علی مقدم رجویست، درکنار فریب خوردگان رسانه های مسلط جهانی!

در گزارش آقای علی مقدم که هم هوادار رجوی است وهم گویا  دلش برای مردم حلب میسوزد (اجتماع نقیضین) و عنوان " مرگ بردیکتاتور… زنده باد آزادی " برآن گذاشته و رسانه های رجوی منتشرش ساخته اند، بعد از حذف شعارهای خاص قلم بدستان این گروه، چنین میخوانیم:
 "… که صدای فریادهای کوبنده جمعیت هرلحظه پرطنین ترو خروشان تر می گردد … مرگ بر دیکتاتور. زنده باد آزادی … صدای شعارهای فرانسوی به تدریج در شعارهای انگلیسی و سوئدی و ایتالیایی وآلمانی و ترکی و عربی و زبانهای مختلف دیگر درتظاهرات همزمان کشورها درسراسر دنیا فید و ادغام میشود. جویبارهای مختلفی از انسانهای آگاه و دردمند که نمی توانند چشمان خودرا براین همه ظلم وبی عدالتی ببندند با بهم پیوستن به یکدیگر، رودی خروشان درتمامی جهان به حرکت در آورده اند تا پاسخ فردی که درحلب بدنبال انسانیت گشته بود را بدهند و فریاد بکشند که… تا ما هستیم انسانیت زنده است و زنده خواهد ماند و تا ما هستیم مبارزه هست ومبارزه ادامه خواهد یافت و تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست شکست وپیروزی هست ولی سرانجام پیروزی ازآن خلق هاست. و ما پویندگان این راه هستیم تا سرمنزل مقصود … تا فراسوی زمان و مکان…".
آیا این انسان های آزاد ودردمند ومتعلق به کشورهای مختلف اروپایی، درجریان اشغال حلب بدست تکفیری ها  و بخاطر اعتراض به سرهایی که آنجا بریده شده بود، تظاهراتی برپا کرده و با مردم مظلوم ومورد تجاوز وگروگان قرار گرفته شده ی آن که سرانجام تبدیل به سپر انسانی بنفع داعش ها شدند، اظهار همدردی کردند و آیا وابستگان رجویه  هم دراین نوع تظاهرات حضور داشتند؟!
البته که نه!
مردم غرب درچنبره ی اخبار رسانه های غول مانندی گرفتارند که بدست امپریالیزم- صهیونیزم جهانی اداره شده و اخبار وتفسیر های آنرا که برای دفاع ازحقوق نامشروع حداکثر 10 درصدی های جهان – اگر نگوییم کمتر- تهیه وتنظیم میشوند، واین مردم این نوع اخبار را میشنوند که با منافع خودشان کمترین سازگاری نداردوبلکه دراصل منابع دشمنان خود را بعنوان الگوی عمل خود قرار داده اند!
البته تعداد انگشت شماری هم میتوانند وجود داشته باشند که از موضوع آگاهند ومانند این زن وشوهر (مسعود ومریم)، منافع خود را درچهارچوب منافع این اقلیت جهانخوار تعریف کرده اند و احتمال زیادی دارد که نویسنده ی گزارش مورد بحث، جزو دسته اولی ها باشد و قدم برعلیه منافع واقعی خود میگذارد تا ثابت شود که یک فدائی نادان رجوی هاست!

دوباره بخوانیم:
"… پاهایی که محکم و استوار برزمین کوبیده می شوند کادر تصویر را پرمی کنند. انبوه رزمندگان ارتش آزادی با عزمی مصمم تر سلاح برکف و متحد و هم پیمان به سمت مزدوران اسد و خامنه ای حمله می کنند…صدای شلیک سلاح های رزمندگان درفریاد الشعب یرید اسقاط النظام.. خلق برای سقوط حکومت دیکتاتور اراده کرده است؛ درمقابل سفارت رژیم آخوندی درپاریس فید وادغام می شود ".
ارتش آزاد خلق سوریه که  نیست!
برعکس این گروه بعنوان نخستین دسته ی اپوزیسیون مسلح، با تبدیل تظاهرات آزادی خواهانه ی مردم سوریه به یک جنگ مسلحانه وکشیدن پای بیگانگان رنگار رنگ به سوریه، درحق مردم  برگزار کننده ی تظاهرات مدنی و عاری ازخشونت سوریه، جفا کرده و استارت اولین خیانت به مردم سوریه را همین ها زدند و شرایط حضور تکفیری ها ومخصوصا داعش را فراهم کردند!!
ونیز:
"… درپیکار با زور و بیدادگری پایداریم و ستمدیده را همچنان گرامی می داریم و ازاو حمایت می کنیم تا دادش را از ظالم بستانیم و ستمگررا بدانسان درخواری می گذاریم تا سرانجام اورا بسزای اعمالش برسانیم…".
معلوم نیست که درزمانی ترکی الفیصل جانی را به پدر معنوی خود تبدیل کرده، با اسرائیل نرد عشق میبازید و به دست وپای مقامات آمریکائی میافتید که  کاری بنفع رجوی ها بکند، چگونه میتوانید خود را در صف ستمدیگان ببینید؟!
مردم را کم شعور فرض کرده اید یا وقاحت راازحد خود گذرانیده اید؟!
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا