حضور آقای شاهین بابااحمدی داماد خانواده مهرداد اکبری در دفتر انجمن

آقای شاهین بابا احمدی شوهرخواهر مهرداد اکبری ازاعضای اسیردرفرقه تروریستی رجوی درمورخه 2/11/95 همانند دیگرخانواده های اسیران دربند فرقه به دفترانجمن نجات شعبه خوزستان مراجعه کرد تا درمورد سرنوشت دایی خودش خبرهایی کسب کند.
آقای بابااحمدی بعد ازاحوال پرسی با اعضای انجمن گفت مهرداد برای من حکم پدر را داشت که رفتن اوبه عراق برایم یک ضربه روحی بود اما وقتی بزرگ ترشدم همیشه دنبال این بودم که بفهمم چرا او ما را ترک کرد؟ حتی تا سالها به نوعی ازوی بخاطراین کارش ناراحت بودم.این وضعیت سالها ادامه داشت ومن هنوز درابهام ازکارمهرداد واینکه چرا دراین سالیان حتی یک خبری ازخودش هم به ما نداده بودم وواقعا ازوی دلخوربودم تااینکه بعدا شنیدم تعدادی مثل شما که سالها نزد او بودید به ایران برگشتید مشتاق وپیگیرشدم تا هرطورشده شما را پیدا کنم تا درمورد مهرداد خبری کسب کنم که بالاخره موفق شدم. من همان موقع بعد ازشنیدن توضیحات شما درمورد وضعیت زندگی افراد درگروه رجوی متوجه وبه این نتیجه رسیدم که جا برای گله مندی خودم ازمهرداد بعدا وجود دارد ولی باید برای نجات اوازوضعیتی که درآن قرارگرفته کاری کنم که متاسفانه تلاش های ما تاکنون نتیجه ای نداشته وما همچنان ازمهرداد بی خبرهستیم.بهرحال خبرانتقال وی به آلبانی ما را خوشحال کرد وگفتیم که دیگراودرآلبانی نباید مشکلی برای تماس با ما داشته باشد اما علارغم گذشت مدتها بازخبری ازوی نیست و الان آمدم تا اگر درمورد آخرین وضعیت مهرداد درآلبانی خبری دارید به ما بدهید چون خانواده وی  واقعا نگران هستند.
اعضای انجمن نجات ضمن خیرمقدم به آقای بابا احمدی همانند دیگر خانواده ها گزارش کاملی ازوضعیت اعضای اسیر درآلبانی واقدامات ضدانسانی سران فرقه درآلبانی برای دربند نگه داشتن آنها را هم به وی ارائه داده وگفتند باید به این نکته اشاره کنیم که مشکل اعضا درنداشتن امکانات ارتباطی نبوده اما سران فرقه بخاطر حفظ منافع فرقه ای خود اعضا را ازدسترسی به راه های ارتباطی با دنیای بیرون محروم کرده بودند ودرمقابل هرگونه درخواست آنها برای ارتباط با خانواده ی خود بشدت واکنش وآنهارا مورد بازخواست قرارمی دادند واین مسئله درمناسبات فرقه مرزسرخ شده بود که درحال حاضرهم سران فرقه مذبوحانه تلاش می کنند همچنان مرزسرخ تعیین شده را با ترفندها وتوطئه های جدید حفظ کنند که قطعا به امید خدا وبا ادامه تلاش های افشاگرایانه خانواده های اسیران واعضای رهایافته ازفرقه اقدامات مذبوحانه سران فرقه رجوی راه به جایی نخواهد برد چون آلبانی دیگرعراق نیست وخوشبختانه تعدادی ازاعضای اسیرتوانستند خط خود را ازفرقه جدا کنند.  
 درپایان این دیدارآقای شاهین بابا احمد ازاعضای انجمن تشکر کرد وگفت قطعا ما بعنوان خانواده مهرداد ازهرتلاشی که منجر به آزادی مهرداد شود دریغ نخواهیم کرد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا