عاملان اصلی فجایع سوریه، زیر چتر سوراخ حمایتی باند رجوی!

خانم ناهید همت آبادی که برای نشان دادن ارادتش به باند رجوی، دوفرزند خود را درگروگان آنها گذاشته، دردشمنی با بشریت و وارونه جلوه دادن فجایعی که در سوریه ی مورد تجاوز قرار گرفته  میگذرد، دست بقلم برده تا ازکاروان حامیان متجاوزین به مردم فلاکت زده ی سوریه عقب نماند!
او درنوشته ای سرشار ازابهام گویی وبا نثری که باید کلیله و دمنه خوانان ازآن سر دربیآورند. خوشبختانه اینجانب هم کلیله ودمنه را خوانده ام ومی فهمم که او در لفافه ی این جمله پردازی ها چه میخواهد بگوید!
رسانه های باندرجوی مطلبی را با تیتر " فجایع جاری ملایان و همدستان در سوریه " وبنام او منتشر کرده وفکر کرده که با حملات بشدت آبکی به طرف اصلی قضیه، میتواند  برعلیه دولت های سوریه، ایران وروسیه را که هریک بخاطر منافع ملی خود ودر سطح امکاناتشان سرگرم نبرد مرگ وزندگی با تروریزم جهانی هستند، حملات پیروزمندانه ای بکند!
در نوشته ی او چیزی جز پاشیدن خاک درچشم مردم و معرفی دوستان مردم سوریه بجای دشمنان آن وبرعکس، چیزی مشاهده نکرده وبار دیگر مواضع باند رجوی دردشمنی با بشریت را درلابلای شعر گویی های او مشاهده نمیکنیم!
او درقاطی کردن صف مدافعان مردم سوریه با متجاوزان بر سوریه چنین می نویسد:
"… وای بر من…وقتی در فقدان ابرمردان و قهرمانان سیاسی، سرنوشت منطقه و جهان یکجا در گرو رقص سیاسی تنها دو ابرقدرت ”تاریخ باطل شده“ میباشد که یکی با عطف به سوء سابقه قبلی و به انگیزه همسایگی طولانی!! اما بی اندک پرنسیب انسانی و سیاسی، شریک بی شبهه ملایان و دست دراز آنان در جنگ و جنایت بر علیه سوریهاست و دیگری در آن سر دنیا گرچه گاهی به میخ میزند یا نعل اما پاسخ مردم ایران را که با زبان فریاد از او پرسیدند: با ”ملاهایی یا با ما؟“…".
اگر درستی این حرف وادعای ناهید خانم را تایید کنیم، باید بپذیریم که دو ابرقدرت بطور همزمان باین نتیجه رسیده اند که وارد سوریه شده ودست به بازی سیاسی بزنند ودراین میان البته که روسیه تجاوزکارتر است!
واقعیت چیست؟!
برابر هزاران فاکت ومدرک موجود، سران آمریکا ازمدتها قبل از حوادث سوریه، این کشور را " محور شرارت " نامیده بود ومیبایست ازمیان برداشته شود!
برای ازمیان برداشتن این کشور و بازگذاشتن فضای کافی برای صهیونیزم مجری ایجاد نقشه ی خاورمیانه ی بزرگ، یا باید به سوریه حمله ی نظامی مستقیم میشد یا جنگ نیابتی علیه آن براه میافتاد!
باراک اوباما با توجه به فرسایش روحی وجسمی سربازان آمریکا در عراق وافغانستان، جنگ نیابتی را درست تر دانست وبا انواع گروه های تکفیری باین کشور کوچک حمله ور شد و ویکی ازدلایل عدم حمله ی مستقیم، توصیه پنتاگون باو بود که با ملاحظه ی وضع موجود، اوباما را ازحمله ی نظامی مستقیم به سوریه باز داشت.
اینک، هم دوران اوباما روبه اتمام است وهم سران پنتاگون عوض شده وبجای افراد منطقی تر، ژنرال های جنگ طلب بر راس آن گمارده شده اند و آنها حمله ی مستقیم را درست تر میدانند ونمود اجرای نظریات این جنگ طلبان، بمباران واضح وآشکاری بود که امریکا طی ماه جاری به مواضع ارتش سوریه نمود وآتش بس به زحمت برقرار شده را نقض کرد!
ناهید خانم به مرثیه سرایی مزورانه ی خود چنین ادامه میدهد:
"… وای بر من و ما وقتی…که بدنهای مردم بی گناه و جثه های کودکان مجروح سوری از سلاح خونخواران آخوندی و بمبهای خوشه ای روسی زیر پاره سنگها میلرزد".
آیا این خانم نمیداند ویا خود را دراین موضوع که درآتش بس اخیر قراربود که آمریکا طرف داران معتدل؟! خود را بیرون ببرد و با اعلام وفا به عهد خود، این نیروهای معتدل ودموکرات ومبارز؟؟!! را از حملات سوریه وروسیه درامان نگه دارد که چنین نشد، به نفهمی میزند؟!
در نهایت کار، چون خبری ازاین معتدلان  که وجود خارجی نداشتند، نبود، کاری درتحقق این عهد هم انجام نگرفت وتروریست ها با استفاده از فرصتی که این آتش بس به آنها داده بود مسلح تر شده و در شرق حلب باقی ماندند.
این تروریست ها وآدم کشان دست ساز غرب وارتجاع منطقه تونل های حفر شده دربین خانه های مردم را مقاوم تر ساختند تا راحتتر بتوانند موشک های اهدائی توسط غرب را به غرب حلب که دردست دولت سوریه است پرتاب کنند وکسی ازاین قربانیان تصویر وخبری مخابره نکند، شلیک کند!
آنگاه چرا باید سوریه و روسیه (  این آخری هم مثل ایران بخاطر منافع خود که با گسترش تروریزم درخطر جدی است)، دست بر روی دست بگذارند؟!
آیا جریاناتی غیر ازاین تروریست ها که 200هزار نفر ازمردم حلب ساکن در شرق آن را سپر بلای خود کرده اند، سبب این واکنش منطقی سوریه ومتحدان آن هستند؟!
وراه حل خانم همت آبادی:
"… طلوع روشنای صبح آرزومندی برای صلح و سعادت را با اتکا به اقوام دلیر ایران، نسل جوان و مجاهدان پیشگام، به پیشگاه مردم ایران و به تبع آن به همه مردم جنگ و رنج دیده از جنون دینی، ترور و جنگ افروزی ملایان در منطقه و جهان پیشکش کنیم ".
بکنید ما که حسود نیستیم!
اما کسی که در جبهه ی امپریالیزم وارتجاع منطقه جا خوش کرده، نمیتواند پیشگام باشد و با حمایت اقوام موهوم والبته دلیر؟؟!!، طلوعی برای ما مردم ایجاد کند!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا