نگاهی به یاوه گویی های جمشید پیمان

جمشید پیمان که روئسایش اورا قانع کرده بودند که ازدل انتخابات پر ماجرای ریاست جمهوری اخیر آمریکا، هیلاری کلینتون صهیونیست بیرون آمده و درتکمیل پاداش درآوردن باند رجوی از لیست تروریزم وزارت امور خارجه  – که این التفات بخاطر جاسوسی ها وخرابکاری های این سازمان درعراق انجام شده بود- حمله ی نظامی به ایران خواهد کرد و بقیه ی ماجرا به خیر وخوشی ودرراستای برقراری حاکمیت فرقه ی رجوی درایران خاتمه خواهد یافت!
اما چنانکه  گاهی رسم فلک کج مدار است، این پیش بینی طلائی ببار ننشست وبرنده ی انتخابات کسی ازآب درآمد که اقبالی به گزینه های هیلاری نشان نداد ودراغلب موارد، برعلیه مواضع کلینتون موضعگیری کرد و نشان داد که بهاری را که باند رجوی برای خودش ترسیم کرده بود، درراه نیست و خربزه خیار ماحصل این بهار هم چیزی جز کشک نمی باشد!
اما چنانکه رسم فرقه های انحصار طلب و منحط است، آقای جمشید پیمان خواست که این شکست باند رجوی را بعنوان یک پیروزی قلمداد کرده وطلبکار هم باشد!
این بچه مرشد رجوی در مقاله اش که تیتر " ما شرایط مان را به موقعیت های پیش آمده دیکته می کنیم "! خورده، مینویسد:
"… متوهمانی هم هستند که فکرمی کنند مقاومت ایران(شورای ملی مقاومت)، چشم امید به ترامپ دوخته است و تغییر رئیس جمهوری آمریکا را نشانه تغییر صد و هشتاد درجه ای سیاست خارجی این کشور می بیند و برای مبارزه با رژیم آخوندی، چنگ در دامن ترامپ و گروه تازه گردانندگان قوه مجریه آمریکا می اندازد ".
نه! هیچ انسان عاقلی با برنامه هایی که ترامپ  ارائه داده، فعلا دچار اینگونه توهم نیست و اتفاقا برعکس آن فکر میکند!
لطفا نام خود را برروی دیگران نگذارید!
زمانی که این رئیس جمهور جدید آمریکا مطرح میکند که اسرائیل باید شهرک سازی دراراضی فلسطین را متوقف کرده و دولت فلسطین تشکیل گردد، کسی دچار این توهم که رئیس جمهوری با این ادعا ازباند رجوی بعنوان زائده ی صدام، حکومت عربستان واسرائیل حمایت خواهد کرد، نخواهد شد!!
او درادامه ی واقعی تر نشان دادن این تحلیل آبکی خود چنین مینویسد:
"…  مقاومت ایران مسئولیت و رسالت مبارزه با رژیم جنایتکار، ضد بشری و ضد ایران حاکم بر ایران را برای خود قائل است. این رویاروئی، و مسئولیت پیشبرد این مبارزه علی الاصول تابع دگرگونی های مثل تغییر رئیس جمهوری این یا آن کشور قدرتمند جهانی و یا تغییر کم و زیاد سیاست های آنان در قبال مساله ایران نیست ".
ولی خود شما بودید که با تشخیص جدائی تمام وکمال تان ازمردم وحمایت آنها، بر روی چیزی جز دخالت این سلطه گران حساب بازنکردید ومدام ناله سردادید که اینها " مماشات " میکنند و درسطح تحریم ها مانده وحمله ی نظامی به ایران نمیکنند!!
دوباره:
"  پیکار دراز مدت مقاومت ایران با رژیم جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون، مستقل از هر تغییر و تحول بیرونی جریان داشته و تا پیروزی نهائی نیز ادامه خواهد داشت. تغییر و تحولات خارجی و فراز و نشیب های داخلی، فقط در خدمت تسریع روند مبارزه و اتخاذ تاکتیک های متناسب در این مبارزه قرارمی گیرند؛ کاری که از آغاز این پیکار تا همین امروز بارها و بارها صورت گرفته است ".
دروغ میگویید!
اگر استقلال داشتید که اینگونه زبونانه خود را دراختیار صدام قرار نداده وبرای عملیات خائنانه ی تان از او اجازه ومهمات نمیگرفتید!
اگر استقلال داشتید،  شاهزاده ترکی الفیصل را به مراسم خیمه شب بازی تان دعوت نمیکردید تا ازطرف شما خبر مرگ مشکوک رجوی را اعلام کند تا شما مسئولیتی را دراین باره به عهده نگیرید!
وایضا:
" راز ماندگاری و پیروزی مقاومت ایران درحقانیتش، استقلالش و بهائی است که برای این مبارزه پرداخته است و می پردازد. دولت ترامپ و هر دولت دیگری و نیز هر گونه تغییر شرائط، فقط و فقط می تواند در خدمت این خط اصولی مقاومت قرار بگیرد و لاغیر"!
این حقانیت ازنقض بی همتای حقوق اعضای اسیر سازمان وتبدیل آنها به پیچ مهره های ماشین استبداد رجوی ناشی شده است ودارای همان مشروعیتی است که کارهای ضد بشری رجوی دارد!
بهای پرداخت شده ازطرف کسانی بوده که به امید واهی کسب آزادی، فریب رجوی راخوردند و نتیجه ی این فریب خوردن، صدها زنی بود که به کنیزی رجوی درآمده وحرمسرای او را پر جبروت نموده اند و دراین میان رجوی وهمسرش، هزینه ای جز زندگی شاهانه نپرداختند!!
پیروزی هایتان هم که جلوی چشم است!
شماها  نتوانستید ظرف ایدئولوژی رجوی را درعراق نگه داشته و بجای آن، حقیرانه و باترس و لرز زیاد خاک عراق را ترک کردید!
درمورد استقلال تان هم من حرفی ندارم وتنها میتوانم بگویم که این یکی را " عاقلان دانند "!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا