد ونشان می دهد که جست وخیزهای میمون وارسران فرقه دراین روزها فقط به این دلیل بوده که بتوانند ذره ای از آثار مرگبار و وحشتناک اخراج فرقه ازعراق را کم کنند.البته ناگفته نماند که سران فرقه با درآویختن خود به منفورترین سران مرتجع برخی کشورهای عربی منطقه سعی درحفظ بقاء خود دارند که نشان می دهد آنها از تجربه آویختن خود به صدام هنوز درس نگرفتند.
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا