افشای جنایات فرقه رجوی در مورد کودکان در کنفرانس مبارزه با فقر و محرومیت کودکان پارلمان اروپا

آقای رضا جبلی از فرماندهان سابق فرقه رجوی و داود ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و از مسئولین سابق فرقه رجوی روز چهارشنبه ۲۲ دیماه سال جاری در کنفرانس مبارزه با فقر کودکان شرکت کردند. این کنفرانس توسط گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا سازمان (اس و د)داده شده بود.

رئیس و اعضای پنل این کنفرانس عبارت بودند از:
 عضو پارلمان اروپا آقای اودو بولمن، و معاون امور اقتصادی و اجتماعی اتحاد سوسیالیستها و دمکراتها رئیس جلسه،
عضو پارلمان: خانم ماریا جواو رودریگز معاونت سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا و گزارشگر ویژه اتحادیه اروپا
عضو پارلمان: یوتا اشتاینروک از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا،
عضو پارلمان، خاوی لوپز از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا
عضو پارلمان، ویلیا بلینک اویسیوته از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا
فوسکا تومس از ارگان حفظ کودکان ایتالیا،
لیز گومز مدیر عامل کنفدراسیون سازمانهای خانواده در اتحادیه اروپا،
فرانسوا فیله از سازمان پزشکان جهان،
شانون پفمن، از سازمان کاریتاس آلمان
دافنه ناتالی آهرندت، مدیر منابع مالی اتحادیه اروپا
انریکو جیووانی پرفسور دانشگاه ماینوت ایرلند
مونیکا گوتیرز آرگواس، از مرکز تحقیقات آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا
شان جونز، هماهنگ کننده سیاست شبکه ضد فقر اتحادیه اروپا
رابرت اندرسون، رئیس واحد شرایط و کیفیت زندگی یوروفاند
…..
در این جلسه آقای داود ارشد عضو عالیرتبه سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت بعد از گزارشات تخصصی اعضای پنل در مورد وضعیت کودکان در اروپا در بخش گزارشات شرکت کنندگان در کنفرانس از وضعیت کودکان در گزارش خود از وضعیت کودکان به شرح زیر ارائه کرد که همه کنفرانس را به شگفتی واداشت:
blankبنده مایلم کمال تشکر خودم را از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا  در برگزاری چنین کنفرانس در دفاع از حقوق کودکان که برای سلامت و بهزیستی و پیشرفت بشریت حیاتی میباشد ابراز دارم. امروز همه ما گزارشات، آمار و ارقام و حقایق شگفت انگیزی از فقر حاکم بر کودکان در کشورهای اتحادیه اروپا که توسط متخصصین حاضر در پنل ارائه شد را شنیدیم. ما همچنین شنیدیم که بدلیل عدم اختصاص منابع مالی لازم به مبارزه با فقر کودکان هفت سالی است که این پروژه پیشرفتی معادل صفر داشته است. فقر و نقض حقوق کودکان فقط به خود آنها نیست که صدمه میزند، خانواده و حقوقشان را از آنها میگیرد بلکه آینده آنها و در نتیجه آینده جامعه است که در مخاطره قرار میگیرد..
بنده چه در انگلستان که در آنجا تحصیل کرده ام و گلاسگو و ایرلند شمالی، فرانسه و حتی آلمان شاهد فقر کودکان طی سالهای گذشته بوده ام.
خانمها و آقایان، جناب رئیس، امروز بنده میخواهم به بخش تاریکی از فقر و محرومیتهای کودکان در قلب همین اروپا توجه بدهم. ولی در مقایسه با آنچه بعدها بنده در فرقه رجوی شاهد بوده ام قابل مقایسه نیست.
بنده با سابقه سی سال عضویت در مدارج بالای این فرقه به رهبری مریم رجوی و عضو سابق شورای ملی مقاومت آن شاهد یکی از سازمان یافته ترین اعمال جنایتکارانه در زمینه اعمال فقر و محرومیت بر کودکان در فرقه رجوی بوده ام که فقط یک نمونه آن ۳۰۰ کودک چگونه بعد از جدا کردن آنها از خانواده هایشان بصورت قاچاق از عراق به اروپا منتقل شده و بصورت مطلقا ایزوله در مراکز فرقه در آلمان-شهر کلن، و فرانسه و انگلستان و هلند … نگهداری میشدند.
فرقه رجوی نه تنها این کودکان را به زور از خانواده هایشان جدا کرده بلکه آنها را از همه حقوق خود نیز محروم کردند. در طی سالها آنها را در همین اروپا تحت فشارهای جانفرسا نگهداشته و دوباره برای مصارف جنگی و … به عراق برگرداندند. جالب اینکه فرقه رجوی حقوق ماهیانه همه این کودکان را از سیستمهای تامین اجتماعی کشورهایی که در آن حضور داشتند حتی تا سالیان بعد از بردن به عراق میگرفت و به مصارف تروریستی خود در عراق و … میرساند. اینکار تا هفت سال بعد از اینکه این کودکان را بعنوان سربازان جنگی در همان سنین کودکی به عراق برده بود ادامه داشت.
در یک نمونه از دزدی حقوق کودکان و مصارف آن، در سال ۱۹۹۸ بنده به شخصه ماموریت یافتم ۳۰۰۰۰ مارک آلمان که  فرقه رجوی بمن داد، جهت تهیه بلیط قطار از شهر کلن آلمان به شهر لیون فرانسه از ایستگاه قطار شهر بن هزینه کنم. تا این فرقه بتواند افراد را به بهانه سفر مجانی به مسابقات جام جهانی با بلیط مجانی ورود به مسابقه از آلمان به لیون ببرد.
در نمونه دیگر بنده باز شخصا در لندن ماموریت داده شدم که ۱۰۰هزار پوند برای فقط بیمه کنسرتی که خانم مریم رجوی در الزکورت لندن ترتیب داده بود پرداخت کنم.  از هزینه های خودمراسم که سر به میلیونها پوند میزد میگذرم.
در عراق بسیاری از این کودکان تحت فشارهای فیزیکی، روانی و سوء استفاده های جنسی با شلیک به خود و یا خودسوزی دست به خودکشی زدند. در اینجا لیستی از فقر و محرومیتهای سیستماتیک که در این کنفرانس نیز بجد و درستی بدانها اشاره شده و به این کودکان توسط فرقه رجوی اعمال میشود را میآورم.
جداکردن اجباری کودکان از والدینی که بسیاریشان هیچگاه بعد ها نیز نتوانستند همدیگر را چه بدلیل کشته شدن والدین در عملیات تروریستی و چه کشته شدن کودکان ببینند.
 حق بازی کردن
 ایزولاسیون
 کار اجباری در سخترین شرایط ممکن
 محرومیت از تحصیل
 بازداشت بدلیل مقاومت در برابر بردگی
 سوء ا ستفاده جنسی
 شرکت دادن اجباری در جنگ و عملیات نظامی
 قاچاق انسان
 حق زندگی، بدلیل نگهداری آنها در کمپهای نظامی فرقه رجوی مانند اشرف و لیبرتی تحت بمباران و خمپاره
 شکنجه بدلیل مخالفت و نا فرمانی
 محرومیت از حق جابجایی آزاد
 حق وقت آزادِخصوصی و مطالعه
 حق انتخاب محل زندگی امن
 حق داشتن خانواده و ازدواج
 حق انتخاب ملیت
 حق مالکیت بر وسایل فردی
 حق آزاد فکر و اندیشه
 حق ابراز عقیده
 حق برخورداری از دمکراسی
 تامین اجتماعی
 خانمها و آقایان چگونه میتوانیم چنین جرایمی را که توسط فرقه رجوی در قلب همین اروپا بوقوع میپیوندد را تحمل کنیم. آنهم درست زمانیکه کودکان  اروپایی فقر و گرسنگی و محرومیت را همانگونه که گزارش شد را تجربه میکنند فرقه رجوی در روز روشن منابع محدود موجود را به این خاصه خرجیهای تروریستی جهت به بردگی بردن کودکان و نگهداری ایزوله آنها در عراق و اروپا بمنظور اهداف تروریستی خود بکار بگیرد.
مهمتر اینکه سالها بعد این کودکان دوباره از عراق به اروپا به آلبانی منتقل شده اند و در ایزولاسیون مطلق تحت شدیدترین کنترلهای فرقه ای و مغزشویی نگهداری میشوند و حتی والدین این کودکان را اجازه ملاقات با آنها را نمیدهند.
فقر و محرومیت نه تنها به کودکان آسیب میرساند، بلکه آینده آنها را نابود میکند و فاجعه بارتر اینکه همانگونه که در سالهای اخیر شاهد بوده ایم کودکان محروم بهترین منبع تامین نیرو برای گروههای رادیگال مانند داعش و فرقه رجوی و … هستند.
بنده پیشنهاد بهبود قوانین و ضوابط و کنترلها بر تروریستها و فرقه ها مانند فرقه رجوی در اروپا را دارم. بدون یک چتر سیاسی مقابله با فرقه هایی مانند فرقه رجوی امکان مقابله با فقر و محرومیت کودکان آنگونه که شرحش رفت وجود ندارد. ممنوعیت سیاسی فرقه ها و سازمانهای تروریستهای تنها راه حل موثر میباشد.
آقای رضا جبلی نیز بدرستی و با شرح کاملی از نحوه سوء استفاده فرقه رجوی از حقوق پناهندگی و تامین اجتماعی این کودکان حتی تا سالیان بعد از خروج آنها از اروپا و کشف شدن آن توسط اف بی ای و پیگیری آن توسط سیستم قضایی آلمان به کنفرانس ارائه کردند که بسیار مورد توجه کنفرانس واقع شد. ایشان همچنین خواستار قطع حضور خانم مریم رجوی با این سابقه ننگین در پارلمان اروپا شدند.
 

گزارش حضور آقای جبلی:
روزسه شنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ اقای رضا جبلی از کانون آوا به دعوت از پارلمان اروپا در کنفرانس “آزادی رسانه های اجتماعی” درمحل این پارلمان دربروکسل شرکت کرد.
در این کنفرانس سخنرانان بر حق ازادی همه افراد برای استفاده آزادانه از رسانه های اجتماعی تاکید ورزیدند.
درادامه جلسه اقای رضا جبلی طی صحبت با آقای Morten Løkkegaard  از گروه  ALDEblankگزارش کاملی از قطع ارتباط کامل اعضای فرقه رجوی از  تمامی رسانه های اجتماعی از سال ۶۵ به بعد به عرض ایشان رساندند. ازجمله عدم امکان استفاده از تلفن و اینکه اعضای فرقه هیچگونه اطلاعی در رابطه با اینترنت و موبایل نداشته اند و اعضای جداشده که برای اولین بار موبایل را دیده بودند حتی نمی دانستند که چگونه انرا روشن کنند و بطور کامل از دنیای ازاد قطع بودند. آقای جبلی در ادامه یادآور شدند که فرقه رجوی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق اولیه اعضای خود میباشد که حتی زیر شدیدترین کنترلها هم حتی اجازه ارتباط افراد از طریق تلفن با خانواده هایشان را نمی دهد ولی در پارلمان اروپا دم از ازادی بیان می زند. اقای جبلی همچنین از وجود حدود ۱۸۰۰ نفر از اعضای اسیر در کمپ تیرانا که هنوز سران فرقه اجازه استفاده از اینترنت و موبایل را نداده اند، نیز صحبت کردند.
با حاضران در جلسه نیز آقای جبلی بحثهای افشاگرانه متعددی در پایان کنفرانس داشتند که مستمعین از وجود چنین فرقه و افرادی که از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات ممنوع هستند مطلع شدند و آقای جبلی با اسناد و مدارک انکارناپذیری به تمامی سئوالات آنان پاسخ دادند.
حاضران ضمن حمایت خود از فعالیتهای ایشان،  پیشنهادات متعددی جهت کمک برای افشای هر چه بیشتر این فرقه ضد ازادی ارائه دادند.
گزارش دوم:
روز چهارشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ نیز آقای جبلی ازکانون آوا با دعوت قبلی پارلمان اروپا در جلسه “مبارزه برای کودکان” که از طرف  گروه سوسیال دموکرات و با شرکت اقای عودو بولمن معاون رئیس در امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا منجمله خانم یوتا اسشتاین روک اقای لوپه خانم ماریا رودریگز و خانم سیلویا کوسدا و همچنین شهردار مریدای اسپانیا و تعداد زیادی از مسئولان سازمانهای حفاظت از کودکان اروپا برگزارشد، شرکت کردند.
بعد از صحبتهای خانم نماینده کوسدا اقای جبلی برای مطرح کردن سئوال دعوت شد که ایشان ضمن معرفی خود و به نمایندگی از کانون آوادرآلمان گفتند:
“چگونه می توانیم تضمین و یا جلوگیری کنیم از بدام افتادن کودکانمان بدست گروه های تروریستی و فرقه های مذهبی و همچنین پولهایی که این گروه ها تحت عنوان مخارج کودکان از دولت دریافت میکنند؟ از این جهت این سئوال حیاتی را مطرح میکنم که بین سالهای ۹۶ تا ۹۸ حدود ۳۰۰ کودک ونوجوان زیر ۱۶ سال توسط فرقه مجاهدین خلق از اروپا و مخصوصا آلمان به کمپ اشرف در عراق منتقل شدند. این کودکان و نوجوانان تحت حمایت دولت آلمان بوده و حقوق ماهیانه از دولت آلمان توسط انجمنهای پوششی این فرقه دریافت میکردند. سازمان مجاهدین بعد از انتقال این کودکان کماکان حقوق ماهیانه انها را به دلیل عدم اعلام به دولت تا سال ۲۰۰۴ دریافت میکرده است و فقط در این سال و با رسیدن اطلاعات به اداره تحقیقات فدرال امریکا و انجام تحقییقات مشترک با پلیس فدرال آلمان،  دفتر کلن آنان بدلیل کلاهبرداری بسته شده عا ملین آن دستگیر و تعدادی هم به عراق فرار کردند که هنوز در لیست فراریان قرار دارند و خانم رئیس عجیب تر اینکه رهبر این فرقه مریم رجوی هر چند وقت توسط نماینده پارلمان و لابی آنها برای جلسه حقوق بشر به پارلمان می اید. چرا؟ و چگونه می توانیم از بدام افتادن کودکان در این گروها و فرقه های تروریستی جلوگیری کنیم؟”
این سخنان باعث شوک نماینده ها و حاضران شد. در انتهای جلسه آقای جبلی حدود یک ساعت با تعدادی از شرکت کنندگان به گفتگو پرداخت. ایشان ضمن توضیحاتی در مورد جدایی زنان و مردان و طلاقهای اجباری در فرقه و مخصوصا جداکردن کودکان از مادرانشان منجمله کودکان حتی شش ماهه و شیرخواره باعث تاثر شدید خاطر شدند و مخاطبین انزجار خود را از این همه توحش این فرقه ضد بشری ابراز داشته و افشاگریهای ایشان را مورد ستایش قرار دادند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا