مریم رجوی و پیام عاشورائی؟! اش

بمناسبت فرارسیدن سالگرد عاشورا، متن پیام ملال آور مریم رجوی منتشر شده که من به خواننده ی خود رحم کرده واز آوردن متن کامل رجز خوانی ها و روضه خوانی بلند بالای او کاسته و نگاهی به قسمت چشمگیر تر این بانوی اول مسعود رجوی انداخته وجواب هرچه مختصر ومفید تر ممکن را به این پرگویی ها میدهم.
درمتن پیام آمده است:
"… مردم سوریه را در جنگ بی‌امان و 24ساعته نگاه داشته‌اند که تا به‌حال بیش از 200هزار شهید از مردم بیگناه سوریه به جا گذاشته است و هر روز در آن جا فتنه جدیدی برمی‌انگیزند. مردم عراق را به جنگ فرقه‌یی بزرگی که سالهاست ادامه دارد، کشانده‌اند؛ جنگی که محصول آن کشتار بیرحمانه مردم عراق و نابودی حرث و نسل در این کشور است".
منظورتان از فاعلان وعاملانی که سوریه را به این وضعیت انداخته اند، کیانند؟؟
برای اینکه خواننده ی محترم روشن شود، لازم دانستم که یادآوری کنم که همزمان با خیزش های بهار عربی که همگی توسط امپریالیزم وارتجاع منطقه ای تماما بلعیده شد، مردم سوریه هم در یکی ازشهرهای آن کشور به خیابان رفتند ومطالبات خود را که ناشی از عملکرد ضعیف حکومت بشار اسد بود، مطرح نمودند.
ظاهرا بشار اسد ازمیزان یارانه ها کم کرده واین امر موجب فشار به اقشار وطبقاتی بود که زحمتکش بوده واتفاقا مهمترین پایگاه اجتماعی او شمرده میشد وسبب به خیابان درآمدن مسالمت آمیز آنها.
اما دشمن که سرفرصت نشسته بود، با تیراندازی ازداخل مردم بطرف پلیسی که سعی دربرقراری آرامش وکنترل اوضاع داشت، ارتش را وادار نمود که وارد عمل شده وکشاکش این درگیری ها باعث گردید که این حرکت مسالمت آمیز به جنگی تمام عیار تبدیل شده ومردم آغازکننده ی این تظاهرات به خانه هایشان بازگردند!
بعضی خبرها حاکی از آنست که این تیراندازی ازطرف صفوف مردم، کار همان کسانی است که بزودی به " ارتش آزاد سوریه " لقب یافتند وتلاش زیادی ازجانب محافل امپریالیستی وارتجاع منطقه در تسلیح وتقویت آن بعمل آورد و صفتی میانه رو بدان داده شد!
اما این میانه روها، به هردلیلی، درمقابل تند روها وتکفیری ها که بسرعت برق وباد مجهز شده و پا درخاک سوریه گذاشتند، نقش درجه اول را به سلفی ها وآدم کشان حرفه ای واگذار کردند!
بدنامی داعش که قویترین گروه درسوریه بود، سران غرب را واداشت که مخلوطی از این اعتدالیون؟! وتکفیری های زیاد مشهور بدنام شده را بوجود آورده تا بتوانند بدست آنها سوریه را تجزیه کرده و کار اسرائیل (پادگان یا کشتی نظامی غرب درخاورمیانه) را دراشغالگری هایش راحت تر کنند!!
ائتلاف هایی بین روسیه ازیکطرف وآمریکا و کل دنیای غرب بوجود آمد وقرار برمبارزه با تروریزم شد و آتش بس هایی هم به سوریه وروسیه تحمیل شد وسرانجام معلوم شد که آمریکا گزینه ای غیر ازتجزیه ی سوریه ندارد و البته میخواهد ازنام داعشی که بشدت مورد نفرت قرار گرفته استفاده نکند وبقیه ی گروه ها – اعم ازتکفیری و یا طرفدار غرب –  را تطهیر کرده وآنها را بعنوان گروه های معتدل وغیر تروریست به خورد افکار عمومی جهان داده ونقشه هایش را پیاده کند که صدالبته همانطور که طبیعی بود،  این تعریف کذائی ازتروریست ها وغیر تروریست ها، مورد قبول سوریه ومتحدانش واقع نشد واین مسائل بود که مردم سوریه را باین روز سیاه نشاند که صد البته بنفع مریم رجوی نیست که این حقایق را برزبان آورد!!
وباز:
" کارهای آخوندهای خونریز و مستبد و ضددین و دیکتاتورهای دست‌نشانده آنها در منطقه و در عراق و سوریه باعث خلق پدیده داعش شده که همه آنها مایه ننگ و عار و عامل خیانت به اسلام حسینی هستند. پس لعنت خدا بر همه آنها باد که این چنین راه یزید را در پیش گرفته‌اند. و درود خدا بر شما که راه حسین (ع) و زینب کبری (ع) را در پیش گرفته‌اید ".
داعش ها محصول چپاول کشورهای مسلمان است که برحسب آن، عده ای ازجوانان این حیطه را دچار یاس ونومیدی و بی آیندگی کرد که تحت شرایط خاصی حاضر به شستشوی مغزی شده وبه داعش پیوستند!
حتما این عزیز برادر یادش رفته که داعش درابتدای کار ازطرف باند رجوی به " عشایر انقلابی عراق" ملقب ومفتخر شد وزمانی که ارباب بزرگتر که امریکا وعربستان باشند، به صلاح خود ندیدند که در ظاهر هم که شده ازداعش حمایت کنند، فرقه ی رجوی نیز ازاین قاعده تبعیت کرد!
ما بارها درباره ی ازسر برآوردن داعش از دل القاعده ی عراق- که این یکی حاصل اشغال عراق بود-  را توضیح داده وگفته ایم که بموجب اسناد غیر قابل تردید،  سرویس های امنیتی اسرائیل اجازه یافتند که با ابوبکر بغدادی القاعده ای، درزندان آمریکائی ها درعراق، تماس سیستماتیکی برقرار کرده و بعنوان رهبر معنوی داعش تربیتش کرده و بخدمت گیرند ودراین خصوص، یک افسر اطلاعاتی نیروی هوائی صدام، نقش سازماندهی و رهبری واقعی را بعهده داشت وبنابراین جمهوری اسلامی ومتحدانش نقشی در ایجاد وتوسعه ی داعش نداشتند و این آمریکا، فرانسه  و… بودند که به داعش اجازه دادند که سلاح های سنگین لیبی اشغال شده توسط یئنگه دنیایی ها را تصرف کرده و دراشغال موصل و… ازآنها استفاده نماید!!
دوباره:
"… مجاهدین با الهام از عاشورای حسینی، ارزشهای درخشانی را به‌صورت نهادهای محکم و ماندگار در مبارزه و فرهنگ و تاریخ ایران بنا کرده‌اند ".
کدام نهاد وکدام کشک خانم؟!
تبدیل دوستان سابق به برده های مفلوک، برچیدن بنیادخانواده ها، ایجاد روابط عمیق با کشورهایی نظیر عربستان، عراق صدام، اسرائیل و…، کجا میتواند ارزش بحساب آید؟!
بازهم:
" در این سالیان، نسلهایی توسط مسعود تربیت شد که اکنون همه، استادان این راه و رسم شده‌اند و به این دلیل است که دشمن یزیدی، دیکتاتوری دینی… از این نسل و از این همه سردار می‌ترسند، میلرزند و از آنها خلاصی ندارند…".
یعنی می فرمائید که دیگر احتیاجی به وجود مسعود نیست؟!
حالا خورشید بخاطر این استادان است که طلوع وغروب میکند؟! وآیا نرم نرمک میخواهی که خبر مرگ اورا بدهی وبگویی که جایش خالی نیست؟! ویا برعکس، به سوء ظن های بیشتر دامن می زنی که رجوی امنیت بیشتری دراین پنهان شدن رذیلانه داشته باشد؟؟!!
مسعود کاری جز تربیت انسان های صم وبکم که درکنجی نشسته بودند وزبانشان جز برای لبیک گویی به او در دهان نمی چرخید،انجام نداد واین انسان های مسلوب الاراده، چگونه میتوانند به انسان هایی تبدیل شوند که خورشید ناچار باشد بخاطر آنها طلوع وغروب نماید؟؟!!
لطفا برای بهتر شدن دید مردم، این استادان را صحنه ای تر کنید و بهمراه آن بگویید که مسعود چه شد!!
این یکی پر رنگ تر ودرتوجیه شهوت رانی های رجوی است که میبایست لباس تقدس به آن پوشانده شود که مریم هم چنین کرده است:
"…می‌دانید که حضرت زینب قبل از این‌که همراه امام حسین به قصد رفتن به کربلا از مدینه خارج شود، از همسرش طلاق گرفت. شوهرش عبدالله جعفر، پسر جعفر طیار عموی امام حسین بود. تا آن زمان از زندگی مشترک آنها 40سال سپری شده بود ".
شماهم با گرفتن طلاق از مهدی ابریشمچی بی رگ، با گفتن اینکه این کار بقصد ادامه ی تحصیلات است، دراسرغ وقت با مسعود ازدواج کرده ونشان دادید که چقدر دروغگو هستید!!
کار شما درطلاق اجباری دوستان تان، هیچ مشابهتی با کار این بانوی مبارز اسلام ندارد وشما فراموش کرده اید که خودتان درگرماگرم مبارزه؟؟!! طی مراسم شاهانه ای با مسعود ازدواج کردید وبنابراین نمیتوانید بحساب بزرگواران تاریخ که درعصر ودوران متفاوت تر ازما وموقعیتی غیر مقایسه با موقعیت شما زندگی میکردند، چک بلا محل صادر کنید!
آیا این بانوی بزرگ اسلام، دیگران را هم به طلاق گرفتن و به عقد اجباری فرد خاصی درآمدن – کاری که شما کردید- تشویق و تهدید کرد؟!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا