دبه درنیآورید، داعش همان عشایر انقلابی رجوی است!

" معمای داعش " نام مطلبی است که با امضای علیرضا تبریزی دررسانه های رجوی منتشر شده که طی آن میخوانیم:
"… بر خلاف تصور بعضی ها، داعش موضوع تازه ای نیست. پدیده ای است که با زمان و در فصول مختلف تغییر میکند. تغییراتش بستگی دارد که نظام سرمایه داری و مرتجعین به هنگام خطر و تهدید چه لباسی بر تنش کنند، تا با ایجاد ترس و وحشت در میان توده ها از آن بهره جویند. زمانی مانند ک.ک.ک (کو کلوکس کلان) در لباس سفید ظاهر شدند. سفید پوستان آمریکایی با پوشیدن پارچه سفید مانند کفن و استتار سر و صورتشان با کیسه های سفید مخروطی شکل که دو سوراخ به اندازه چشمها داشت، دست به وحشیگری میزدند. آنها خانه های سیاه پوستان را آتش میزدند و آنها را زنده زنده میسوزاندند و یا اینکه از بالای درخت حلق آویز میکردند. قصدشان ایجاد ترور و ترس در میان سیاهپوستان آمریکایی و یا سفیدپوستان دوستداران آنها بود. داعش سیاه پوش امروز همان داعش سفید پوش دیروز است، جامه سیاه بر تن دارد؛ با ریش انبوه و یا اینکه سر و صورتش را با دستاری سیاه میپوشاند. همان جنایت و کشتار را انجام میدهند. فرقش این است که آنها مسیحی بودند اما اینها مسلمان هستند ".
در این مورد، مسائل زیر قابل تامل است:
1-  داعش، تکامل وتوسعه یافته ی القاعده ی عراق است که قبل از حمله باین کشور وجود خارجی نداشت وبنابراین مولود کسانی است که این اشغال گری را انجام دادند!
2- شما بعنوان فرقه ی رجویه درابتدای اعلام حضور این گروه درعراق، آنرا " عشایر انقلابی" نامیده بودید و حالا که آنرا دست ساز نظام سرمایه داری و مرتجعین  معرفی میکنید، چه توجیهی برای این تناقض خود دارید!
شما درآن موقع دنیا را درحال دگرگونی کامل میدید وفکر میکردید که این حرفتان وبال گردن تان نخواهد شد!
شما دراین مورد خاص، از حسن صباح بسیار باهوش تر ازخود تقلید بسیار ناموجه و غیر معقولانه ای میکنید و چگونه؟
آمده است که روزی حسن صباح مسافر یک کشتی بزرگ بوده که توفانی سهمگین درحال غرق کردن آن بود که اهالی وحشت زده ی کشتی باو مراجعه کرده وخواستار نشان دادن کرامت ازاو شدند واوهم با خونسردی خاص خود به کشتی فرمان داد که غرق نشود و اتفاقا کشتی هم غرق نشد!
ظریفی به حسن صباح مراجعه کرده وگفت که تو با چه جراتی توانستی این درخواست غیر طبیعی ازیک کشتی بی زبان را بنمائی که حسن صباح درجوابش گفت که اگر کشتی غرق میشد، کسی زنده نمیماند که سر ازحقه بازی من درآورد واگر نجات مییافت، علاقه ی مردم بمن صد چندان میشد که این گزینه اتفاق افتاد ودرهرصورت من دراین خواست خود دچار اشتباه نشده بودم!
با این حساب، آیا رجویه اوضاع را درشکل وشمایل حادثه ی مربوط به حسن صباح میدید که اینگونه دروغ بگوید وبعدها هم اعتراض کسی را نشنود؟!
درادامه:
"… اما براستی معمای " داعشِ " امروز چیست؟ چرا کشورهای مشترک المنافع سعی میکنند داعش را در هاله ای از ابهام نگه دارند؟ چه کسانی پشت بوجود آوردن " مترسکی " به نام داعش هستند تا کشتزار چپاولشان از ترس انقلابیون در امان بماند؟… در کمال تعجب مشاهده میکنیم بی آنکه اقدامی کنند، کلیپ های جنایات داعش را در مدیا و رسانه هایشان به عمد انتشار میدهند! مگر به لحاظ عواطف انسانی نمی بایست از انتشار جنایات برهنه ای که داعشیان انجام میدهند جلوگیری کنند "؟
خیلی قاطی کرده ای هموطن!
داعش که ازنظر شما انقلابی بود وچرا باید مانع نیروهای انقلابی شود؟!
درمورد نمایش کلیپ های داعش، مواردی چند وگاها با اهداف متضاد عمل میکنند:
الف- خود داعش با آن امکانات وسیع اش برای ایجاد رعب و وحشت دست به این کار میزند وضمنا دستور اربابان را دایر برنشان دادن چهره ی خشن ازاسلام راهم  مدنظر دارند تا بدینوسیله، سلطه گران جهانی به مردم خود وافکار عمومی جهانی بقبولانند که لشکر کشی هایشان به کشورهای اسلامی نه برای چپاول منابع رو و زیرزمینی آنها، بلکه  برای نجات جهان ازدست اسلام است!
ب- دیگرانی که با انتشار این تصاویر درصدد نشان دادن چهره ی این مولود امپریالیزم- همان امپریالیزمی که باند رجوی شب وروز به دستبوسی آنها میرود که با تمام کردن کار سوریه وسپس لبنان، سرنوشت ایران را بدست آنها بسپارند- افکار عمومی را ازوجود لکه ی ننگی دردامان بشریت وبنام  اسلام آگاه سازند.
همینطور:
"… جالب اینجاست خود ایران تمام اخبار داعش را بیشتر از مدیای غرب پوشش میدهد. یک هدف عمده از این کار دارد، میخواهد که جنایات خودش را در گردوخاک حاصله از تبلیغات بر علیه داعشیان بپوشاند تا خود را در جامعه جهانی و هم در میان مردم ایران بهتر از داعش پسر نشان بدهد ".
مگر ایران ازکمبود مدیا رنج می برد که بخواهد اخبارش را توسط رسانه های غربی پوشش دهد؟!
وآیا این مدیای غرب، آن قسمت از گزارش های ایران دایر بر گروگان گرفتن مردم توسط داعش وشرکا را پخش میکند؟!
اگر ایران ادعا دارد که 30 هزار تروریست در شرق حلب، 300هزار غیر نظامی را –  با اکثریت داشتن زن وکودک  درمیان آنها –  در گروگان گرفته بود واز فضای بیمارستان ها، مساجد، مدارس و خانه های مردم بسوی ارتش سوریه موشک شلیک میکند، رسانه های غرب این گزارش ها را بازتاب میدهد؟!
دروغگویی تاچه حد هموطن بی وطن من!
سیروس غضنفری
یک نجات یافته از مناسبات  باند رجوی
تبریز
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا