بهتر بود که این مرید رجوی، فرمول های گره گشای خود را عرضه میکرد!

هاشم خواستار که یک مرید رجوی بوده و ازهمین روست که  سیر تحولات انسانی را  خطی و درک آنراساده میپندارد، درنوشته ای که به بهانه ی برهم خوردن یک مراسم سخنرانی درمشهد عرضه نموده و رسانه های گروه رجویه آنرا منتشر کرده اند، آورده است:
" هیچ نیرویی نمی تواند مانع تکامل یک ملت شود…ادامه ی حیات یک جامعه همچون تمام علوم از جمله ریاضی تابع قواعد و قوانینی است که در صورت دانستن این قواعد سرنوشت جامعه را میشود به راحتی پیش بینی کرد. کشور در بن بست کامل سیاسی و اقتصادی و انواع فساد ها و آسیب های اجتماعی و… قرار دارد. و خود همین برخوردها نشانه ی تمام آن موارد بالا است که نیروهای باز دارنده میخواهند جامعه را در همین وضع و شرایط نگه دارند. اما حرکت جامعه همواره رو به جلو است و هیچ نیرو و اراده ای نمی تواند مانع رشد و تکامل یک ملت شود. پس ای هموطن اکنون که کشور آبستن حوادث برای رسیدن به آزادی و دموکراسی است برای کاهش هزینه ها باید هوشیار و آگاه باشیم. آیا به غیر از این است "؟؟
درجواب این شاگرد رجوی باید گفت که قوانین زندگی ازهمان روش و متدی پیروی نمیکنند که قوانین ریاضی میکنند!
قوانین ریاضی ازجزمیت کافی برخوردارند و درک وفهم آن آسان بوده و مخصوصا عملکردی یکسان درسراسر جهان داشته ومقبولیت عامه دارند ولی قوانین جامعه شناسی ازپیچیدگی های بسیار زیادی برخوردارند وفهم ودرک آنها درهر جامعه ی معین نیز، عین همان درک وفهمی نیست که درجامعه ی دیگر است!
با وجود اینکه سیر تکاملی جامعه روبه جلو بوده، ولی این روبه جلو بودن از نسبیت زیادی برخوردار بوده که درعلم ریاضی چنین نیست!
علیرغم قبول این امر که سیر تکاملی جوامع روبه جلو است، اما دانشمندان برجسته ی مربوطه ونظریه پردازان بزرگ، نقاط عطفی را هم درمسیر تاریخ مشاهده کرده اند ومانیزمیکنیم!
دربررسی واقع گرایانه ی تاریخ، ما شاهد قهقراهایی نیز هستیم و مثلا میدانیم که سیستم سرمایه داری درطول 600 سال توانست براشرافیت فئودالی غلبه کند ودرطول این مدت که بعضا آنرا 800 تا 1000 سال هم میدانند، اشرافیت فئودالی بدفعات مکرر موفق به عقب راندن سرمایه داری پیشرفته و متکامل تر وقلع وقمع نهادهای این سیستم تکامل یافته تر شد!
بدین ترتیب، فرق قواعد ریاضی مطلق گونه با روش های جامعه شناختی مدام درحال تغییر وپر فراز ونشیب، بسیار زیاد بوده واین مرید رجوی با این نوع اظهار نظر کردن نشان میدهد که درس اش ازرجوی را که  نمود بارزش عجله درکار و ساده انگاشتن مسائل وخودفریبی است، بخوبی یاد گرفته است!
درهر صورت، من اصرار زیادی در نفی این نظرات سخیفانه ی هاشم خواستار نداشته و درمقابل ازاو میخواهم که این فرمول های خود را منتشر کند که ما اینقدر زحمت درکنار هم قرار دادن واقعیات برای کشف حقیقت نسبی را نکشیم!!
این سرّ اکبر چیست که این وابسته ی رجویه ازآن آگاه است –  اکسیری که به هرچه زنی تبدیل به طلا میکند –  وبرما مکشوف نیست؟؟!!
فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا