خانم مدد زاده شما هم روزی مانند دستمال مصرف شده به دور انداخته خواهید شد

اخیراً مریم قجر داعشی، زنی به نام شنبم مدد زاده را در شوهای خود در اروپا بکار گرفته تا بتواند به امیال شیطانی خود برسد.
این زن که هنوز شناختی از مریم قجر داعشی ندارد فکر می کند با حرف زدن در چند محفل فرقه رجوی می تواند خودی نشان داده و کسی او را به حساب بیاورد. قبل از پرداختن به سابقه این خانم او ابتدا باید به این سئوال مهم تشکیلات فرقه رجوی جواب بدهد باید گفت او اکنون سردمدار نقل محفل های مریم قجر داعشی شده بنا به رسم تشکیلات فرقه رجوی باید جواب بدهد در زندان چکار کرده که او را آزاد نمودند؟
چه همکاری با مسئولین زندان داشته که بعد از مدتی او را آزاد نمودند؟ این سئوالها در مورد کسانی است که بعد از آزاد شدن از زندان به فرقه رجوی وصل می شوند. نمونه های زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که رجوی در همان ابتدا سعی داشت شخصیت فرد زندانی را در هم بکشند و او را گناهکار و اینکه باید تا آخر عمر به فرقه رجوی جوابگو باشد.
حال این سئوال ایجاد می شود این خانم چگونه توانسته از زندان آزاد شده و از کشور خارج شود به قول تشکیلات فرقه رجوی حتماً همکاری با مسولین زندان داشته است که آزاد شده است؟
وقتی زندانی که آزاد می شود و در اروپا دست به افشاگری علیه رجوی پلید می زند انواع تهمت ها و مارک ها نثار وی می کنند مبنی بر اینکه به اصطلاح تیر خلاص زده و یا همکاری کرده است و یا زندانیان را لو می داد و انواع ترهات دیگر… چطور وقتی این زن یعنی شبنم مدد زاده به تعریف و تمجید از مریم قجر داعشی می پردازد او را حلوا حلوا نموده و فکر می کنند که چه ملاتی از داخل کشور رسیده است.
باید به شبنم مددزاده گفت دیر آمدی از نگار سر مست. ای کاش اگر جرات داشتی در زمانی که نیروهای فرقه در اشرف بودند به رجوی پلید وصل می شدی و بعد متوجه می شدی از مریم قجر داعشی برای شما آبی گرم نخواهد شد. ای کاش در تشکیلات جهنمی فرقه رجوی بودی تا متوجه می شدی که زنان معترض چگونه سر به نیست می شدند و یا وارد انقلاب مسخره طلاق می شدی تا متوجه می شدی که تمام حرفهای سردمداران فرقه رجوی دروغی بیش نیست.
شبنم مدد زاده به صرف اینکه اکنون سنگ فرقه رجوی را به سینه می زد به تعریف و تمجید از وی می پردازند چرا که ماهیت ضد انسانی خودش را نشان داده است و فکر می کند که اکنون دیر آمده می تواند خیلی زود نردبان ترقی را در تشکیلات رجوی طی کند.
به شبنم مدد زاده می گویم که زیاد جو سازی فرقه رجوی دامنگیر شما نشود، بودند نفراتی که قبل از شما همین ریل را برای رجوی و تشکیلات پوسیده اش رفتند ولی بعد از مدتی مانند دستمال کاغذی مصرف شده به دور انداخته شدند و خبری از آنان نبود و حتی بعضی از آنان بعد از شناخت از فرقه رجوی از تشکیلات جدا شدند. نصیحتی که برای شما بعنوان یک جدا شده که سالیان عمر و جوانی خود را با دروغ های رجوی تلف کرده این است زیاد تند نروید همه چیز پشت سرتان را خراب نکنید. اکنون می توانی قبل از انتخاب هر چیز فکر کنی و بعد تصمیم بگیری ولی فکر می کنم تشکیلات فرقه رجوی به حدی مغز شما را شستشوی مغزی داده که جرات تصمیم گیری هم داشتی باشی.
اگر فکر می کنید که با تشکیلات فرقه رجوی به جایی می رسید و شما را در پر قو نگهداری می کنند این خبرها نیست و بعد از چند سال متوجه خواهی شد که عمر خود را برای فرقه ای تلف نمودید که سابقه ای چیز خیانت و جنایت علیه مردم کشورش ندارد و در این مسیر برای شناخت بیشتر از فرقه رجوی و دروغ هایش با نفراتی که سالیان در فرقه رجوی بودند و اکنون در اروپا زندگی می کنند کمک بگیری.
خانم شبنم مدد زاده به صرف کشته شدن چند نفر از خانواده ات که مقصر اصلی آن رجوی بود نمی تواند انگیزه ای برای ادامه خیانت و جنایت علیه مردم کشورت باشی و اگر نصیحتی برای شماست به خاطر اینکه هنوز در منجلاب تشکیلات فرقه رجوی فرو نرفته اید و اگر فکر می کنید که با فرقه رجوی به اصطلاح رستگار می شوید همان بهتر در فرقه جهنمی رجوی بمانید تا مورد لعن و نفرین مردم ایران قرار بگیرید.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا