آقای عباس داوری، تبریز شکار می نشود دام بازگیر!

شوی برنامه ی همیاری با سیمای آزادی که عمدتا برای مخفی نگهداشتن کمک های دشمنان خارجی ایران باین جریان ضدملی تدارک دیده شده بود، باوجود اینکه بصورت زنده ازروز یکشنبه پایان یافته،  کماکان توسط سیمای ضد آزادی رجوی بطور شبانه روزی بازپخش میشود!
دراین مورد، رسانه های مکتوب گروه رجویه هم سنگ تمام گذاشتند تا درمجموع ضمن ابراز وجود و آوردن سرعمله های اصلی رجوی به برنامه، کمکی باین مخفی کاری مالی این باند مافیایی کرده باشند.
خلاصه ی یکی از نوشته های رسانه های این فرقه ی ضد ملی چنین است:
" طی این دو روز همیاری، شماری از مسئولان مجاهدین و مقاومت ایران با حضور در این برنامه، درپاسخ به سئوالات سیمای آزادی و بینندگان، برخی از مهمترین مسائل سیاسی روز و کارزار مقاومت در برابر استبداد دینی و چشم اندازهای پیش رو را تشریح کردند که با استقبال هموطنان و بینندگان گرامی روبه روشد و این برنامه را غنی تر و سرشار تر کرد ".
یکی از این مسئولان مورد ذکر، همشهری ما، آقای عباس داوری بود که بدون اینکه مناسبتی داشته باشد، بعنوان مسئول کمیسیون کارگری باند رجوی معرفی میشود!
نمیدانیم یک گروه فرقوی که سر درآستان امپریالیزم وهارترین جناح سرمایه داری جهان نهاده وانس والفت اش با کارگران تنها بخاطر دشمنی سبعانه اش با آنها میتواند باشد وبس، چه احتیاجی به کمیسیون کارگری دارد؟!
درهرحال، کاری است که شده و شاید برای منزلت ومقام پوشالی دادن به اعضایی باشد که دراین جریان مشغول کارند ویا ازسر سادگی به دام افتاده اند، لازم تلقی شده است!
این همشهری تبریزی من هم دراین شوی تبلیغاتی حضور داشت وعمده نظر ازحضور او، فریب دادن آذری ها (ترک های ایران) و پاک کردن نام زشتی است که این فرقه دربرخورد با زبان ترکی وآذربایجانی درکارنامه ی خود دارند!
برای اثبات سیاه بودن کارنامه ی مجاهدین رجوی دراین مورد، به قبول زحمت زیاد احتیاجی نیست و بسادگی از طرز  ترکی صحبت کردن خود عباس آقا نتایج لازم کسب شد!
آقای داوری در تمجید از شخصی بنام فریده که گفته میشد ازآلمان تماس گرفته وبه زبان ترکی کج ومعوجی صحبت میکرد، گفت که آفرین به فریده که زبان مادری خود را باین خوبی میداند وبدان تکلم میکند ومن که سال ها ازاستعمال این زبان دور بودم، نمیتوانم باین راحتی صحبت کنم!
چه مدرکی بالاتر ازاین که ثابت کند که چه حق کشی ای درمورد آذربایجانی های گرفتار در تشکیلات رجوی ازنظر منع استعمال زبان مادری انجام شده که خود عباس داوری را هم با آن مقام ومنزلت درسازمان – ولو مقام تشریفاتی و الکی- شامل آن شده است!
بدین ترتیب، هرتبریزی مشاهده کننده ی این شوی سیمای ضدآزادی رجوی ومخصوصا خانواده های گرفتار بیشتر متوجه شدند که فرزندان آنها، ستم دیگری را هم درباند رجوی تحمل میکنند. ستم مضاعف به بچه های آذربایجانی!
جریان صحبت کردن عباس داوری به زبان ترکی که به منظور فریب ما ترتیب یافته بود، به ضد خود تبدیل شد و اسکنجین ب.د که بازهم این بار نیز صفرا فزود!
ما که ازگوشه وکنار شنیده بودیم که این همشهری ما قبل از ورود به عراق ودرجریان یک نشستی درپاریس در مورد رجوی گفته بود که " مردک قمپز درمیآورد، درحالی که درزمان دستگیری اش درسال 1350، بدون دریافت حتی یک سیلی، تمامی رهبری اصلی سازمان را لو داد)!
فکر میکردیم که بخاطر شرایط ویژه ی عراق، دیگر قادر به مقابله با رجوی و قبول سربه نیست شدن بدست جلادان او نیست وممکن است که با بیرون رفتن ازعراق، دوباره شناخت های خود ازرجوی را روکرده وکارخیری برای آینده اش خواهد کرد که متاسفانه دراین گفتگو، مدام برادر برادر گفت ونشان داد که یا پل ها را بیش ازحد درعقب سرش خراب کرده ویا هنوز فکر میکند، امنیت لازم را برای طرح انتقاد هایش از رجوی ندارد!
آیا او زیادی پیر شده است؟!
اما او ادعا کرد که یک انسان باشرف باید تاپای جان جلو برود که بجای آن، بدون اقدام عملی دراین مورد، نشان داد که دروغ میگوید که اگر اینطور نبود، اوبایدبا درک این نکته که جلوی ضرر را ازهرکجا که بگیری منفعت است، ازهمین حالا مبارزات عملی اش را با رجوی ها شروع کند که ممکن است  بعلت کهولت سن عمرش کفاف نکند و حقیرانه از دنیا برود!
گروهی از خانواده های اسرای رجوی
تبریز
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا