نامه ی خانم معصومه خوب زمانی به برادرش در آلبانی

بنام خداوند بخشنده ومهربان
سلام برتنها برادرم یوسف خوب زمانی.
امیدوارم درسایه ی خداوند منان خوب بوده  باشی وهرجا باشی خوش وخرم باشی.
من خواهرت در طول این چند سال، چند بار به عراق آمدم  وکسانی بنام سازمان مجاهدین خلق که ترا زندانی کرده اند اجازه ملاقات ندادند.
مدتی پیش متوجه شدم که تو را به آلبانی برده اند که خوشحال شدم.
فکر کردم ازآنجا با خواهرت تماس برقرار خواهی کرد وخوشحالم خواهی نمود ولی بعد ازگذشت ماه ها انتظار کشنده این آرزوی من برآورده نشد و آیا تو درآلبانی هم مانند عراق از هیچ نوع آزادی برخوردار نیستی؟
نگرانی دوباره وجودم را فرا گرفته وخوابم مختل شده است.
من با گذشت 29 سال تحمل دوری ونشنیدن صدایت ودریافت نامه ات را ندارم وچون با عشق تو زندگی میکنم خیلی بی طاقت شده ومیخواهم که هرچه زودتر با من تماس بگیری.
قربان تو
خواهرت معصومه خوب زمانی

 


 

خروج از نسخه موبایل