تنها پاسخ امپریالیزم ؛ ارتش لایزال”حسینی” است

درعنفوان نوجوانی وقتی که از سر نوعدوستی وآزادیخواهی ولیکن خام خیالانه وبی تجربه به فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین پیوستم ؛ تحلیل برآمده ازخودشیفتگی مفرط رجوی برآن بود که نظام نوپای ایران بعدازقیام ضدسلطنتی ؛ مطلق توان مقابله با امپریالیزم به سرکردگی امریکای جهانخوار را ندارد و بدون استقلال سرانجامی جز غلطیدن به یوغ وابستگی به امریکا را نخواهد داشت ومجاهدین هستند که تنها وتنها درنوک پیکان تکامل ضد امپریالیزم خواهند درخشید و پیروز صحنه خواهند بود!
امروزمتعاقب 38 سال ازآن واقعه ؛ بی خردی وپوچی آن ادعای کذایی بیش ازپیش برای همگان به اثبات رسیده است که رجوی وفرقه تحت محوریتش ؛ بی هویت وزاییده بحران قیام ضد سلطنتی بوده وبقا وحیات خفیف وخائنانه ا ش درگروآویختن به امریکا وسایربیگانگان اجنبی ازجمله آل سعود وصهیونیسم ومشتی لابیهای ورشکسته دنیای سیاست پیشگی است ودرعوض نظام وملت غیورایران زمین بمانند مروارید درخشنده ای هستند که با شعاراستقلال خواهی برآمده ازباورهای عمیق دینی وایدئولوژیکی ؛ بسا درخشش وتلالوی خیرکننده ای داشتند ودارند والبته که خواهند داشت.
ازجمله ادله حقیردرصحت و سقم ادعایم ؛ آتشفشان نیروی انسانی حسینی بود که در روز اربعین حسینی به صحنه آمد وبا بطلان دعاوی نابخردانه رجویها ؛مشخصا ارکان امریکای جهانخوار و بقول مردم استکبار جهانی را به لرزه انداخت و پیامی در دل داشت مبنی براینکه این جمعیت لایزال بی منت حسینی درشرایط و لحظه ضروری ؛ تنها و تنها پاسخ دندانشکن به متجاوزین به شیعیان جهان وخاصه شیعیان ایران زمین است و بنازم به این لشکرکشی عظیم حسینی که هم آوردی ندارد ونخواهد داشت.
فرقه رجوی به اقتضای افکار و باورهای غلط  و عمیقا متحجر و نوکری به بیگانگان و دوری ازتوده های مردم ؛ درصدد است که قیام اربعین حسینی را به لوث وجود کثیفش آلوده کند و بگوید که این حرکت نمایش قدرتی بود که نظام ایران با وعده وام بی بهره واحداث ایستگاههای صلواتی و توزیع ساندیس!! خلق کرده است! و زهی کوته فکری و نابخردی و حماقت که شایسته رجوی و اعوان و انصارش هست وخواهد بود و اهانت دیرینه نخ نما به ملت پاکدامن ایران زمین که هیچگاه بخشیدنی نیست.
دروانفسایی که جهان دربحران ناامنی سیرمیکند و گریبانگیرش هست ؛ صد آفرین به ایران وعراق که با مدیریتی تحسین برانگیز توانست درامنیت کامل فریضه اربعین حسینی را به خیروخوشی و موفقیت تمام به اتمام برساند ودشمنان نابخرد را ناگزیر به هزیان گویی و پریشان خاطری وادارنماید تا لوش ولجن نهفته درخود را استفراغ کرده وعلیه مردمان مومن ومقید وآرمانخواه هرزه درآیی کند.
به حکم تاریخ وتکامل ؛ نیروهای متحجر و واپسگرا وعقب مانده ی آویخته به امپریالیزم , ابتر و بی آینده وبی دنباله ومحکوم به شکست ونابودی است.
پوراحمد
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا