رجوی ها خوشحال نباشند، این حرف ها برای رای کنگره است!

فرقه ی رجویه که با فشار خانواده ها و یاران این خانواده های گرفتار در چنبره ی رجوی، مجبور به ترک پیروزمندانه ی؟! عراق شد، برای توجیه این شکست (ازدست دادن ظرف ایدئولوژیک خود درجوار میهن ودرخاک عراق)، به مسائل متفرقه ای پرداخته که نشان دهد که تنها اونیست که شکست خورده، بلکه دولت ایران هم روزبروز با این شکست ها مواجه است و بلکه قدری هم بیشتر!
این بار، گوش به دهان ترامپ واطرافیان او دوخته تا با شنیدن کوچکترین حرفی – که ممکن است این حرف دیپلماتیک وبرای منظور دیگری ادا شده باشد – آنرا بمثابه درّی غلطان درهوا بقاپد وبدین ترتیب قوت قلبی بگیرد وآنهم درزمانی که به منفورترین گروه اپوزسیون ایرانی اشتهار یافته است!
" ایران به بازیگری اخلال‌گر‌تر و مخرب‌تر در اوضاع خاورمیانه بدل شده است " خبری است که رسانه های این فرقه ی منحط بشرح زیر منتشرش کرده است:
" آژانس ایران خبر:95/10/24 – روز پنجشنبه ۲۳ دی95 در جلسه استماع کمیته امور امنیتی مجلس سنای آمریکا، مایک پمپئو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا، در مورد توافق اتمی گفت: «مقامهای ایران در تقلب کردن، حرفه‌یی هستند و باید به‌دقت تحت نظر باشند".
شما توقع داشتید که شخصی که بعنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برگماری شده وآنهم درزمانی که ترامپ بشدت تحت حمله ی بازندگان نئوکنسرواتیوبوده وکنگره ای که شب و روز بر علیه ایران رجز خوانی میکند وهمین کنگره باید صلاحیت اورا تایید کند، بنفع ایران حرف بزند؟!
بطور کلی نظر اینجانب تاکنون این بوده وهست که در باره ی حرفهای فعلی واقدامات بعدی ترامپ و کابینه ومنتسبانش نباید قضاوت عجولانه ای کرد!
ترامپ محصول خیانت حزب دموکرات آمریکا به عضو ارشدش سناتور برنی سندرز بود که با طرح شعارهای عدالت جویانه وپیشنهاد تعدیل در ساختار حکومتی آمریکا، جوانان آمریکا را بطور کم سابقه ای بنفع انتخابات بسیج کرد وحزب دموکراتی که از دوران کلینتون ها سخت گرایش به راست داشته و به نوکری صهیونیزم روی آورده، اورا کنار گذاشت که اگر حمایت می شد برنده ی انتخابات او بود و نه ترامپ!
پس اگر انتخاب ترامپ بد است، مقصر خود حزب دموکرات است که هیچ تحول مثبتی را که برنی سندرز میخواست انجام دهد، نپذیرفت و پشت اورا خالی کرد!
البته مواضع ترامپ دروهله ی اول بنفع بازسازی ساختارهای ویران آمریکاست ودیگر اینکه او بیشترین تلاش را برای تضعیف چین – که میرود مقام اول اقتصادی جهان را ازدست آمریکا بگیرد – میکند، میباشد وحتی پاره ای ازتحلیل گران معتقدند که ابراز ضمنی دوستی به روسیه،  برای جدا ساختن آن کشور ازچین میباشد!
ترامپ برخلاف اوباما و کلینتون ودیگران که کارگزاران سرمایه داری بوده وهستند، خود یک سرمایه دار است و ازمنافع گروهی ازسرمایه داران آمریکا بطور اخص و از بقیه بطور اعم دفاع میکند واو نیآمده است که روابط برابر حقوقی با جهانیان وما ایرانی ها داشته باشد!
کشوریکه میخواهد روابط برابر حقوق با آمریکا داشته باشد باید از بابت توسعه ی همه جانبه خود را قوی کند و درغیر این صورت، باید مدام مواظب دغلکاری های این سیستم که به چیزی جز پول وآنهم برای یک درصدی های متنعم فکر نمیکند، باشد!
با اینهمه توصیف، بازهم تاکید دارم که هنوز باید منتظر آینده بود ودرعمل سنجید که ترامپ چقدر راست یا دروغ گفته وامکاناتش برای اجرای برنامه هایش تا چه حد است.
درادامه ی این خبر آمده است:   
" مایک پمپئو افزود: ایران به بازیگری اخلال‌گر‌تر و مخرب‌تر در اوضاع خاورمیانه بدل شده است ".
او یا باند رجوی روشن نکرده است که این اخلال درچه فرم وخصوصیتی بوده وبنابراین حرف مبهمی زده که جوابی هم ندارد!
دوباره:
" به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مایک پومپئو گفت: دولت روسیه به شکلی تعرضی بر حضور و دخالت‌های خود در امور جهانی افزوده، بخشی از اوکراین را تصرف کرده، اروپا را تهدید می‌کند و به شکست داعش هیچ کمکی نمی‌کند ".
شما که روسیه را باین شکل خطرناکی محاصره ی نظامی واقتصادی کرده اید، انتظار داشتید که دخالتی درکارها  ازطرف آن کشور نباشد وبگذارد شما به اشغالگری هایتان ادامه دهی؟!
هموطنان فرقوی من!
چرا اعزام چند روز پیش صدها تانک به لهستان و چندین هزار تفنگدار آمریکائی را  که قصد هرچه بیشتر محاصره ی روسیه را دارد، به سمع ونظر مردم نمی رسانید ونمیگویید که واکنش روسیه دراین موردسخت بوده وگفته است که ما جواب هرحمله ی غیر اتمی را با حمله ی اتمی خواهیم داد واین حمله تنها شامل آمریکا نخواهد شد؟؟!!
به اوکراین که می رسیم باید گفت که روسیه اقدامات بیش ازاینی که کرده میبایست بکند. چرا که برخلاف توافقات موجود بین روسیه و اروپا، آمریکا با کمک فرانسه وآلمان درآنجا دست به یک کودتای نظامی زد وشروع به قتل عام روس های ساکن اوکراینی کرد که تنها 90 سالی است که با چسباندن اراضی روسیه ولهستان بوجود آمده و اصالت واقعی ندارد!
حضور شرورانه ی جان مک کین را که درمیدان مرکزی  کیف "پایتخت اکراین"  فراموش نکرده اید که؟!
مردم شرق اکراین دریک انتخابات کاملا دموکراتیک به جدا شدن خود از حکومت نئونازیست اکراین رای داده وکشور خود را روسیه ی جدید نامیدند وقصدشان درپیوستن به روسیه را اعلام کردند که این دولت روسیه بود که این الحاق را نپذیرفت ونشان داد که سر جنگ با غرب ندارد ومعتقد است که جنگ با غرب شکل اتمی خواهد داشت ونابودی جهانی درپی آنست!
روسیه یکی از نیروهای اصلی قلع وقمع کنندگان داعش است که اگر حمایت محیلانه ی غرب درکار نبود، درحال حاضر تنها نامی ازاین مولود غرب سلطه گر باقی می ماند!
همچنین:
" مایک پمپئو جنگ سوریه را یک «فاجعه دردناک بشری» توصیف کرد که «به تقویت تندروی و فرقه‌گرایی در منطقه و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و اروپا منجر شده است ".
پس چرا گذاشتید که چنین شود؟ آیا باقطع کمک های وسیع مالی وانسانی به صدها گروه تروریستی درسوریه، نمی توانستید جلوی این فاجعه را گرفته ودرهمکاری تنگاتنگ با سازمان ملل متحد، قدرت های دیگر و کشورهای منطقه، به مردم سوریه اجازه ی تعیین مسالمت آمیز مقدرات خود وکشورشان  داده شود؟!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا