روز 30 دی 1357 و آزادی جرثومه فساد و خیانت ( مسعود رجوی ) از زندان

با پیروزی انقلاب به دست توانای مردم و روحانیون مبارز آخرین دسته از زندانیان سیاسی آزاد شدند که در بین آن ها ، نوکر ساواک و خائن به بنیان گذاران مجاهدین خلق ، محمد حنیف ، سعید محسن ، علی اصغر بدیع زادگان و تعدادی از بنیان گذاران ، مسعود رجوی آزاد شد و خیانت و خباثت و وطن فروشی در دستور کار و اولویت خود قرار داد.
مسعود رجوی توسط برادرش کاظم که خبر چین و پادو ساواک بود در زندان به کارگیری شد و به همه خیانت کرد و این لکه ننگ تا قیامت بر پیشانی او حک شد.
رجوی از ترس جان بی مقدارش به بنیان گذاران مجاهدین که به منظور براندازی حکومت پهلوی ، سازمان را تأسیس کرده بودند خیانت کرد و همه را به چوبه دار سپرد و این چنین بهای آزادیش را پرداخت ، بعدها که از کشور فرار کرد و به دشمن ملت ایران ، صدام حسین پیوست ، تکیه کلامش صدق و فدا یا فدیه و فدا بود ، کسی جرأت نداشت به این خودفروخته بی خاصیت بگوید تو که همه سران سازمان را فدای خود کردی و مهم تر از این اگر یکی از افراد فرقه دم از طلبکاری می زد ، می گفت تو که زندانی سیاسی بودی چرا اعدام نشدی ، بگو چقدر همکاری و خیانت کردی در زندان که زنده ماندی ، تو تفاله بودی مریم تو را به گوهر بی بدیل تبدیل کرد ، اما یک نفر از این بخت برگشته ها جرأت نداشت بگوید خودت چقدر همکاری کردی تا کجا پیش رفتی که جانت را نجات دادی ، پس خودت تفاله که سهل است یک عنصر مضر و خطرناکی هستی که به همرزمانت رحم نکردی.
رجوی از این که زندانی سیاسی بود بعد از آزادی از زندان نزد رهبر رفت و منافقانه از انقلاب حمایت کرد و بعداً کاندیدای ریاست جمهوری شد ، چون که رهبر از اهداف پلیدش آگاه بود ، رد صلاحیت شد و نتیجه اش موضع گیری و اقدام به شورش شد و از پوسته بیرون زد و صفات شیطانی پنهانش عیان شد و حاصل افکار پلیدش حرکت های سال 1360 که به درگیری مسلحانه انجامید و ترورهای کور خود را علیه مردم عادی و کسبه و بازاریان آغاز کرد.
کارنامه سیاه رجوی بر کسی پوشیده نیست ، با همکاری با دشمنان ایران زمین به مرزهای وطن حمله کرد و دل مردم را به درد آورد.
در مورد جنایات و خیانت و وطن فروشی رجوی از کجا شروع کنم ، مثنوی صد من ، ملت ایران حتی تمام دنیا از اعمال ننگین رجوی آگاهی کامل دارند پس به همین مقدار بسنده می کنم.            
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.